Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2001, Tom 46, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recepcja homeopatii w polskiej myśli medycznej XIX stulecia Bożena Płonka-Syroka s. 7-28
Wokół XVII-wiecznych polemik przyrodniczych Tadeusz Bieńkowski s. 29-40
Nauka o elektryczności w Polsce w XIX wieku i w początkach XX wieku : w dwusetną rocznicę zbudowania baterii elektrycznej przez Alessandro Voltę Bronisław Średniawa s. 41-56
Pierwsze okręty śródlądowe Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1921 Mieczysław Prosnak s. 57-100
Rola Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wielnie w powstanie Akademii lekarskiej w Gdańsku Zbigniew Machaliński s. 101-112
Marian Raciborski pionier polskiej ochrony przyrody Beata Wójcik s. 113-120
Aktualność myśli Jana Gwalberta Pawlikowskiego na tle współczesnych przemian cywilizacyjnych i tendencji w ochronie przyrody (w sześćdziesiątą rocznicę śmierci) Zbigniew Mirek s. 121-132
"Geheimnisse der Alchemie", Manuel Bachmann, Thomas Hofmeier, Basel 1999 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Manuel Bachmann (aut. dzieła rec.) Thomas Hofmeier (aut. dzieła rec.) s. 133-141
"Učenoe sosłovie Rossii. Imperatorskaia Akademia nauk vtoroj četverti XIX v.", Margarita F. Chartanovič, Sankt Peterburg 1999 : [recenzja] Leszek Zasztowt Margarita F. Chartanovič (aut. dzieła rec.) s. 141-148
"Bogdan Suchodolski. Pedagog, humanista, uczony", pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk, Katowice 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Agnieszka Stopińska-Pająk (aut. dzieła rec.) s. 148-154
"Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka w 1801 roku, z najobszerniejszej kopii rękopiśmiennej", Faustyn Ciecierski, Warszawa-Wrocław 1998 : [recenzja] M. M. Blombergowa Faustyn Ciecierski (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Andrzej Batko - botanik, filozof, nauczyciel", Warszawa 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 157
"Co równać się może z drzewami naszemi. Obraz rodzimej przyrody w literaturze i malarstwie", Tadeusz Bieńkowski, Pułtusk 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku", Andrzej Chodubski, Toruń 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) s. 158
"Uniwersytet Jagielloński 1918-1939", Julian Dybiec, Kraków 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Koniec nauki, czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej", John Horgan, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski John Horgan (aut. dzieła rec.) s. 159
"Atlas Układu Słonecznego NASA", Ronald Greeley, Raymond Batson, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Raymond Batson (aut. dzieła rec.) Ronald Greeley (aut. dzieła rec.) s. 159
"Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797-1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu", Bożena Płonka-Syroka, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915. Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii. Warszawa, 21-22 listopada 1997", pod red. Lucyny Szaniawskiej, Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Jerzy Ostrowski (aut. dzieła rec.) Lucyna Szaniawska (aut. dzieła rec.) s. 160
"L'Univers. La philosophie de la nature au XVe siècle en Europe", Stefan Świeżawski, Varsovie 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Stefan Świeżawski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Słownik sztuk pięknych", Fritz Winzer, Katowice 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Fritz Winzer (aut. dzieła rec.) s. 161
Sesja naukowa Przyroda - nauka - kultura (Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w.), Kraków, 26-27 czerwca 2000 Alicja Zemanek s. 163-167
Biennale Historii Farmacji w Lipsku Jadwiga Brzezińska s. 167-168
IX Sympozjum Historii Farmacji "Łańcut 2000" Jadwiga Brzezińska s. 168-170
Zebranie Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 170-177
XIX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 178-180
Wkład Polaków do rozwoju techniki w XX wieku Jerzy Jasiuk s. 180-182
Wystawa: Historyczne mosty w Tczewie Jerzy Jasiuk s. 182-183