Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 58
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1961, Tom 6, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy naukowe Franciszka Bacona Kazimierz Leśniak s. 383-391
Filozofia krytyczna historii i przykład Tukidydesa Paul Chalus s. 393-402
Bizancjum a rozwój broni palnej w Europie Wadim Wilinbachow s. 403-417
Relacje Józefa Delmedigo z Polską (na marginesie rozprawy G. Altera. Dwa renesanči astronomove) Karolina Targosz G. Alter (aut. dzieła rec.) s. 419-430
Poprzednicy Darwina w latach 1550-1859 Franck Bourdier s. 431-456
Urządzenia kopalni Na Kunsztach w Dolinie Kościelskiej w Tatrach Stefan Zwoliński s. 457-467
Spór o zasługi polskich uczonych w dziele skroplenia składników powietrza Stefan Fabiani Tadeusz Piech s. 469-484
"Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa", tom V, pod red. Jana Pazdura, Warszawa-Wrocław 1960 : [recenzja] Mieczysław Radwan Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 485-486
"Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego", tom II, pod red. Janiny Leskiewiczowej, Wrocław 1959 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Zdzisław Kosiek Maria Stolzman Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 487-491
"Alte Hütten und Hämmer in Sachsen", Carl Schiffner, Berlin : [recenzja] Henryk Jost Carl Schiffner (aut. dzieła rec.) s. 491-493
"Razwitije sriedstw pieriedaczy miechaniczeskoj eniergii", L. I. Uwarow, Moskwa 1960 : [recenzja] Stanisław Grzymałowski L. I. Uwarow (aut. dzieła rec.) s. 493-494
"Les universités Polonaises", Zofia Skubała, Zbigniew Tokarski, Varsovie 1959 : [recenzja] Waldemar Voisé Zofia Skubała-Tokarska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Tokarski (aut. dzieła rec.) s. 494-495
"Z problemów nauki okresu Oświecenia", Irena Stasiewiczówna, Wrocław 1960 : [recenzja] Juliusz Nowak-Dłużewski Irena Stasiewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 495-499
"Istoria organiczeskogo sintieza w Rosii", J. S. Musabiekow, Moskwa 1958 : [recenzja] Edmund Trepka J. S. Musabiekow (aut. dzieła rec.) s. 499-500
"Fares, Please! A Popular History of Trolleys, Horse-cars, Street-cars, Buses, Elevateds and Subways", John Anderson Miller, New York 1960 : [recenzja] Stanisław Furman John Anderson Miller (aut. dzieła rec.) s. 501-502
"Marzenia inżynierów", Willy Ley, Warszawa 1960; "Czełowiek isprawlajet płanietu", I. Adabaszew, Moskwa 1959 : [recenzja] Jerzy Jasiuk Bolesław Orłowski I. Adabaszew (aut. dzieła rec.) Willy Ley (aut. dzieła rec.) s. 502-503
Studia monograficzne z historii prasy Maria Burdowicz-Nowicka s. 504-505
"Istoria fiziki i tiechniki", P. S. Kudriawcew, I. J. Konfiedieratow, Moskwa 1960 : [recenzja] I. J. Konfiedieratow (aut. dzieła rec.) P. S. Kudriawcew (aut. dzieła rec.) s. 505-506
"Istoria eniergieticzeskoj tiechniki", Ł. D. Biełkind, O. N. Wiesiełowskij, I. J. Konfiedieratow, J. A. Sznejberg, Moskwa-Leningrad 1960 : [recenzja] Ł. D. Biełkind (aut. dzieła rec.) I. J. Konfiedieratow (aut. dzieła rec.) J. A. Sznejberg (aut. dzieła rec.) O. N. Wiesiełowskij (aut. dzieła rec.) s. 506
"Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich", T. I, pod red. J. Pazdura, Katowice 1960 : [recenzja] J. Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 506-507
"Zapomniany prawnik XVI wieku Jan Łączyński i jego << Kompendium sądów króla Jagomości >>. Studium z dziejów polskiej literatury prawniczej", Zygmunt Kolankowski, Toruń 1960 : [recenzja] Zygmunt Kolankowski (aut. dzieła rec.) s. 507
"Mikołaj Zalaszowski. Polski prawnik XVII stulecia na tle ówczesnej nauki prawa", Irena Malinowska, Kraków 1960 : [recenzja] Irena Malinowska (aut. dzieła rec.) s. 507-508
"The Warship Vasa. Deep Diving and Marine Archeology in Stockholm", Anders Franzén, Stockholm 1960 : [recenzja] Anders Franzén (aut. dzieła rec.) s. 508
"Dokumenty i materialy po istorii Moskowskogo uniwersiteta wtoroj polowiny XVIII wieka", t. I: "1756-1764", N. A. Penczko, Moskwa 1960 : [recenzja] N. A. Penczko (aut. dzieła rec.) s. 508-509
"Genie ohne Erfolg. Schicksale grosser Erfinder", Rudolf Eger, Zürich-Köln 1957 : [recenzja] Rudolf Eger (aut. dzieła rec.) s. 509
"Actes du IXe Congrès International d'Histoire des Sciences. Barcelona-Madrid 1-7 Septembre 1959", Barcelona-Paris 1960 : [recenzja] s. 510
"Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" o historii techniki w 1960 r. Bolesław Orłowski s. 510-512
O czterech rocznikach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" s. 512-513
Górnictwo w 1000-leciu państwa polskiego s. 513
Polska prasa techniczna w XIX wieku s. 513
Początki górnictwa węglowego w Polsce s. 513-514
Z historii papiernictwa s. 514-515
Z dziejów polskiego piśmiennictwa odlewniczego s. 514
Historia techniki w "Mechaniku" s. 514
Tartaki Puszczy Kozienickiej w XVIII wieku s. 515
Polacy pionierami hutnictwa szklanego w Ameryce s. 515
O tradycjach polskiej nauki po czesku Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 516-517
Rejestracja zabytków przemysłu leśnego s. 516
Kopalnie króla Salomona i wytwórnie wina w biblijnym Gabaonie s. 517
Physis s. 518-519
Sceintiarum Historia s. 519-520
Archive for History of Exact Sciences s. 520
"Archives Internationales d'Histoire des Sciences" s. 520-521
Sesja naukowa w 350 rocznicę urodzin Jana Heweliusza Maria Burdowicz-Nowicka s. 522-523
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Stanisław Miczulski s. 523-529
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki Renata Dutkowa Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 530-534
Wystawa dorobku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Kazimierz Maślankiewicz s. 534-538
Regionalna konferencja historyków medycyny we Wrocławiu Stanisław Szpilczyński s. 538-540
Historyczno-medyczne posiedzenie we Wrocławiu Stanisław Szpilczyński s. 540
Prace badawcze w Krzemionkach Opatowskich w roku 1960 Magdalena Witwińska s. 541
Wystawa drukarstwa polskiego s. 541-542
Podróż naukowa do Holandii (10-26 luty 1961 r.) Armin Teske s. 542-543
Wystawa "Pięć wieków polskiej geodezji" w Politechnice Warszawskiej s. 542
Z pobytu w archiwach Lipska i Quedlinburga Józef Babicz s. 543-544
Wykłady na temat nauki argentyńskiej w początkach XIX w. s. 544-545
Działalność dydaktyczno-naukowa Instytutu Historii Medycyny Uniwersytetu w Rzymie w roku 1959 s. 545
Otwarcie Muzeum Daimlera i Benza w Stuttgarcie s. 546
Niemieckie Towarzystwo Historii Medycyny, Przyrodoznawstwa i Techniki s. 546