Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 50
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1966, Tom 11, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Najdawniejsze ślady trepanowania czaszek na ziemiach polskich Helena Ostromęcka s. 211-228
Z dziejów recepcji piśmiennictwa arabskiego. Lekarz-arabista Piotr Kirsten Krzysztof Migoń s. 229-239
Dawna stal "damasceńska" (bułat) w świetle nowoczesnego metaloznawstwa Jerzy Piaskowski s. 241-247
Jednostka spływu na przełomie Dunajca Mieczysław Boczar s. 249-257
Przyczynek do historii polskiego lotnictwa Zdzisław Wilk s. 259-265
"O rozwoju pojęcia gatunku", Czesław Nowiński, Leszek Kuźnicki, Warszawa 1965 : [recenzja] Irena Zubkiewicz Leszek Kuźnicki (aut. dzieła rec.) Czesław Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 267-268
"Dzieje budownictwa w Polsce według Oskara Sosnowskiego", T. 1, Z. Świechowski, J. Zachwatowicz, Warszawa 1964 : [recenzja] Barbara Winter J. Zachwatowicz (aut. dzieła rec.) Z. Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Early American Scientific Instruments and their Makers", Silvio A. Bedini, Washington 1964 : [recenzja] Tadeusz Przypkowski Silvio A. Bedini (aut. dzieła rec.) s. 271-277
"Uniwersytet Jagielloński w czasach Księstwa Warszawskiego. Szkoła Główna Krakowska w latach 1809-1814", Renata Dutkowa, Wrocław [etc.] 1965 : [recenzja] Kamila Mrozowska Renata Dutkowa (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"Politechnika Warszawska 1915-1965", Warszawa 1965 : [recenzja] Bohdan Jaczewski s. 280-282
"Asimov's Biographical Encyclopedia of Science and Technology. The Lives and Achievements of more than 1000 Great Scientists from Ancient Greece to the Space Age", Isaac Asimov, New York 1965 : [recenzja] Helena Ostromęcka Isaac Asimov (aut. dzieła rec.) s. 282-285
"Istorija stroitielnoj tiechniki", pod red. W. F. Iwanowa, Leningrad-Moskwa 1962; "Istoria stroitielnoj tiechniki i architiektury", M. G. Miłosławskij, Moskwa 1964 : [recenzja] s. 285-286
"Medical Illustrations in Medieval Manuscripts", Loren MacKinney, London 1965 : [recenzja] s. 286-287
"Starożytne hutnictwo świętokrzyskie. Metody badań i wyniki", Mieczysław Radwan, Kraków 1966 : [recenzja] s. 286
"How to Identify Old Maps and Globes, with a List of Cartographers, Engravers, Publishers and Printers Concerned with Printed Maps and Globes from c. 1500 to c. 1850", Raymond Lister, London 1965 : [recenzja] Raymond Lister (aut. dzieła rec.) s. 287
"Cog - Kogge - Kaag. Troek af en frisisk skibstypes historie", Ole Crumlin-Pedersen, København 1965 : [recenzja] Ole Crumlin-Pedersen (aut. dzieła rec.) s. 287
"Polacy w wyprawach polarnych", Jerzy Pertek, Gdynia 1965 : [recenzja] Jerzy Pertek (aut. dzieła rec.) s. 287-288
Milenijny bilans nauki polskiej s. 288
O rehabilitację polskiego średniowiecza s. 288-289
Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1818-1831 pochodzenia warmińskiego i mazurskiego Zygmunt Brocki s. 289-290
Wokół nazwiska Kopernika Zygmunt Brocki s. 290-292
Slawistyka zachodnioniemiecka w latach 1945-1964 s. 290
O twórczości naukowej węgierskiego statystyka G. Thirringa s. 290
Lidzbarkowi należą się pamiątki s. 292-293
100-lecie austriackiej i 45-lecie polskiej maszyny do pisania s. 293-294
"Sztandar Młodych" o historii techniki s. 293
"Polish Medical Science and History Bulletin" Stanisław Szpilczyński s. 294-295
Znaczenie terminu "samopał" Tadeusz Nowak s. 295-296
Dzieło Siemienowicza i jego tłumaczenia s. 296
Dalsza działalność Konwersatorium Naukoznawczego PAN Zdzisław Kowalewski s. 297-300
Krakowskie zebrania Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Irena Stasiewicz-Jasiukowa Karolina Targosz-Kretowa s. 300-303
Posiedzenie Zespołu Historii Botaniki Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stanisław Brzozowski s. 303-306
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stanisław Miczulski Mieczysław Radwan s. 306-314
Habilitacja dra Józefa Babicza. s. 314
Sympozjum na temat nauki o nauce s. 314-315
Doktorat z zakresu historii techniki s. 314
Doc. Stanisław Szpilczyński członkiem Międzynarodowej Akademii Historii Medycyny. s. 314
Tradycje hutnictwa puszczy sandomierskiej s. 315-316
Wykład o rozwoju medycyny w Gdańsku Zygmunt Brocki s. 315
Tysiąclecie polskiej myśli technicznej s. 315
Utworzenie Towarzystwa Historii Nauki i Techniki s. 316-317
Dzieje Zagłębia Staropolskiego s. 316
Sympozjum poświęcone T. Billrothowi Bronisław Seyda s. 317-318
Prof. Pierre Mesnard udekorowany Orderem Odrodzenia Polski. s. 318-319
Pięćdziesięciolecie ogólnej teorii względności s. 319
Słownik biograficzny uczonych s. 319-320
Pięćdziesięciolecie Amerykańskiego Towarzystwa Optycznego s. 320
Badania nad najnowszą historią fizyki s. 320
[W artykule moim] Witold Romer s. 321
[Zamieszczając powyższy list]. s. 321