Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 119
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1965, Tom 10, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania historycznotechniczne a cybernetyka Genadij Dobrow s. 3-17
Przyczynek do problemu metalurgii wczesnohistorycznej i zagadnienia tak zwanego metalu świętokrzyskiego Radomir Pleiner s. 19-42
O Macieju z Miechowa Stefan M. Kuczyński s. 43-67
O chorobach zawodowych w polskim piśmiennictwie medycznym w XVIII i na początku XIX wieku Stanisław Schwann s. 69-90
Dwa nieznane listy Stanisława Grzepskiego Henryk Barycz s. 91-100
Początki budowy silników spalinowych w Polsce Jan Kunstetter s. 101-106
Dziesięciolecie Archiwum Polskiej Akademii Nauk Stanisław Chankowski s. 107-112
Alexandre Koyré 1892-1964 René Taton s. 113-115
Na marginesie publikacji o dawnych żaglowcach Przemysław Smolarek s. 117-121
W odpowiedzi drowi P. Smolarkowi Mieczysław Boczar s. 123-126
"L'histoire des sciences, ses problèmes, sa méthode, son but", R. Hooykaas, Coimbra 1963 : [recenzja] Małgorzata Frankowska R. Hooykaas (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"O rozwoju w historii", V. Gordon Childe, Warszawa 1963 : [recenzja] Bolesław Orłowski V. Gordon Childe (aut. dzieła rec.) s. 128-131
"Pojęcie ciepła w rozwoju historycznym", Bohdan Stefanowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Eugeniusz Tyrkiel Bohdan Stefanowski (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Solar and Planetary Longitudes for Years - 2500 to + 2000 by 10-Day Intervals", William D. Stahlman, Owen Gingerich, Madison 1963 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Owen Gingerich (aut. dzieła rec.) William D. Stahlman (aut. dzieła rec.) s. 133-134
"Kreta - Hellada - Cyklady", Kazimierz Majewski, Warszawa 1963 : [recenzja] Bolesław Orłowski Kazimierz Majewski (aut. dzieła rec.) s. 134-135
"Rasskazy o matiematikach", W. D. Czistiakow, Minsk 1963 : [recenzja] W. D. Czistiakow (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e.", T. 1-2, Henryk Łowmiański, Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Henryk Łowmiański (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Budownictwo romańskie w Polsce. Katalog zabytków", Zygmunt Świechowski, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Barbara Winter Zygmunt Świechowski (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Zarys hydrografii Polski", Zdzisław Mikulski, Warszawa 1962 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zdzisław Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Douze années de bibliographie Érasmienne (1950-1961)", Jean-Claude Margolin, Paris 1963 : [recenzja] Krzysztof Migoń Jean-Claude Margolin (aut. dzieła rec.) s. 144-146
"Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny", Karol Buczek, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Stanisław Herbst Karol Buczek (aut. dzieła rec.) s. 146-150
"Księgozbiór gdańskich lekarzy Krzysztofa i Henryka Heyllów", Stanisław Sokół, Maria Pelczarowa, Gdańsk 1963 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Maria Pelczarowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Sokół (aut. dzieła rec.) s. 150-152
"Rozprawy i listy", Blaise Pascal, Warszawa 1963 : [recenzja] Armin Teske Blaise Pascal (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w Słowniku Lindego", Stefan Hrabec, Franciszek Pepłowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Michalski Stefan Hrabec (aut. dzieła rec.) Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 154-157
"Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX wieku", T. 1-2, Henryk Barycz, Kraków 1963 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Oczerki po Istorii Gieołogiczeskich Znanij", Wypusk 12: "K 100-letiju so dnia rożdienija Władimira Afanasjewicza Obruczewa", Moskwa 1963 : [recenzja] Andrzej Pszczółkowski s. 160-162
"Hochschulwesen und Wissenschaft in Polen. Entwicklung, Organisation und Stand 1918-1960", Karl Hartmann, Frankfurt am Main 1962; "Das wissenschaftliche Leben in Polen", Karl Hartmann, Essen 1964 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Karl Hartmann (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich - Uniwersytet Poznański 1940-1945", Władysław Kowalenko, Poznań 1961 : [recenzja] Zygmunt Brocki Władysław Kowalenko (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Prorocy we własnym kraju", Celina Kulik, Warszawa 1962 : [recenzja] Stanisław Furman Celina Kulik (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Kadry doktorskie w Polsce. Przegląd i analiza stanu kadr doktorskich w Polsce i porównanie tego stanu z danymi innych krajów", Maria Leska, Warszawa 1963 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Maria Leska (aut. dzieła rec.) s. 167
"Wykaz tematów opracowywanych na pdstawie rękopiśmiennych źródeł archiwalnych i bibliotecznych", z. 11, I półrocze 1962 r., z. 12, II półrocze 1962 r., Halina Stebelska, Warszawa 1963 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Halina Stebelska (aut. dzieła rec.) s. 168-171
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", seria D: "Historia Techniki i Nauk Technicznych", z. 4, Warszawa 1963 : [recenzja] Henryk Jost s. 171-174
Filozofia i historia nauki w wydawnictwach paryskiego Pałacu Wynalazków Małgorzata Frankowska s. 174-176
"Oczerki iz istorii srawnitielnoj anatomii do Darwina", I. I. Kanajew, Moskwa 1963 : [recenzja] I. I. Kanajew (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Zarys rozwoju fizjografii Polski ze szczególnym uwzględnieniem faunistyki (od czasów najdawniejszych do r. 1918)", Zygmunt Fedorowicz, Wrocław 1963 : [recenzja] s. 177
"Beiträge zur Meereskunde", Heft 11, Berlin 1964 : [recenzja] s. 178
"Svenkst skeppsbyggeri. En översikt av utvecklingen genom tiderna", Malmö 1963 : [recenzja] s. 178-179
"Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII w.", Maria Bogucka, Warszawa 1962 : [recenzja] Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 179
"The Cabot Voyages and Bristol Discovery under Henry VII", James A. Williamson, Cambridge 1962 : [recenzja] James A. Williamson (aut. dzieła rec.) s. 179
"O wraszczenijach niebiesnych sfier. Małyj kommentarij. Posłanije protiw Wernera. Upsalskaja zapis", Nikołaj Kopernik, Moskwa 1964 : [recenzja] J. Dobrzycki Nikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) s. 180
"Liryki wybrane", Adam Naruszewicz, Warszawa 1964 : [recenzja] Adam Naruszewicz (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Bibliografie dějin českoslovénske dopravy pozemni", Cz. 1: "Doprava silnični", Cz. 2: "Doprava železnični", Svatava Šteinerová, Praha 1963 : [recenzja] Svatava Šteinerová (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji", Jerzy Jedlicki, Warszawa 1964 : [recenzja] Jerzy Jedlicki (aut. dzieła rec.) s. 181
"Moi wospominanija", A. N. Kryłow, Moskwa 1963 : [recenzja] A. N. Kryłow (aut. dzieła rec.) s. 182
"Vijftig jaren beoefening van de geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen in Nederland, 1913-1963", pod red. B. P. M. Schultego, 1963 : [recenzja] B. P. M. Schulte (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk". Numery 5 i 6 Eugeniusz Tomaszewski s. 183-188
Głód wiedzy i pisarze s. 188
Dzieje Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego s. 188
Z historii nauczania w Gdańsku Zygmunt Brocki s. 189
Interesujące przyczynki do historii gramatyki s. 189-190
Początki słowianskiej leksykografii morskiej s. 190
O badaczach Kaszubszczyzny s. 190-191
Dziobaty śmiertelnik czy "nieśmiertelny szpital"? s. 191-192
Żyroskop a język polski s. 191
Metallognomonia gdzie są skarby albo metalle poznać Kazimierz Maślankiewicz s. 192
35-lecie Instytutu Chemii Ogólnej s. 192
Z historii geodezji s. 193
Wywiad Retyka z marynarzami s. 194
Sylwetki bliskie z nauki, techniki, przemysłu s. 194-195
Czterdziesty rocznik "Przeglądu Elektrotechnicznego" s. 195
O przewodniku dla giserów po stu latach s. 195-196
Z dziejów górnictwa węgla i złota s. 196
Historia hutnictwa w fachowej prasie technicznej s. 197
Tajemnica kuźnicy w Rakszawie s. 197-198
Czeskie i słowackie odlewnictwo w ciągu wieków s. 198
Epopeja nafty - na świecie i w Polsce s. 198-199
Rozwój przemysłu gazowniczego w Wielkiej Brytanii s. 199
Szkła zabytkowe w świetle analizy spektralnej s. 199-200
Z historii papiernictwa s. 200
Technologia żywności na Uniwersytecie Jagiellońskim s. 200-201
Pierwsze samochody w Polsce : ich konstrukcje, ich właściciele s. 201
Życiorys współtwócy "Rolls-Royce'a" s. 201-202
Jubileusz pierników imienia Kopernika s. 201
Modlin - kolebka przemysłu okretów wojennych s. 202
Nowy artykuł o historii Mostu Poniatowskiego s. 202
O powrót modeli okrętów do Dworu Artusa s. 203
"Archives Internationales d'Histoire des Sciences", nr 64/1963 : [recenzja] s. 203-204
"Physis" : rocznik 1963 Zofia Sidorowicz s. 204-207
O historii oraz o przyszłości nauki w miesięczniku "Nauka i Żyzń" w 1963 r. i w pierwszym półroczu 1964 r. Halina Dowiatt s. 207-210
Ciekawe przypomnienia w 400-lecie rosyjskiego drukarstwa s. 210-211
Prof. E. Winter o polskich badaniach nad Oświeceniem Joanna Jarzęcka s. 211
Dzieje pomiaru ciśnienia s. 212
Odkrycie węgla w stali Jerzy Piaskowski s. 212-213
Postępy wiedzy o kształcie Ziemi s. 212
"Scientific World" w hołdzie A. I. Oparinowi s. 212
Perspektywy nowych badań w Karyntii i metalografia w retrospektywie s. 214
Stulecie urodzin rosyjskiego metalurga s. 214-215
O polskich nożach ze stali damasceńskiej s. 214
Kanały rzeki Ottawa s. 215
"La Revue Maritime" o rozwoju urządzeń okrętowych i budownictwie okrętowym s. 215
Na szlaku historii Dunaju s. 215
Bremeńska koga z XIV w. s. 216
Aleksiej Kryłow - admirał nauk okrętowych Zygmunt Brocki s. 216
Dzieje techniki rakietowej Janusz Thor s. 216-219
Posiedzenia naukowe Działu Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Renata Dutkowa Bohdan Jaczewski Irena Stasiewicz-Jasiukowa Karolina Targosz-Kretowa s. 221-227
Nowe próbne wytopy żelaza w Słupi Nowej s. 227-228
Wrocławska sesja naukowa poświęcona historii matematyki polskiej Stanisław Dobrzycki s. 228-230
Jubileuszowa sesja naukowa Uniwersytetu Jagiellońskiego s. 228
Uczczenie pamięci trzech współtwórców i profesorów Politechniki Warszawskiej s. 230-231
450-lecie śmierci Adama z Bochynia s. 231
Dwusetna rocznica urodzin Mrągowiusza Zygmunt Brocki s. 231-232
Setna rocznica pierwszego polskiego podręcznika odlewnictwa Jerzy Piaskowski s. 232-233
Kartka z historii językoznawstwa polskiego s. 232
Bibliografia polskich starodruków technicznych. Problemy i pytania Jerzy Jasiuk s. 233-235
Referaty w Muzeum Techniki s. 233
Dawne okręty na polskich znaczkach pocztowych Zygmunt Brocki s. 235-236
Historia na V Sesji Naukowej Okrętowców Zygmunt Brocki s. 235
Praca doktorska z pogranicza historii medycyny s. 236
Teleturniej wiedzy o historii nauki i techniki Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 236-237
Wizyta prof. B. H. Slichera van Batha w Polsce Stanisław Brzozowski s. 237-239
Doświadczalne wytopy żelaza w piecach starożytnych Mieczysław Radwan s. 239-240
Historia nauki i techniki na VII Międzynarodowym Kongresie Nauk Antropologicznych i Etnograficznych Małgorzata Frankowska s. 240-241
Konferencja na temat podstawowych problemów historii biologii Jewgienija Sienczenkowa s. 241-242
Zarys historii techniki ZSRR Andriej Czekanow s. 242-243
Historia współczesnej rewolucji naukowo-technicznej Nina Stoskowa s. 243-245
Polsko-radziecka wystawa "Od Kopernika do lotów kosmicznych" s. 245
Ochrona zabytków techniki górniczej Jan Pazdur s. 245-247
Nowe wydanie dzieł zebranych Erazma z Rotterdamu. s. 247-248
Historia stosunków naukowych między krajami bałtyckimi. s. 248