Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1995, Tom 40, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczony w Polsce : autobiografia fizjologa mózgu Bogusław Żernicki s. 7-16
Decimal positional fractions : their use for the surveying purposes, Ferrara 1442 Grażyna Rosińska s. 17-32
Kontakty polskich starożytników i archeologów z rosyjskimi instytucjami naukowymi w Odessie (do 1914 r.) Maria Magdalena Blombergowa s. 33-48
Filozofia matematyki na przełomie XIX i XX wieku Wiesław Wójcik s. 49-74
Biblioteka-Muzeum w Miskolc : wstępna charakterystyka zbiorów Halina Lichocka s. 75-82
Profesor Waldemar Voisé nie żyje (1920-1995) Bolesław Orłowski s. 83-84
Julian Janczak (1932-1995) Andrzej Tomczak s. 85-86
Krystyna Kowalska (1915-1994) Zbigniew J. Wójcik s. 87-94
"Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich", Kazimierz Bielenin, Kielce 1992 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Kazimierz Bielenin (aut. dzieła rec.) s. 95-106
"Bibliothecalia Wratislaviensia II", pod red. Andrzeja Ładomirskiego, Wrocław 1995 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Andrzej Ładomirski (aut. dzieła rec.) s. 106-109
"Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku", Roman Darowski, Kraków 1994 : [recenzja] Michał Zgórzak Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 109-114
"The Botanical Garden of Padua 1545-1995", pod red. Alessandro Minelli, Venice 1995 : [recenzja] Alicja Zemanek Alessandro Minelli (aut. dzieła rec.) s. 114-116
"Chemists through the years", Part 1-2, Douglas Servant, London 1994 : [recenzja] Stefan Zamecki Douglas Servant (aut. dzieła rec.) s. 116-118
"Kartograficzny obraz Śląska na podstawie map księstw śląskich Jana Wolfganga Wielanda i Mateusza Schubartha z połowy XVIII wieku (z oceną kartometryczną", Andrzej Konias, Katowice 1995 : [recenzja] Piotr Greiner Andrzej Konias (aut. dzieła rec.) s. 118-121
"Idea przyrody w historii myśli geograficznej", Witold Wilczyński, Kielce 1994 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Witold Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Bronisław Piłsudski w Japonii", Alfred F. Majewicz, Stęszew k. Poznania 1994 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Alfred F. Majewicz (aut. dzieła rec.) s. 125-127
"Polish Scientific Philosophy: The Lvov-Warsaw School", Francesco Coniglione, Roberto Poli, Jan Woleński, Amsterdam-Atlanta 1993 : [recenzja] Stefan Zamecki Francesco Coniglione (aut. dzieła rec.) Roberto Poli (aut. dzieła rec.) Jan Woleński (aut. dzieła rec.) s. 128-131
"Słownik lekarzy polskich XIX wieku", T. 2, Piotr Szarejko, Warszawa 1994 : [recenzja] Teresa Ostrowska Piotr Szarejko (aut. dzieła rec.) s. 132-133
"Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski. Działalność wydawnicza", Marek Pieczonka, Kraków 1993 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Marek Pieczonka (aut. dzieła rec.) s. 133-137
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1992 Stefan Zamecki s. 138-152
XVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii 29-30 września 1995 w Olsztynie Piotr Grabowski s. 153-159
Ogólnopolska Sesja Staszicowska, Piła 1995 Zbigniew J. Wójcik s. 159-161
Litewsko-polskie sympozjum poświęcone profesorowi Czesławowi Pachuckiemu Zbigniew Wójcik s. 161-163
Kaszubska sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Halina Horodyska s. 163-165
Uroczystości 150 rocznicy powstania Royal College of Chemistry Stefan Zamecki s. 165-166
Forum Mendlowskie 1995, Brno 14-16 lipca (w 130-lecie opublikowania pracy Grzegorza Mendla) Alicja Zemanek s. 166-168
450 lat najstarszego Ogrodu Botanicznego (Międzynarodowe Sympozjum "Ogrody botaniczne - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość", Padwa, 29-30 czerwiec, 1995) Alicja Zemanek s. 168-172
Polsko-niemieckie sympozjum historyków medycyny Jadwiga Brzezińska s. 172-174
Pałac Staszica i okolice w Powstaniu Warszawskim. Wystawa 26.VII-7.VIII.1995 r. Hanna Krajewska s. 175-177
Muzeum Żeglugi Dunajskiej w Regensburgu Zdzisław Mikulski s. 177-178