Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1989, Tom 34, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkic autobiograficzny Ryszard Manteuffel-Szoege s. 745-776
Trudne narodziny Politechniki Warszawskiej : (przyczynek do dziejów polityki naukowej w Królestwie polskim) Józef Miąso s. 777-818
Beniowski na wyspach Riukriu Edward Kajdański s. 819-870
Michał Abraham Troc a początki Biblioteki Załuskich Aleksandra Iwanowska s. 871-890
Historia naturalna gwiazdozbiorów I : wstęp do studiów nad ikonografią nieba gwieździstego Jerzy Dobrzycki s. 891-900
Profesor Władysław Ostrowski po latach Teresa Ostrowska s. 901-914
Zasługi Karola Bohdanowicza w badaniach Kraju Zakaspijskiego i północnej Persji Roman Karczmarczuk s. 915-922
Kursy informacyjne o Ziemiach Zachodnich Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej w latach 1945-1948 Justyna Wrzosek-Matlowa s. 923-940
Studia nad dziejami ziem słowiańskich zachodnich i środkowych wobec nowych źródeł do powstania mapy Królestwa Polskiego Józef Babicz A. V. Postnikov s. 941-946
Teodor Torosiewicz (1789-1876), w dwusetlecie urodzin Halina Lichocka s. 947-952
Rozwój badań etnomedycznych na świecie i w Polsce Jaromir Jeszke s. 953-966
Nabytki Archiwum PAN w 1988 roku Stanisław Chankowski s. 967-978
O Aleksandrze Brücknerze i sprawach humanistyczno-wydawniczych (gawęda filologiczna polonisty) Tadeusz Ulewicz s. 979-990
Na marginesie książki: Włodzimierz Trzebiatowski (1906-1982). Pół wieku działalności naukowej Stefan Zamecki Włodzimierz Trzebiatowski (aut. dzieła rec.) s. 991-1004
"Alexander von Humboldt in der polnischen Literatur", Krzysztof Zielnica, Berlin 1989 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Krzysztof Zielnica (aut. dzieła rec.) s. 1005-1007
"Paul Sabatier, un chimiste independant", Bruno Wojtkowiak, Argeuil 1989 : [recenzja] Mierzecki Roman Bruno Wojtkowiak (aut. dzieła rec.) s. 1007-1011
Z prac nad zasobami wileńskich archiwów (Seminarium Pracowni Historii Farmacji) Beata Wysakowska s. 1013-1014
Sympozjum kromeriańskie (23-24 maja 1989) Jacek Soszyński s. 1014-1015
Historia nauki dla przyszłości nauki : refleksje z międzynarodowej konferencji w Smolenicach Eugeniusz Tomaszewski s. 1015-1022