Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 66
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1974, Tom 19, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
250 lat Akademii Nauk w ZSRR Aleksander S. Fiodorow Semen J. Płotkin s. 219-223
Problemy rekonstrukcji historycznej w historii nauki : przykład historii językoznawstwa Janusz Lalewicz s. 225-245
Trygonometria w polskich pracach matematycznych do końca XIX wieku Jadwiga Dianni s. 247-269
O źródłach do dziejów medycyny polskiej Stanisław Konopka s. 271-289
Nowe przyczynki do historii okularów w Polsce w XVI w. : gdańskie okulary księcia pruskiego Albrechta Lech Bieganowski Janusz Małłek s. 291-303
Bernard O'Connor o zdrowotności i higienie w Polsce u schyłku XVII wieku oraz jego zapatrywania na strukturę ludzkiego organizmu Stanisław Szpilczyński s. 305-319
Epistolarna spuścizna J. K. Plebańskiego Ryszard Ergetowski s. 321-330
Antonina Halicka 1908-1973 Józef Babicz Zbigniew Wójcik s. 331-335
"Regesta Copernicana", Marian Biskup, Wrocław 1973 : [recenzja] Maria Bogucka Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 337-338
"Nowożytna myśl naukowa w szkołach Komisji Edukacji Narodowej", pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Wrocław 1973 : [recenzja] Kamilla Mrozowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 339-343
"Bibliografia prac Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku 1928-1958", Wiesław Bieńkowski, [w:] "Pięćdziesiąt lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1972. Księga pamiątkowa", Gdańsk 1972; "Bibliografia prac Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1956-1971", Jan Kucharski, Paweł Groth, Zofia Ratajczak, [w:] "Pięćdziesiąt lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1922-1972. Księga pamiątkowa", Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Wiesław Bieńkowski (aut. dzieła rec.) Paweł Groth (aut. dzieła rec.) Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) Zofia Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 343-347
"Słownik pracowników książki polskiej", pod red. Ireny Treichel, Warszawa-Łódź 1972 : [recenzja] Michał Ambros Irena Treichel (aut. dzieła rec.) s. 347-351
"Powstawanie nowych dyscyplin naukowych. Materiały z posiedzeń Konwersatorium Naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk", Wrocław 1973 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki s. 352-354
"Nowożytne społeczności uczonych", Waldemar Voisé, Warszawa 1973 : [recenzja] Waldemar Rolbiecki Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 354-356
"Problemy rozwitija nauki w trudach jestiestwoispytatielej XIX wieka (naczało stoletija - 70-yje gody)", pod red. B. S. Grjaznowa, A. F. Zotowa, N. I. Rodnogo, Moskwa 1973 : [recenzja] Grant Cwierawa B. S. Grjaznow (aut. dzieła rec.) N. I. Rodny (aut. dzieła rec.) A. F. Zotow (aut. dzieła rec.) s. 356-358
"Ilustrowana kronika nauki polskiej" w warszawskim "Expressie Wieczornym" Waldemar Rolbiecki s. 359-361
"Jan Łasicki. Studium z dziejów polskiej kultury naukowej XVI wieku", Henryk Barycz, Wrocław 1973 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego", Czesław Głombik, Warszawa 1973 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 362-368
"A history of the world's motorcycles", Richard Hough, L. J. K. Setright, London 1973 : [recenzja] Aleksander M. Rostocki Richard Hough (aut. dzieła rec.) L. J. K. Setright (aut. dzieła rec.) s. 368-369
"Przemysł farmaceutyczny w Polsce 1823-1939", Teodor Kikta, Warszawa 1972 : [recenzja] Witold Włodzimierz Głowacki Teodor Kikta (aut. dzieła rec.) s. 369-372
"Istorija gieołogiczeskich nauk", Cz. 1: "Ot driewnosti do konca XIX w.", Cz. 2: "Ot konca XIX do sieriediny XX wieka", Denijan Ignatievicz Gordiejew, Moskwa 1972 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Danijan Ignatievicz Gordiejew (aut. dzieła rec.) s. 372-373
"Istorija gieołogii. Pierwonaczalnoje nakoplenie i gieołogiczeskich znanij i rannie predstawlenia o strojenii Ziemli. Wozniknowanie i stanowlenie naucznoj gieołogii. Pierwyje issledowania geołogiczeskich procesow. Razwitie tocznych metodow w gieołogii", pod red. I. W. Batjuszkowej, Moskwa 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik I. W. Batjuszkowa (aut. dzieła rec.) s. 374-376
"Warszawiacy i ich miasto w latach drugiej Rzeczypospolitej", Marian Marek Drozdowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 376-377
"Encyklopedia tatrzańska", Zofia Paryska, Witold Paryski, Warszawa 1973 : [recenzja] Henryk Jost Zofia Paryska (aut. dzieła rec.) Witold Paryski (aut. dzieła rec.) s. 377-378
"Anyos Jedlik 1800-1895", Grant Konstantynowicz Cwierawa, Leningrad 1972 : [recenzja] Jerzy Kubiatowski Grant Konstantynowicz Cwierawa (aut. dzieła rec.) s. 378-379
"Mikołaj Kopernik. Studium językowe o rodowodzie i narodowości", Stanisław Rospond, Opole 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 378
"Polska ceramika apteczna w Muzeum Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie", Wojciech Roeske, Kraków 1973 : [recenzja] Wojciech Roeske (aut. dzieła rec.) s. 379-380
"Wiślane statki pasażerskie XIX i XX wieku", Witold Arkuszewski, Gdańsk 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Witold Arkuszewski (aut. dzieła rec.) s. 380-381
O inżynierze Modeście Maryańskim s. 381
"Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni w latach 1922-1972", Tomasz Czayka, Grzegorz Kurkiewicz, Tadeusz Pakuła, Gdynia 1973 : [recenzja] Zygmunt Brocki Tomasz Czayka (aut. dzieła rec.) Grzegorz Kurkiewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Pakuła (aut. dzieła rec.) s. 381
Obchody rocznicy kopernikowskiej s. 383-386
Otwarcie wystawy kopernikowskiej w Monachium s. 386
Posiedzenie Komitetu Bohdan Jaczewski Roman Schulz s. 387-389
Konferencja poświęcona upowszechnianiu historii nauki i techniki Małgorzata Kinowska s. 389-391
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Zbigniew J. Bezwiński s. 392-394
Posiedzenie Zespołu Historii Organizacji Nauki Joanna Kowalska s. 394-395
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia Karolina Targosz s. 395-396
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Małgorzata Kinowska s. 396-397
Posiedzenie Zespołu Historii Botaniki Stanisław Brzozowski s. 398
Sesja naukowa Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Stanisław Miczulski s. 398-403
Posiedzenie Zespołu Badań nad Zagadnieniami Rewolucji Naukowo-Technicznej Lech Zacher s. 404-406
Posiedzenia Zespołu Ekonomicznych Problemów Rozwoju Nauki i Techniki Lech Zacher s. 407-408
Wizyta ukraińskiego historyka nauki J. O. Matwijiszyna s. 408-409
Nowe prace doktorskie z historii techniki Roman Schulz s. 408
Partyjna narada historyków Waldemar Rolbiecki s. 409-410
Nominacje na członków Polskiej Akademii Nauk. s. 409
Dwusetna rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej Stanisław Kostanecki Józef Wojakowski Zbigniew Wójcik s. 410-418
Stan i problemy pracy nad słownikiem polskim towarzystw naukowych Barbara Krajewska s. 418-422
Zakończenie obchodów stulecia Akademii Umiejętności s. 418
Setna rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego s. 422-423
Wystawa instrumentów mierniczych firmy G. Gerlach Jerzy Jasiuk s. 423
Nowości w zbiorach Muzeum Techniki Jerzy Jasiuk s. 424
Z historii nauk matematyczno-przyrodniczych w Gdańsku Zygmunt Brocki s. 424-426
Z historii filologii słowiańskiej w Polsce s. 426
200 rocznica śmierci Józefa Andrzeja Załuskiego s. 427-429
Posiedzenie poświęcone pamięci Michała Reichera Zygmunt Brocki s. 427
Projekt utworzenia stowarzyszenia autorów naukowych Janusz Thor s. 429-431
Sympozja XIV Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki s. 431-432
Międzynarodowa konferencja metrologii historycznej s. 432
Posiedzenie robocze Międzynarodowego Komitetu Historii Geologii w Bratysławie Zbigniew Wójcik s. 432-434
Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji Franciszek Nowak s. 434-435
Nauczanie historii medycyny we Francji s. 435-436
Wykłady z historii nauk ścisłych w École Pratique des Hautes Études s. 436
I Wszechzwiązkowy Zjazd Historyków Medycyny ZSRR Stanisław Szpilczyński s. 436-437
Setna rocznica śmierci P. E. Strzeleckiego w Australii Zygmunt Brocki s. 436
Współpraca "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" z moskiewskimi "Woprosami Istorii Jestestwoznanija i Techniki" s. 438