Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2000, Tom 45, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad dziejami ekonomii jako dziedziny nauki. W 210-tą rocznicę śmierci Adama Smitha (1723-1790) Grażyna Musiał s. 7-30
Józef Supiński (1804-1893) - pierwsza pooświeceniowa koncepcja uprawiania socjologii w Polsce Henryka Hołda-Róziewicz s. 31-46
Archiwista w laboratorium : (przegląd francuskiej literatury dotyczącej archiwów naukowy) Alicja Kulecka s. 47-70
Zwierzęta gospodarskie w dziełach Krzysztofa Kluka (1793-1796) Gabriel Brzęk s. 71-86
Konstanty Glinka (1867-1927) : życie i działalność naukowa Dmitri Czyrkin s. 87-102
Antoni Pantaleon Howe w pracach brytyjskich historyków botaniki : przyczynek do biogramu mało znanego polskiego zbieracza roślin Piotr Daszkiewicz s. 103-110
Atomizm średniowieczny, który nie znał atomu Andrzej Bednarczyk s. 111-140
"Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa", G. E. Lloyd, Warszawa 1998 : [recenzja] Stefan Zamecki G. E. Lloyd (aut. dzieła rec.) s. 141-147
"Józefa Supińskiego teoria rozwoju społeczno-gospodarczego", Zdzisław Szymański, Lublin 1999 : [recenzja] Antoni Krawczyk Zdzisław Szymański (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"The Making of the Chemist. The Social History of Chemistry in Europe, 1789-1914", David Knight, Helge Kragh, Cambridge 1998 : [recenzja] Stefan Zamecki David Knight (aut. dzieła rec.) Helge Kragh (aut. dzieła rec.) s. 150-155
"Feliks Kucharzewski (1849-1935) historyk techniki", Józef Piłatowicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Krystyna Schabowska Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 156-160
"Akadiemija Nauk i rossijskaja szkoła. Wtoraja połowina XVIII w.", G. I. Smagina, Sankt-Pietierburg 1996 : [recenzja] Antoni Krawczyk G. I. Smagina (aut. dzieła rec.) s. 160-168
"Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo", z. 2, 3, 1999 : [recenzja] Antoni Kuczyński s. 168-169
"Iwan Nikolaevič Gorożankin (1848-1904)", Leonid Vasil'evič Alekseev, Wkaterina Vladimirovna Kalesnik, Moskva 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Leonid Vasil'evič Alekseev (aut. dzieła rec.) Wkaterina Vladimirovna Kalesnik (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Segej Nikolaevič Kożevnikov (1906-1988)", Aleksej Nikolaevič Bogoljubov, Evgenij Jakovlevič Antonjuk, Svetlana Andrijavna Fedosova, Moskva 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Evgenij Jakovlevič Antonjuk (aut. dzieła rec.) Aleksej Nikolaevič Bogoljubov (aut. dzieła rec.) Svetlana Andrijavna Fedosova (aut. dzieła rec.) s. 170
"Rozwój form wychowania estetycznego i nauczania rysunku w Krakowie w latach 1850-1914", Katarzyna Dormus, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Katarzyna Dormus (aut. dzieła rec.) s. 170
"Approaches to personal identity in Kafka's short fiction: Freud, Darvin, Kierkegaard", Leena Eilitta, Serijarvi 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Leena Eilitta (aut. dzieła rec.) s. 171
"Kolin Makloren (1698-1746)", Maja Michajlovna Korencova, Moskva 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Maja Michajlovna Korencova (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Ludwik Narbutt. Z dziejów historycznej świadomości Polaków na Ziemi Lidzkiej", Paweł Komorowski, Warszawa-Lida 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Paweł Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 171
"Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany. Materiały z konferencji naukowej, Cieszyn, 6-7 listopada 1997", Cieszyn 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 172
"Bogdan Suchodolski - pedagog, humanista, uczony", pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk, Katowice 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Agnieszka Stopińska-Pająk (aut. dzieła rec.) s. 172
"Uczeni polscy XIX-XX stulecia", T. 4: "S-Ż", Andrzej Śródka, Warszawa 1998 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 173
"Pasje i boje", Zygmunt Wierzchowiak, Zamość 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Zygmunt Wierzchowiak (aut. dzieła rec.) s. 173
Kongres Geografii Polskiej (Kraków, 22-24 kwietnia 1999) Danuta Limanówka Joanna Pociask-Karteczka s. 175-179
Uniwersytety a rozwój nauki w nowożytnej Europie: Międzynarodowa konferencja na jubileusz pięćsetlecia Uniwersytetu w Walencji (Walencja, 15-18 września 1999) Grażyna Rosińska s. 179-183
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 183