Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 51
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1976, Tom 21, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jedność nauki i sztuki w dziele Jana Heweliusza Karolina Targosz s. 625-648
"Gdy panuje prawo, panuje prawdziwa wolność" : nad traktatem Cezara Pyrrhysa de Varille Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 649-661
Droga Franciszka Czernego-Schwarzenberga do katedry geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim Ryszard Ergetowski s. 663-678
Rola Stanisława Kalinowskiego w badaniach magnetyzmu ziemskiego w Polsce Wojciech K. E. Krzemiński s. 679-686
Młyny zbożowe podhalańskie dawniej i obecnie Henryk Jost s. 687-708
Stan i kierunki prac nad historią nauki i techniki górniczej Jan Pazdur s. 709-723
Problem czasu w świetle literatury radzieckiej z zakresu filozofii przyrody I. A. Akczurin J. B. Mołczanow s. 725-733
Egzemplarz z księgozbioru Jana Jonstona Adam Skura s. 735-738
Paryskie źródła do historii techniki polskiej Bolesław Orłowski s. 739-747
O współżyciu z czasem Waldemar Voisé J. T. Fraser (aut. dzieła rec.) P. Ricoeur (aut. dzieła rec.) s. 749-753
Czy jest możliwa dziś integracja nauk? Irena Szumilewicz J. T. Fraser (aut. dzieła rec.) s. 755-761
"Chinese science. Exploration of an ancient tradition", Shigeru Nakayama, Nathan Sivin, Cambridge-Massachusetts-London 1973 : [recenzja] Tadeusz Nadel-Turoński Shigeru Nakayama (aut. dzieła rec.) Nathan Sivin (aut. dzieła rec.) s. 761-765
"Z dziejów nauki polskiej. Księga pamiątkowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1875-1975)", pod red. Artura Hutnikiewicza, Leszka Janiszewskiego, Warszawa 1975 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Wanda Grębecka Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) Leszek Janiszewski (aut. dzieła rec.) s. 765-771
"Twórczość naukowa Ignacego Radlińskiego (1843-1920)", Janina Żurawicka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1975 : [recenzja] Andrzej Feliks Grabski Janina Żurawicka (aut. dzieła rec.) s. 772-776
"Wojciech Cybulski. Działalność polityczna, pedagogiczna i naukowa", Berard Woodrow Januszewski, Wrocław 1974 : [recenzja] Marek Szrenica Bernard Woodrow Januszewski (aut. dzieła rec.) s. 776-779
"Być narodowi użytecznym", Stanisław Staszic, Warszawa 1976 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Stanisław Staszic (aut. dzieła rec.) s. 779-780
"Studium z dziejów nauczania historii. Rozwój dydaktyki przedmiotu w Gdańskim Gimnazjum Akademickim do schyłku XVII w.", Lech Mokrzecki, Gdańsk 1973 : [recenzja] Czesław Majorek Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 781-782
"Książki szkolne Komisji Edukacji Narodowej", Czesław Majorek, Warszawa 1975 : [recenzja] Tadeusz Słowikowski Czesław Majorek (aut. dzieła rec.) s. 783-784
"Vilniaus akademijos spaustuvé 1575-1773", Irena Petrauskiené, Vilnius 1967 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Irena Petrauskiené (aut. dzieła rec.) s. 784-786
"Vytvárěni vědeckých ústavů v Německu 1870-1914", Jaroslav Folta, Praha 1975 : [recenzja] Aleksandra Ergetowska Jaroslav Folta (aut. dzieła rec.) s. 786-787
"Poczet uczonych polskich (pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych)", Andrzej Bandomir, Warszawa 1975 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Andrzej Bandomir (aut. dzieła rec.) s. 788-790
"Michaił Siemionowicz Cwiet. 1872-1919", J. M. Sienczenkowa, Moskwa 1973 : [recenzja] T. N. Gapon J. M. Sienczenkowa (aut. dzieła rec.) s. 790-792
"Lwowski Wydział Lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej, 1941-1944", Z. Albert, Wrocław 1975 : [recenzja] Zofia Podgórska-Klawe s. 792-793
"Nauki tajemne w Polsce w dobie Odrodzenia", Roman Bugaj, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976 : [recenzja] Romuald Wiesław Gutt Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 793-795
"Studies in the History of Chemistry", Harold Hartley, Oxford 1971 : [recenzja] Stefan Zamecki Harold Hartley (aut. dzieła rec.) s. 795-796
"Vita di Galileo Galilei", Maria Luisa Ringhini Boneli, Firenze 1974 : [recenzja] Maria Luisa Righini Bonelli (aut. dzieła rec.) s. 795
"Lietuvių terminologija", Vilnius 1975 : [recenzja] s. 796
"Latviešu padomju valodniecība 30 gados. Bibliogrāfisks rādītājs 1945-1975", Dzidra Barbare, Rīga 1976 : [recenzja] Zygmunt Brocki Dzidra Barbare (aut. dzieła rec.) s. 797
"Profesor dr Bolesław Kasprowicz i jego dorobek naukowy oraz działalność w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym", Witold Andruszkiewicz, Lucjan Kotynia, Gdańsk 1975 : [recenzja] Zygmunt Brocki Witold Andruszkiewicz (aut. dzieła rec.) Lucjan Kotynia (aut. dzieła rec.) s. 797
"Istorija problemy proischożdienija matierikow i okieanow", I. W. Batjuszkowa, Moskwa 1975 : [recenzja] Zygmunt Brocki I. W. Batjuszkowa (aut. dzieła rec.) s. 797-798
"Arkticzeskije putieszestwija rossijan", W. M. Pasieckij, Moskwa 1974 : [recenzja] W. M. Pasieckij (aut. dzieła rec.) s. 798
"Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities" s. 799
Zebrania Pracowni Historii Nauk Społecznych Julian Dybiec Małgorzata Kinowska s. 801-803
Z działalności Rady Naukowej s. 801
Zebranie Pracowni Historii Organizacji Nauki Zdzisław Kowalewski s. 803
Posiedzenie Zespołu Historii Nauki XIX wieku Tadeusz Alek-Kowalski s. 803-804
Zebranie Zespołu Historii Nauk Medycznych Zofia Podgórska-Klawe s. 804-805
Zebranie Zespołu Historii Nauk Rolniczych Stanisław Brzozowski s. 804
Posiedzenie Komisji ds. Upowszechniania i Nauczania Historii Nauki i Techniki Małgorzata Terlecka s. 805-806
Memoriał w sprawie wprowadzenia elementów historii nauki i techniki do programu szkoły średniej. s. 806-807
Historia nauki i techniki w projekcie programu dziesięcioletniej ogólnokształcącej szkoły średniej. Uwagi i postulaty. s. 807-808
Memoriał w sprawie nauczania historii medycyny i historii farmacji w polskich Akademiach Medycznych. s. 808-809
Projekt organizacji i programu nauczania historii medycyny i historii farmacji w polskich Akademiach Medycznych. s. 809-810
Ramowy program nauczania historii medycyny. s. 810-811
Uroczyste posiedzenie poświęcone Staszicowi w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Zbigniew Wójcik s. 811-813
Ramowy program nauczania historii farmacji. s. 811
Dni staszicowskie w Hrubieszowie Ewa Lewandowska Zbigniew Wójcik s. 813-816
Z prac Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny s. 817-818
Działalność Muzeum Techniki w Warszawie w 1975 roku Jerzy Jasiuk s. 818-820
I Międzynarodowe Sympozjum Historii Nauki Arabskiej Jerzy Piaskowski s. 820-822
Trzecia międzynarodowa konferencja badań nad czasem Waldemar Voisé s. 822-824