Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 54
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1971, Tom 16, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola nauki w rozwoju przemysłu w wiekach XVIII i XIX Samuel Lilley s. 3-9
Ruch planet w astronomii ludów islamu Eugeniusz Rybka s. 11-25
<Tajemnice> mistrza Aleksego Pedemontana Stanisław Szpilczyński s. 27-51
Technologia metali w Tajemnicach Aleksgo Pedemontana Jerzy Piaskowski s. 53-65
Julian Ochorowicz na drogach i bezdrożach psychologii Wanda Bobrowska-Nowak s. 67-85
Przyczynek teoretyczny do zagadnienia matematyzacji nauki Waldemar Rolbiecki s. 87-90
Jakuba Gadebuscha Pochwała Królestwa Polskiego Tadeusz Bieńkowski Waldemar Voisé s. 91-108
Polscy inżynierowie górniczy i hutniczy w służbie pruskiej w I połowie XIX wieku Jerzy Jaros s. 109-113
Stanisław Gisman (1901-1970) Jerzy Jaros s. 115-117
Zamiast kochać Leona Winiarskiego - lepiej go poznać Zbigniew J. Bezwiński s. 119-120
"Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim", Janusz Skarbek, Wrocław 1968 : [recenzja] Stefan Zamecki Janusz Skarbek (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"O potrzebie historii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944-1967", Kazimierz Wyka, Warszawa 1969 : [recenzja] Michał Głowiński Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 126-128
"Historia matematyki w wiekach średnich", Adolf Pawłowicz Juszkiewicz, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Albrycht Adolf Pawłowicz Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 128-130
"Magnit za tri tysiaczeletija", W. P. Karcew, Moskwa 1968 : [recenzja] Ryszard Sroczyński W. P. Karcew (aut. dzieła rec.) s. 131-132
"Die Goldhörner von Gallehus", Willy Hartner, Wiesbaden 1969 : [recenzja] Eugeniusz Rybka Willy Hartner (aut. dzieła rec.) s. 132-134
"Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem", Marian Zwiercan, Wrocław 1969 : [recenzja] Ignacy Zarębski Marian Zwiercan (aut. dzieła rec.) s. 134-142
"Technika i organizacja budownictwa ceglanego w Prusach w końcu XIV i w pierwszej połowie XV wieku", Marian Arszyński, Wrocław 1970 : [recenzja] Barbara Winter Marian Arszyński (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Metalurgia. Wykłady z lat 1783-1787 w Szkole Głównej Koronnej", Jan Dominik Jaśkiewicz, Kraków 1969 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Zbigniew Wójcik Jan Dominik Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 144-151
"Dziennik podróży do Francji i Włoch Augusta Moszyńskiego architekta JKM Stanisława Augusta Poniatowskiego. 1784-1786", Bożena Zboińska-Daszyńska, Kraków 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Bożena Zboińska-Daszyńska (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Europa a rozbiory Polski. Studium historiograficzne", Marian Henryk Serejski, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Maternicki Marian Henryk Serejski (aut. dzieła rec.) s. 155-160
"Termodynamika stopów w rozwoju historycznym (geneza, współczesne możliwości poznawcze, perspektywy rozwojowe)", Eugeniusz Tyrkiel, Wrocław 1969 : [recenzja] Kornel Wesołowski Eugeniusz Tyrkiel (aut. dzieła rec.) s. 160-163
"Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji", Sigfried Giedion, Warszawa 1968 : [recenzja] Andrzej Wojda Sigfried Giedion (aut. dzieła rec.) s. 163-168
"Michał Wiszniewski. Życie i twórczość", Julian Dybiec, Wrocław 1970 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 168-172
"The Periodic System of Chemical Elements. A History of the First Hundred Years", J. W. van Spronsen, Amsterdam 1969 : [recenzja] Stefan Zamecki J. W. van Spronsen (aut. dzieła rec.) s. 173-179
"Captain James Cook - after Two Hundred Years", R. A. Skelton, London 1969 : [recenzja] R. A. Skelton (aut. dzieła rec.) s. 180
"Encyclopedia of Library and Information Science in 18 volumes", Allen Kent, Harold Lancour, William Z. Nasri, New York 1968-1969 : [recenzja] Maria Skuratowicz Allen Kent (aut. dzieła rec.) Harold Lancour (aut. dzieła rec.) William Z. Nasri (aut. dzieła rec.) s. 180
"Adam František Kollár (K 250. výročiu narodenia a 185. výročiu smrti)", Michal Eliáš, Martin 1968 : [recenzja] Krzysztof Migoń Michal Eliáš (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Prince of Librarians. The Life and Times of Antonio Panizzi of the British Museum", Edward Miller, London 1967 : [recenzja] Maria Skuratowicz Edward Miller (aut. dzieła rec.) s. 182
"Listy (1840-1889)", Tytus Chałubiński, Wrocław 1970; "Tytus Chałubiński. Życie - działalność naukowa i społeczna", Adam Wrzosek, Warszawa 1970 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Tytus Chałubiński (aut. dzieła rec.) Adam Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"The Paper-Making Machine. Its Invention, Evolution and Development", R. H. Clapperton, Oxford 1967 : [recenzja] R. H. Clapperton (aut. dzieła rec.) s. 184
Eutyfronika - nauka o dopasowaniu techniki do człowieka Wiesław Kozyra s. 184-185
Rozwój techniki a język polski Barbara Winter s. 185-186
Tradycje uniwersyteckie Prus Królewskich s. 186
Zarys dziejów niemieckiego Towarzystwa Historycznego w Poznańskiem s. 186
"Centaurus" : roczniki 12: 1967 i 13: 1968 Zofia Sidorowicz s. 187-190
O Kazimierzu Tymienieckim (1887-1968) s. 187
Z historii Instytutu Geologicznego s. 187
Życiorys i bibliografia prof. H. Moora s. 187
"Scientiarum Historia" : roczniki 9: 1967 i 10: 1968 Zofia Sidorowicz s. 190-192
O polskich uczonych w czasopismach australijskich Zygmunt Brocki s. 192-193
Pierwsze posiedzenie Zespołu Badań Nautologicznych Władysław A. Drapella s. 195-198
Posiedzenie Konwersatorium Naukoznawczego s. 198-199
Wizyta dra J. W. van Spronsena w Polsce Stefan Zamecki s. 199-200
Obchody stupięćdziesięciolecia urodzin Tytusa Chałubińskiego s. 200-201
Przed obchodami kopernikowskimi Jadwiga Kozicka s. 201-202
Na marginesie sympozjum polsko-czechosłowackiego s. 202-203
Rewizyta w Warszawie redaktora naczelnego "Woprosow Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" Waldemar Rolbiecki s. 203-204
XIII Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej Jerzy Dobrzycki s. 204
Historia nauki na V Międzynarodowym Kongresie Historii Gospodarczej Eugeniusz Olszewski s. 205-207
Wykłady z historii matematyki w Wilnie s. 207-208
Sympozjum międzynarodowe na temat wdrażania postępu technicznego s. 208
Sprawozdanie z pobytu stypendialnego Jan Sulowski s. 209-210
Od Redakcji do Autorów. s. 211
Wyjaśnienie. s. 212