Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1980, Tom 25, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki Krakowskiego Ogrodu Botanicznego (1783-1809) Alicja Piekiełko
Historia leśnictwa jako przedmiot nauczania na wydziałach leśnych szkół wyższych w Polsce Józef Broda
Lektura wielce osobliwa czyli o odczytywaniu wystawy Anatomia czasu, Muzeum Techniki w Warszawie 1979 Waldemar Voisé
Rozwój pojęcia eteru kosmicznego w fizyce przed J. C. Maxwellem Wojciech Frejlak
Suszarnia Jana Horodeckiego Eugeniusz Nurowski
Nieznane rękopisy doby Oświecenia dotyczące flory Elbląga i okolicy Zofia Schwarz Tadeusz Sulma
Listy Marii Skłodowskiej-Curie do Tatiany Jegorowej Jerzy Róziewicz
Badania na temat zmian lesistości ziem Polski Bohdan Szymański
Jan Wolfgang-organizator zespołowych badań szaty roślinnej Wanda Grębecka
Koncepcje elementów ognia i powietrza u Arystotelesa i ich rola w procesach spalania i oddychania Roman Bugaj
Sześćdziesiąt lat czechosłowackiego przemysłu lotniczego Jan Krumbach
Zapiski do autobiografii Antoni Żabko-Potopowicz s. 2-26
Wiadomości o minerałach i metalach w encyklopedii B. Chmielewskiego Nowe Ateny (1745-1756) Jerzy Piaskowski s. 143-168
Uwagi na marginesie nowego przewodnika - „Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN. Stan na dzień 1 stycznia 1977 r.”, oprac. zespołowe pod kierunkiem Zygmunta Kolankowskiego Zbigniew Wójcik Zygmunt Kolankowski (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Trzy wieki nauki gdańskiej. Szkice z dziejów od XVI do XVIII wieku", Kazimierz Kubik, Lech Mokrzecki, Wrocław 1976 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Kazimierz Kubik (aut. dzieła rec.) Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Stanisław Staszic i jego dzieło. Materiały sesji naukowej Stanisław Staszic a współczesne osiągnięcia geologii polskiej. Piła 27-28 marca 1976 r.", pod red. Jerzego Topolskiego, Poznań 1978 : [recenzja] Z. J. Wójcik Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 204-208
"Starożytnicy i archeolodzy. Z dziejów badań archeologicznych na Białostocczyźnie", Krzysztof Burek, Olsztyn 1977 : [recenzja] Maria M. Blombergowa Krzysztof Burek (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Slepé uličky archeologie", Karel Sklenář, Praha 1977 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Karel Sklenář (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"W. I. Lenin und die Entwicklung der chemischen Industrie der UdSSR", Władimir Akimowicz Wołkow, Leipzig 1977 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Władimir Akimowicz Wołkow (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Z historii chemii", Jan Sikora, Warszawa 1977 : [recenzja] Stefan Zamecki Jan Sikora (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Ukrajina w doslidżenniach polskych etnohrafif XIX st.", Z. Je. Bołtarowycz, Kyiw 1976 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Z. Je. Bołtarowycz (aut. dzieła rec.) s. 216-217
"Katalog dokumentów technicznych. Materiały archiwalne", T. 2, oprac. Aleksandra Czarnecka, Bernard Rzeczyński, Stanisław Kłys, Poznań 1979 Julian Janczak Aleksandra Czarnecka (aut. dzieła rec.) Stanisław Kłys (aut. dzieła rec.) Bernard Rzeczyński (aut. dzieła rec.) s. 217-218
Uroczyste zebranie Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Marek Troszyński s. 219
Zebranie Zakładu Historii Nauk Społecznych IHNOiT PAN Marek Troszyński s. 220
Historia nauki i techniki na wystawach muzealnych Zbigniew J. Wójcik s. 220-223
Wystawa Anatomia czasu Maciej Janik s. 223-226
Problemy farmacji we wszkrzeszonym Państwie Polskim Jadwiga Brzezińska s. 226-227
Sesja naukowa Dzieje nauk farmaceutycznych Eugeniusz Kucharz s. 228
VIII Sympozjum ICOHTEC w Sofii Bolesław Orłowski s. 228-230
Obchody dwusetnej rocznicy śmierci Albrechta von Hallera Andrzej Bednarczyk s. 230-235
Listy do Redakcji Bogdan Suchodolski s. 235