Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 103
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1967, Tom 12, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tendencja rozwojowa jako podstawowa kategoria historyzmu : na marginesie Nędzy historyzmu K. R. Poppera Irena Szumilewicz s. 3-26
Diderot : sprzeczności i granice naturalistycznej i społecznej nauki o człowieku Bogdan Suchodolski s. 27-45
Jędrzej Śniadecki a Petersburska Akademia Nauk Igor Znaczko-Jaworski s. 47-59
Określanie pochodzenia dawnych przedmiotów na podstawie analizy cech Jerzy Piaskowski s. 61-97
Materiały redakcyjne Atlasu Geologicznego w Galicji Stanisław Czarniecki Zofia Martini s. 99-110
O metodzie identyfikacji żelaza w znaleziskach archeologicznych : uwagi na temat polemiki z doc. J. Piaskowskim Radomir Pleiner s. 111-120
W sprawie książki o górnictwie solnym w Polsce Bogusław Ratusiński Kazimierz Maślankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 121-124
"Die Soziologie und die Gesellschaften. Problemsicht und Problemstellung vom Beginn bis zur Gegenwart", T. 1-3, Helmut Shoeck, München 1964 : [recenzja] Władysław Ochmański Helmut Schoeck (aut. dzieła rec.) s. 125-129
"L'étanchéité dans la construction", Edouard Varlan, Paris 1964 : [recenzja] Jerzy Górewicz Edouard Varlan (aut. dzieła rec.) s. 129-131
"500 zagadek morskich", Zofia Drapella, Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zofia Drapella (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Zabytki szkutnictwa skandynawskiego", Przemysław Smolarek, Gdańsk 1963 : [recenzja] Herbert Wilczewski Przemysław Smolarek (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Abelard", Ryszard Palacz, Warszawa 1966; "Tomasz z Akwinu", Joseph Pieper, Kraków 1966 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Ryszard Palacz (aut. dzieła rec.) Joseph Pieper (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Érasme par lui-même", Jean-Claude Margolin, Paris 1965; "Érasme et la musique", Jean-Claude Margolin, Paris 1965 : [recenzja] Anna Czekajewska Jean-Claude Margolin (aut. dzieła rec.) s. 138-143
"A Source Book in Chemistry, 1400-1900", Henry M. Leicester, Herbert S. Klickstein, New York-Toronto-London 1952 : [recenzja] Włodzimierz Hubicki Herbert S. Klickstein (aut. dzieła rec.) Henry M. Leicester (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"Three Hundred Years of Psychiatry, 1535-1860. A History Presented in Selected English Textes", R. Hunter, I. Macalpine, Oxford 1963 : [recenzja] Jerzy Strojnowski R. Hunter (aut. dzieła rec.) I. Macalpine (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Wiedza rolnicza w Polsce od XVI do połowy XVIII wieku", Władysław Ochmański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Władysław Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 145-146
"Bibliografia prasy polskiej, 1661-1831", Jerzy Łojek, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"A History of Scientific and Technical Periodicals. The Origin and Development of the Scientific and Technological Press, 1665-1790", David A. Kronick, New York 1962 : [recenzja] Teresa Ostrowska David A. Kronick (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Die Entwicklung der Zahnrad-Technik. Zahnformen und Tragfähigkeitsberechnung", Hans-Christian von Seher-Thoss, Berlin-Heidelberg-New York 1965 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Hans-Christian von Seher-Thoss (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"The Development of Modern Chemistry", Aaron J. Ihde, New York 1964 : [recenzja] Włodzimierz Hubicki Aaron J. Ihde (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"Goethe als Patient", Wolfgang H. Veil, Stuttgart 1963 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Wolfgang H. Veil (aut. dzieła rec.) s. 151
"Wissenschaft und Religion im Vormärz. Der Briefwechsel Bernard Bolzanos mit Michael Josef Fesl, 1822-1848", E. Winter, W. Zeil, L. Zeil, Berlin 1965 : [recenzja] Henryk Moese E. Winter (aut. dzieła rec.) W. Zeil (aut. dzieła rec.) L. Zeil (aut. dzieła rec.) s. 152-153
"Cyganie na polskich drogach", Jerzy Ficowski, Kraków 1965 : [recenzja] Wacław Olszewicz Jerzy Ficowski (aut. dzieła rec.) s. 153-154
"Ruskite uczeni i byłgarskite starini. Izsledwane, materiali i dokumenti", Żiwka N. Wyżarowa, Sofija 1960 : [recenzja] Małgorzata Biernacka-Lubańska Żiwka N. Wyżarowa (aut. dzieła rec.) s. 154-155
"Teoria Moritza Wagnera o powstawaniu gatunków. Przyczynek do biogeografii dziejów", Józef Babicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Anna Straszewicz Józef Babicz (aut. dzieła rec.) s. 155-158
"Borba E. Haeckla za matierializm w biołogii", M. F. Wwiedienow, Moskwa 1963 : [recenzja] Leon Szyfman M. F. Wwiedienow (aut. dzieła rec.) s. 158-162
"Durkheim", Jerzy Szacki, Warszawa 1964 : [recenzja] Maria Władyka Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 162-164
"Istorija awtomaticzeskoj elektroswarki", A. A. Czekanow, Moskwa 1963 : [recenzja] Kazimierz Marcolla A. A. Czekanow (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Nauki farmaceutyczne w XX-leciu Polski Ludowej", Kraków 1965 : [recenzja] Barbara Kuźnicka s. 166-170
"Polska bibliografia naukoznawstwa i ruchu naukowego. Rok 1963", pod red. Barbary Bieńkowskiej, Wrocław 1966 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 170-173
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", seria C: "Historia Nauk Matematycznych, Fizyko-Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych", z. 11, Warszawa 1965 : [recenzja] Armin Teske s. 173-175
"Szkice z dziejów polskiej orientalistyki", pod red. Jana Reychmana, Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 176
"Językoznawstwo", Tadeusz Milewski, Warszawa 1965 : [recenzja] Tadeusz Milewski (aut. dzieła rec.) s. 176
"Kierunki w lingwistyce", Milka Ivić, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Milka Ivić (aut. dzieła rec.) s. 177
"Histoire de la médecine", Jean Starobinski, Lausanne 1963 : [recenzja] Jean Starobinski (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"A History of Medicine", Tom 1: "Primitive and Archaic Medicine", Tom 2: "Early Greek, Hindu and Persian Medicine", Henry E. Sigerist, New York 1955, 1961 : [recenzja] Henry E. Sigerist (aut. dzieła rec.) s. 177
"Berlins alte Apotheken", Manfred Stürzbecher, Berlin 1965 : [recenzja] Manfred Stürzbecher (aut. dzieła rec.) s. 178
"Jan Benedykt Solfa, lekarz polskiego odrodzenia", Waldemar Kożuszek, Wrocław 1966 : [recenzja] Waldemar Kożuszek (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Antike Medizin. Die Naturphilosopischen Grundlagen der Medizin in der griechischen Antike", Joseph Schumacher", Berlin 1963 : [recenzja] Joseph Schumacher (aut. dzieła rec.) s. 178
"S. S. Savannah. The Elegant Steam Ship", Frank O. Braynard, Athens 1963 : [recenzja] Frank O. Braynard (aut. dzieła rec.) s. 179
"The Steamship Great Western, the First Atlantic Liner", Grahame Farr, Bristol 1963 : [recenzja] Grahame Farr (aut. dzieła rec.) s. 179
"Eugenics. Hereditarian Attitudes in American Thought", Mark H. Haller, New Brunswick 1963 : [recenzja] Mark H. Haller (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948. Wybór materiałów", Warszawa 1966 : [recenzja] s. 180-181
"I. A. Baudouin de Curtenay kak etimołog. Iz istorii russkoj etimołogiczeskoj nauki", W. W. Łopatin, [w:] "Etimołogiczeskije issledowanija po russkomu jazyku", T. 4, Moskwa 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki W. W. Łopatin (aut. dzieła rec.) s. 180
"XX lat Instytutu Techniki Budowlanej 1945-1965", Warszawa 1965 : [recenzja] s. 181
"Komentarze fromborskie", Olsztyn 1965 : [recenzja] s. 181
"Polska kartografia ekonomiczna XX wieku", Lech Ratajski, Warszawa 1965 : [recenzja] Lech Ratajski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Polska bibliografia logopedyczna", Leon Kaczmarek, Zdzisław Dobrzański, Józef Kania, Lublin 1965 : [recenzja] Zdzisław Dobrzański (aut. dzieła rec.) Leon Kaczmarek (aut. dzieła rec.) Józef Kania (aut. dzieła rec.) s. 181-182
Przyczynek do działalności bibliotecznej S. B. Lindego s. 182-183
Jeszcze o stosunkach naukowych polsko-szwedzkich od XVII w. s. 182
Lektorat języka i literatury polskiej w 1922 r. na Politechnice Gdańskiej Zygmunt Brocki s. 183
Dzieje historiografii polskiej floty Zygmunt Brocki s. 183-184
Folklorystyka polska w dwudziestoleciu s. 184
Oskar Kolberg jako badacz kultury ludowej s. 184
O założeniach filozoficznych poglądów J. Makarewicza s. 185
Teoria rachunkowości W. Skalskiego s. 185-186
Z historii penologii i polskiej myśli penitencjarnej s. 185
Jubileusz sześćdziesięciolecia Szkoły Głównej Planowania i Statystyki s. 186-187
Jan Majer - "ojciec polskiego słownictwa lekarskiego" s. 187
Cenna publikacja o księgozbiorze Franciszka Błońskiego Irena Rejment-Grochowska s. 187-188
Trzy wieki onomastyki księżyca Zygmunt Brocki s. 188-189
Szlakiem Kopernika Henryka Hołda-Róziewicz s. 189-191
W sprawie rekonstrukcji fromborskiego astronomicznego zespołu architektonicznego s. 191-192
O Stanisławie Nowakowskim s. 192
"Nauka Polska" o Władysławie Natansonie s. 192
Ku pamięci Stanisława Pawłowskiego s. 192-193
Mapy Polski z wieków XVI-XVII w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Zygmunt Brocki s. 193
O mapie morskiej Zatoki Gdańskiej z ok. 1600 r. Zygmunt Brocki s. 193-194
Z historii kartografii średniowiecznej s. 193
Dwudziestolecie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Kazimierz Sawicki s. 194-197
O zabytkach techniki w roczniku PTTK "Ziemia" s. 197-199
Historia gospodarki wodnej i budownictwa wodnego s. 199
Kilka danych z historii wyzyskania pływów s. 199
Ostatnie roczniki "Biuletynu Nautologicznego" Zygmunt Brocki s. 200-202
Z historii znaków wodnych s. 200
Dzieje najstarszej papierni w Prusach Królewskich s. 200
Zapomniane czasopismo drukarskie s. 200
Historia techniki w czasopismach przemysłu okrętowego s. 202-203
Poznajmy muzea s. 203-204
Źródła archiwalne do historii architektury s. 204-205
Duńskie przyczynki nautologiczne Herbert Wilczewski s. 205-207
"Historia Agriculturae" Władysław Ochmański s. 207-209
Leo Hendrik Baekeland (1863-1944), twórca bakelitu Władysław Jewsiewicki s. 209-210
Doktoraty i habilitacje z zakresu historii nauki i techniki s. 211
Problematyka historyczna integracji i zróżnicowania nauki, techniki i sztuki Barbara Olszewska s. 211-214
Powołanie Komitetu Historii Nauki i Techniki na lata 1966-1968 s. 211
Claude Bernard jako uczony i metodolog. Zebranie dyskusyjne Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Anna Straszewicz s. 214-219
Krakowskie posiedzenie naukowe Zespołu Historii Odrodzenia Karolina Targosz s. 219-220
Zebranie Zespołu Historii Nauk Geofizycznych Ananiasz Rojecki s. 220-222
Spotkanie słowackich i polskich historyków techniki górniczej i hutniczej Stanisław Miczulski s. 222-225
Tysiąc lat kultury polskiej. s. 225-226
O twórczości naukowej prof. Jerzego Fiericha Stanisław Brzozowski s. 225
Ochrona zabytków hutnictwa s. 226
Otwarcie Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce s. 226
O tematyce historii kolejnictwa polskiego s. 226-227
Z dziejów Politechniki Kijowskiej s. 226
Tysiąclecie polskiej nauki i techniki. s. 227
VII Międzynarodowy Kongres Nauk Prehistorycznych i Protohistorycznych w Pradze Jerzy Piaskowski s. 227-229
X Międzynarodowe Seminarium Renesansu w Tours Józef Babicz s. 229-230
Z pobytu we Włoszech Jerzy Dobrzycki s. 230-231
Muzeum Historii Żelaza w Nancy s. 230
Porozumienie między Amerykańskim Ośrodkiem Bibliograficznym i "Kwartalnikiem Historii Nauki i Techniki". s. 231
Katedra Historii Nauki na Uniwerystecie w Buenos Aires. s. 231