Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1958, Tom 3, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce historii nauki w świecie wiedzy Herbert Dingle s. 3-8
O zadaniach i metodzie historii nauk społecznych Waldemar Voisé s. 9-56
Z problematyki historiografii uniwersytetów włoskich Henryk Barycz s. 57-94
Mikrofilm w pracy naukowej i bibliotecznej Maria Burdowicz-Nowicka s. 95-116
Aktualne zagadnienia Inwentarza Centralnego Materiałów Źródłowych do Dziejów Nauki i Techniki Polskiej Ryszard W. Wołoszyński s. 117-133
Program sumarycznego opracowania zawartości materiałów źródłowych do dziejów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800-1832) Irena Dymnicka s. 135-140
Z "lelewelianów" leningradzkich Zygmunt Kolankowski s. 141-158
"O vývoji a současném stavu historie lékařství v Československu", M. Matoušek, Praha 1957 : [recenzja] Jarosław Wit Opatrny M. Matoušek (aut. dzieła rec.) s. 159-164
"Georgius Agricola 1494-1555. Górnik, metalurg, mineralog, chemik, lekarz", t. I, Wrocław 1957 : [recenzja] Jan Pazdur s. 164-165
"Hunted Heretic. The Life and Death of Michael Servetus (1511-1553)", Roland H. Bainton, Boston 1953 : [recenzja] W. Voisé Roland H. Bainton (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"De Contagione et Contagiosis Morbis et Coratione Libri III", Hieronymi Fracastorii Veronensis, Moskwa 1954 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 166-168
"Polnische Dermatologen im Zeitater der Renaissance", Jadwiga Schwann, Stanisław Schwann, 1956/57 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Jadwiga Schwann (aut. dzieła rec.) Stanisław Schwann (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Źródła i dokumenty do historii medycyny", zeszyty 3-7, 1956/7 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 170-172
"Struktur und soziale Funktion der Universität Basel", Andreas Miller, Winterthur 1955 : [recenzja] Waldemar Voisé Andreas Miller (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Nauka w dziejach", J. D. Bernal, Warszawa 1957; "Nauka w istorii obszczestwa", Dż. Bernal, Moskwa 1956 : [recenzja] J. D. Bernal (aut. dzieła rec.) Dż. Bernal (aut. dzieła rec.) s. 173-175
"Von Steinbeil zum Überschall - 5000 Jahre Technik", R. J. Forbes, München 1954 : [recenzja] R. J. Forbes (aut. dzieła rec.) s. 175
"La tecnica del secolo", Armando Silvestri, Milano 1956; "L'acciaio", Fausto Masi, Milano 1956; "Vita dei metalli", Felice de Carli, Milano 1956 : [recenzja] Felice de Carli (aut. dzieła rec.) Fausto Masi (aut. dzieła rec.) Armando Silvestri (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Die zweite Schöpfung der Welt - eine Geschichte der grossen technischen von Heute", Joachim G. Leithäuser, Berlin 1954 : [recenzja] Joachim G. Leithäuser (aut. dzieła rec.) s. 176
"Science Awakening", B. L. Van Der Waerden, Groningen 1954 : [recenzja] B. L. Van Der Waerden (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Zdobywcy tajemnic atomu", Anna Mierzecka, Warszawa 1957 : [recenzja] Anna Mierzecka (aut. dzieła rec.) s. 177
"Narodziny liczby", E. J. Pokorny, Warszawa 1957 : [recenzja] E. J. Pokorny (aut. dzieła rec.) s. 177
"Die Natur und die Griechen - Kosmos und Physik", Erwin Schrödinger, Hamburg 1956 : [recenzja] Erwin Schrödinger (aut. dzieła rec.) s. 178
"Geometria to jest miernicka nauka", Stanisław Grzepski, Wrocław 1957 : [recenzja] Stanisław Grzepski (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Dawne czasy", Wł. Czapliński, 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Władyslaw Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 179
Tajemnica Stradivariusa w świetle badań naukowych s. 179-180
"Elementy filozofii Newtona", Voltaire, Warszawa 1956 : [recenzja] Waldemar Voisé s. 180-181
"L. Euler i rassmotrienije projektow postojannogo mosta czeriez r. Niewu w Pietiersburgskoj Akadiemii Nauk", N. M. Raskin, "Izwiestia Akademii Nauk SSSR, Otdielenije tiechniczeskich nauk", nr 3/1957 : [recenzja] N. M. Raskin (aut. dzieła rec.) s. 181
"80 lat medycyny w Zakopanem", Roman Talewski, Wrocław 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Roman Talewski (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"The History of Photography (from the earliest use of camera obscura in the eleventh century up to 1914)", Helmut Gernsheim, London-New York-Toronto 1955 : [recenzja] Helmut Gernsheim (aut. dzieła rec.) s. 182
"Deutsche Chemiker in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts", Wilhelm Prandtl, 1956 : [recenzja] Wilhelm Prandtl (aut. dzieła rec.) s. 182
"Die Anthropogeographie Friedrich Ratzels und ihre ideengeschichtlichen Wurzeln", Johannes Steinmezler, Bonn 1956 : [recenzja] Johannes Steinmezler (aut. dzieła rec.) s. 183
"Nobel Prize Winners", L. J. Ludovici, London 1957 : [recenzja] L. J. Ludovici (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Rivista di Storia delle Scienze Mediche e Naturali", Anno XLVII, N. 2, Firenze 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 184-185
"Az Országos Orvostörténeti Könyvár Közleményei", Budapest 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 185-186
"Comunicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica", nr 4, Budapest 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 185
"Katalog Mikrofilmów Muzycznych Nr 1", Warszawa 1956 : [recenzja] s. 186
Katedra Historii Techniki w Akademii Górniczo-Hutniczej s. 187
Uroczystości ku czci 250-lecia urodzin L. Eulera s. 187
Uroczystości ku czci Fontenelle'a s. 188-189
Francuski Narodowy Komitet Historii i Filozofii Nauki s. 188
Muzeum Pasteura w Paryżu s. 189
Jugosłowiański Narodowy Komitet Historii Nauki s. 189
Kongres historii farmacji s. 189-190