Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2003, Tom 48, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Loria i Mieczysław Wolfke we Wrocławiu : pomost pomiędzy niemiecką przeszłością i polską teraźniejszością Adam Kiejna s. 7-32
Odrodzenie astronomii ptolemejskiej we Włoszech w XIV-XV w. : wpływ na wczesne prace Kopernika : tablice planetarne w uppsalskim "zeszycie" Kopernika (kodeks Copernicana 4) Grażyna Rosińska s. 33-56
Johann Gottfried Herder (1744-1803) i jego koncepcje biologiczne : w dwusetną rocznicę śmierci. Cz. 2 Andrzej Bednarczyk s. 57-78
Księgozbiór Franciszka Scheidta (1759-1807) Wanda Grębecka s. 79-94
Chemiczne stowarzyszenia inżynierów i techników Polsce do 1939 r. Józef Piłatowicz s. 95-112
Związki Ottona von Bismarcka z przemysłem papierniczym. Dzieje zakładów celulozowo-papierniczych w Kępicach Maciej Szymczyk s. 113-138
Dzieje oświaty i postępu rolniczego w Małopolsce do uzyskania niepodległości w roku 1918 Stanisław Sroka Ewa Turczyńska s. 139-148
Archiwalia fizyków polskich w Gabinecie Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego Alicja Kulecka s. 149-154
Drogi do kariery akademickiej kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku Ewelina Tylińska s. 155-162
O wielkim Szkocie. Na marginesie książki Chodorowski, Jerzy. Adam Smith (1723-1790). Życie i dzieło autora "Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów". Wrocław 2002 Paweł Komorowski Jerzy Chodkowski (aut. dzieła rec.) s. 163-176
Profesor Gabriel Brzęk (1908-2002) - historyk zoologii polskiej Jerzy Pawłowski s. 177-190
Waldemar Rolbiecki (1927-2002) Janusz Skarbek s. 191-202
Pożegnanie. s. 201
"Paracelsusmedizin. Altes Wissen in der Heilkunst von heute. Philosophie, Astrologie, Alchimie, Therapiekonzepte", Aarau 2001 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk s. 203-209
"E. A. Burtt, Historian and Philosopher. A Study of the author of the Metaphysical Foundations of Modern Physcial Science", Diane Davis Villemaire, Dordrecht 2000 : [recenzja] Joanna Gęgotek Diane Davis Villemaire (aut. dzieła rec.) s. 209-215
"Chrześcijanie za wolnością. Ekonomia późnoscholastyczna", Alejandro Antonio Chafuen, Kraków 2002 : [recenzja] Antoni Krawczyk Alejandro Antonio Chafuen (aut. dzieła rec.) s. 215-221
"Zawiesić w czasie. O polskich historykach nauki i kultury", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa 2002 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Anatomia oka i mechanizm widzenia w ujęciu średniowiecznych uczonych Ibn al-Haythama i Witelona", Lech Bieganowski, Toruń 2001 : [recenzja] Jerzy Burchardt Lech Bieganowski (aut. dzieła rec.) s. 224-229
"Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności. Refleksje jubileuszowe Mieczysława Offmańskiego, Tadeusza Sinki, Stanisława Wróblewskiego, Stanisława Kutrzeby", T. I, Piotr Hübner, Kraków 2002 : [recenzja] L. Zasztowt Piotr Hübner (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Stanisław Kośmiński (1837-1883) lekarz, bibliotekarz i bibliograf", Barbara Mauer-Górska, Warszawa 2002 : [recenzja] Teresa Ostrowska Barbara Mauer-Górska (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Genetic Prehistory in Selective Breding: a prelude to Mendel", Roger J. Wood, Vítězslav Orel, Oxford-New York 2001 : [recenzja] Alicja Zemanek Vítězslav Orel (aut. dzieła rec.) Roger J. Wood (aut. dzieła rec.) s. 235-238
Historia medycyny we wrocławskiej działalności Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie w latach 1955-2003 Bożena Płonka-Syroka s. 239-252
Stulecie odkrycia chromatografii (1903-2003) Adam Hulanicki s. 252-255
Akta Uniwersytetu Stefana Batorego w zbiorach Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie Ewelina Tylińska s. 255-257
Seminarium Międzykulturowy wymiar komunikacji idei w dziejach nauki Rafał T. Prinke s. 257-265
XII Sympozjum Historii Farmacji - Niedzica 2003 Jadwiga Brzezińska s. 265-270
Siódme Wolffiana Anna Marek s. 271-272