Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1962, Tom 7, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fizyczne podstawy odrzutu działa i ruchu rakiety w ujęciu uczonych XVII i XVIII wieku A. P. Mandryka s. 447-460
Próba stworzenia polskiego ośrodka naukowego w Petersburgu przed 1863 Krzysztof Groniowski s. 461-478
Społeczny pragmatyzm jako tło rozwoju amerykańskiej socjologii Aleksander Gella s. 479-497
Nieznany projekt z 1816 r. utworzenia przy Szkole Głównej Krakowskiej instytutów: rolnictwa, weterynarii i górnictwa Anna Żeleńska-Chełkowska s. 499-529
Emilian Franciszek Ostachowski 1890-1962 Bronisław Rausch s. 531-536
Polemika z rozprawą Tadeusza Nowickiego "Produkcja narzędzi i maszyn rolniczych w Królestwie Kongresowym (1815-1830)" Marian Wachowski s. 537-542
W odpowiedzi Marianowi Wachowskiemu Tadeusz Nowacki s. 543-551
Jeszcze o metodach badań nad dawną techniką hutniczą Jerzy Piaskowski s. 553-559
W odpowiedzi drowi Jerzemu Piaskowskiemu Eugeniusz Olszewski s. 561-563
"A History of Astronomy", A. Pannekoek, London 1961 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki A. Pannekoek (aut. dzieła rec.) s. 565-566
"Staré evropské kovárstvi", Radomir Pleiner, Praha 1962 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Radomir Pleiner (aut. dzieła rec.) s. 566-567
"Kopernik i jego czasy", Herman Kesten, Warszawa 1961 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Herman Kesten (aut. dzieła rec.) s. 567-568
"Die Matrikel der Universität Basel", Band III: "1601/2-1665/66", Hans Georg Wackernagel, Basel 1962 : [recenzja] Waldemar Voisé Hans Georg Wackernagel (aut. dzieła rec.) s. 568-570
"Z problemów nauki okresu Oświecenia", Irena Stasiewiczówna, Wrocław 1960 : [recenzja] Wacław Olszewicz Irena Stasiewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 570-572
"Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts", Werner Kaegi, Basel-Stuttgart 1962 : [recenzja] Waldemar Voisé Werner Kaegi (aut. dzieła rec.) s. 572-573
"Naucznaja i uczebnaja diejatielnost. Sbornik dokumentow", A. M. Butlerow, Moskwa 1961 : [recenzja] Edmund Trepka A. M. Butlerow (aut. dzieła rec.) s. 573-574
Listy Mieczysława Karłowicza do Kazimierza Prószyńskiego Władysław Jewsiewicki Henryk Anders (aut. dzieła rec.) s. 574-575
"Storia figurata delle invenzioni della selce scheggiata al volo spaziale", Umberto Eco, G. B. Zorzoli, Milano 1961; "Les grands travaux de l'humanité", Robert Lafont, Paris 1961 : [recenzja] Umberto Eco (aut. dzieła rec.) Robert Lafont (aut. dzieła rec.) G. B. Zorzoli (aut. dzieła rec.) s. 576
"Niewiedomyje ziemli", Richard Hennig, Moskwa 1961 : [recenzja] Richard Hennig (aut. dzieła rec.) s. 576
  Zacytuj
 • Udostępnij
"De papiermolens in de provincie Noord-Holland", Henk Voorn, Haarlem 1960 : [recenzja] Henk Voorn (aut. dzieła rec.) s. 577-578
"Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich", t. II, pod red. Jana Pazdura, Katowice 1961 : [recenzja] Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 577
"Die geschichtliche Entwicklung des Umformens in Gesenken", Ernst von Wedel, Düsseldorf 1960 : [recenzja] Ernst von Wedel (aut. dzieła rec.) s. 577
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Armada Guns", Michael Lewis, London 1961 : [recenzja] Michael Lewis (aut. dzieła rec.) s. 578
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Podróż Bougainville'a dookoła świata", L. A. Bougainville, Warszawa 1962 : [recenzja] L. A. Bougainville (aut. dzieła rec.) s. 578
"Korabielnych dieł mastiera, S. O. Buraczek, A. A. Popow, I. F. Aleksandrowski, S. K. Drzewiecki", I. A. Bychowski, Leningrad 1961 : [recenzja] I. A. Bychowski (aut. dzieła rec.) s. 579-580
"Myśli o filozofii dziejów", Johann Gottfried Herder, Warszawa 1962 : [recenzja] Johann Gottfried Herder (aut. dzieła rec.) s. 579
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Historia kopalni Król w Chorzowie (1791-1945)", Jerzy Jaros, Katowice 1962 : [recenzja] Jerzy Jaros (aut. dzieła rec.) s. 580
"Istorija gieołogo-gieograficzeskich nauk", wypusk 3, Moskwa 1962 : [recenzja] s. 580
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historia papiernictwa s. 581
Historia techniki w "Mechaniku" s. 581
  Zacytuj
 • Udostępnij
Życiorys chemika-technologa s. 582
Jubileuszowy numer "Nafty" poświęcony Łukasiewiczowi s. 582
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historia budowy Kanału Augustowskiego s. 582
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zebranie Zespołu Historii Polskiej Techniki Filmowej Bolesław Orłowski s. 583-584
Posiedzenia naukowa Działu Historii Nauk Społecznych Józef Babicz Stanisław Grzybowski s. 584-585
Zebranie organizacyjne Zespołu Historii Obróbki Plastycznej Feliks Tychowski s. 586-587
Historia polskiej hydrografii morskiej przedmiotem kolokwium naukowego s. 587
Otwarcie Muzeum Zagłębia Staropolskiego Jerzy Jasiuk s. 587-589
Próbne wytopy żelaza w dymarkach typu świętokrzyskiego Radomir Pleiner Mieczysław Radwan s. 589-590
Jubileusz prof. Juliusza Zborowskiego Henryk Jost s. 590-591
Seminarium w Tours poświęcone Odrodzeniu Waldemar Voisé s. 591-592
X Międzynarodowy Kongres Historii Nauki s. 591
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z pobytu w Wielkiej Brytanii Eugeniusz Olszewski s. 592
Seria biografii naukowych s. 592-593
Radzieckie Zjednoczenie Historyków Przyrodoznawstwa i Techniki s. 592
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kontakty zagraniczne radzieckich historyków nauki i techniki s. 593
Wystawa techniki czechosłowackiej w Paryżu s. 593