Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 52
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1974, Tom 19, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bogdan Suchodolski jako historyk nauki Kazimierz Opałek s. 3-7
Podstawowe problemy wdrażania nowoczesnej techniki w XIX wieku : na marginesie III Międzynarodowego Kolokwium ICOHTEC w Jabłonnie 27 VIII - 1 IX 1973 Irena Pietrzak-Pawłowska s. 9-18
Analiza sieciowa postępu technicznego w przemyśle Jerzy Piaskowski s. 19-27
Początki nowoczesnego systemu energetycznego na ziemiach polskich Juliusz Łukasiewicz s. 29-44
Zasady wariacyjne a integracja teorii fizykalnych Adam Pawlak s. 45-58
Dzieje pewnego rozumienia zasady Macha Michał Heller s. 59-69
Stowarzyszenie Pomocy Naukowej w Emigracji (1868-1880) w koncepcji Jana Działyńskiego Andrzej Mężyński s. 71-92
Wiadomości o surowcach leczniczych pochodzenia naturalnego u polskich fizjografów XVIII wieku (Gabriela Rzączyńskiego i Remigiusza Ładowskiego) Maria Dymińska s. 93-106
Działalność Ludwika Krzywickiego w towarzystwach naukowych Henryka Hołda-Róziewicz s. 107-121
Ludmiła Karpowiczowa 1903-1973 Henryk Bukowski s. 123-126
Rola nauk o przeszłości Bogusław Leśnodorski s. 127-128
O funkcjach historii techniki w naukach społecznych Irena Pietrzak-Pawłowska s. 128-129
Inne problemy warte badawczego trudu Jerzy Róziewicz s. 131-132
O dokumentacji i retrospektywnej bibliografii historii nauki polskiej Ryszard Torchalski s. 133-135
"Uniwersytety w Polsce. Rys historyczny", Zofia Skubała-Tokarska, Zbigniew Tokarski, Warszawa 1972 : [recenzja] Eugeniusz Geblewicz Zofia Skubała-Tokarska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Tokarski (aut. dzieła rec.) s. 137-140
"Tematy śląskie. Rozprawy i szkice", Bogdan Zakrzewski, Katowice 1973 : [recenzja] Marek Szrenica Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 140-144
"Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole", Waldemar Voisé, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Kempfi Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 144-146
"Pół wieku matematyki polskiej. Wspomnienia i refleksje", Kazimierz Kuratowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Kazimierz Kuratowski (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Obszczestwienno-politiczeskaja diejatielnost ssylnych polakow w doriewolucjonnom Kazachstanie", Gajrat Sapargaliewicz Sapargaliew, Wladimir Anatoliewicz Djakow, Ałma-Ata 1971 : [recenzja] Tadeusz Słabczyński Wladimir Anatoliewicz Djakow (aut. dzieła rec.) Gajrat Sapargaliewicz Sapargaliew (aut. dzieła rec.) s. 148-151
"Damasskaja stal w stranach basseja Bałtijskiego moria", A. K. Antein, Riga 1973 : [recenzja] Jerzy Piaskowski A. K. Antein (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Dissertation on Steno as Geologist", Gustav Scherz, Kopenhaga 1971; "Nikołaj Stienon (Nils Stiensien) - krystałłograf, gieołog, paleontołog, anatom. 1638-1686", Ilarion Ilarionowicz Szafranowskij, Leningrad 1972 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Gustav Scherz (aut. dzieła rec.) Ilarion Ilarionowicz Szafranowskij (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Studie o Ignáci Bornovi", Josef Haubelt, Praha 1972 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Josef Haubelt (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Fiedor Fiedorowicz Bejlsztejn 1838-1906", Ludmiła Anatoljewna Szmulewicz, Jusuf Sulejmanowicz Musabiekow, Moskwa 1971 : [recenzja] Stefan Zamecki Jusuf Sulejmanowicz Musabiekow (aut. dzieła rec.) Ludmiła Anatoljewna Szmulewicz (aut. dzieła rec.) s. 160-163
"Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki", T. 1: "Archeologia, etnografia, folklorystyka, językoznawstwo", T. 2: "Literaturoznawstwo", pod red. Jadwigi Czachowskiej, Jadwigi Puzyniny, Warszawa 1973; "Dziesięć lat językoznawstwa polskiego 1956-1965. Próba bibliografii", Józef Trypućko, Uppsala 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jadwiga Czachowska (aut. dzieła rec.) Jadwiga Puzynina (aut. dzieła rec.) Józef Trypućko (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Tematyka językoznawcza w programach międzynarodowych zjazdów slawistów (1929-1968)", Wrocław 1973 : [recenzja] s. 164
"Pictures from the past of the healing artis. Semmelweis Medical Historical Museum, Library and Archives", Jósef Antall, Budapest 1972 : [recenzja] Romuald Wiesław Gutt Jósef Antall (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Polska służba medyczna w powstaniach śląskich i plebiscycie", Krzysztof Brożek, Katowice 1973 : [recenzja] Franciszek Nowak Krzysztof Brożek (aut. dzieła rec.) s. 166-167
Historyczne numery "Przemysłu Chemicznego" Z. Szymczak s. 167-169
W sprawie nauczania historii farmacji s. 169-170
O poglądach Newtona na hipotezy Eugeniusz Olszewski s. 170-171
Początki drukarstwa na Słowacji s. 171
Balneologiczne opisy Trenčianskich Teplic s. 171
Obchody rocznicy kopernikowskiej s. 173-176
Colloquia Copernicana s. 176-179
Posiedzenia Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Bohdan Jaczewski Roman Schulz Zofia Skubała-Tokarska s. 180-185
Siedemdziesięciolecie urodzin profesora Bogdana Suchodolskiego. s. 185
Pierwsze posiedzenie Zespołu Historii Organizacji Nauki s. 186-187
III Międzynarodowe Sympozjum ICOHTEC Regina Chomać-Klimek s. 187-189
V Międzynarodowa Konferencja z Historii Kartografii (Warszawa-Jadwisin 13-17 wrzesień 1973) s. 190
Historia kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie etnografii Jerzy Róziewicz s. 190-193
Posiedzenia Konwersatorium Naukoznawczego s. 193-198
II Kongres Nauki Polskiej s. 198
Historia nauki na VII Międzynarodowym Kongresie Slawistów (Warszawa 21-27 sierpnia 1973) Zygmunt Brocki s. 199-200
Ekspozycja muzealna historii medycyny s. 200-202
Otwarcie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie s. 202
II Kongres Nauki Polskiej a towarzystwa naukowe Joanna Kowalska s. 203-204
Pokaz mikroskopów w Muzeum Techniki s. 203
XV Światowy Kongres Filozoficzny Daniel Poliński s. 204-207
Nadanie auli Wydziału Ekonomii Transportu Uniwersytetu Gdańskiego imienia Tadeusza Ocioszyńskiego s. 204
IV Sympozjum Międzynarodowej Akademii Historii Medycyny Stanisław Szpilczyński s. 208-210
Z pobytu we Francji Bohdan Jaczewski s. 210
Nieco sprecyzowań Eugeniusz Olszewski s. 211-212