Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 48
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1959, Tom 4, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka zgodności nauki i religii w polskim piśmiennictwie katolickim (1864-1905) Zygmunt Poniatowski s. 247-270
Metalurgia w końcu XVIII wieku w świetle dzieła Krzysztofa Kluka "Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie i zażycie" Jerzy Piaskowski s. 271-303
Zarys życia i pracy Jana Hilarego Lachsa (1881-1942) Ignacy Stroński s. 305-330
W sprawie Koffskiego i jego traktatu. Odpowiedź prof. drowi Wł. Hubickiemu Roman Bugaj s. 331-335
W sprawie Koffskiego i jego traktatu. Druga odpowiedź mgrowi R. Bugajowi Włodzimierz Hubicki s. 337-338
"Wykłady z dziejów logiki", Tadeusz Kotarbiński, Łódź 1957 : [recenzja] Tadeusz Czeżowski Tadeusz Kotarbiński (aut. dzieła rec.) s. 339-340
"Le fer à travers les âges. Hommes et Techniques", Nancy 1956 : [recenzja] Jerzy Piaskowski s. 340-341
"A Story of Temperature Measurement", London 1958 : [recenzja] Armin Teske s. 341-343
"Gefässe zur Kindernährung im Wandel der Zeit", Dieter Klebe, Hans Schadewaldt, Frankfurt a/M 1955 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Dieter Klebe (aut. dzieła rec.) Hans Schadewaldt (aut. dzieła rec.) s. 343-344
"Quelques aspects de la doctrine classique de la médecine Chinoise", P. Huard, Juin 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 344-345
"La medicine Hippocratique", Charles Lichtenhaeler, Neuchâtel 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Charles Lichtenhaeler (aut. dzieła rec.) s. 345-346
"L'Optique de Claude Ptolémée dans la version latine d'après l'arabe de l'émir Eugène de Sicile", Albert Lejeune, Louvain 1956 : [recenzja] Aleksander Birkenmajer Albert Lejeune (aut. dzieła rec.) s. 346-352
"Essai historique sur l'Hopital Saint-Éloi de Montpellier (1183-1950)", Louis Dulieu, Montpellier 1953 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Louis Dulieu (aut. dzieła rec.) s. 352-353
"Wieliczka << Magnum Sal >> jako zabytek kultury materialnej", Alfons Długosz, Warszawa 1958 : [recenzja] Stanisław Miczulski Alfons Długosz (aut. dzieła rec.) s. 353-354
"La medicina en la epoca de los reyes catolicos", Ferdynand Zubiri Vidal, Saragossa 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Ferdynand Zubiri Vidal (aut. dzieła rec.) s. 354-355
O historii nauki w epoce humanizmu i reformacji Waldemar Voisé R. Hooykaas (aut. dzieła rec.) s. 355-363
"Memoriał w sprawie kopalnictwa rud ołowiu i srebra na Górnym Śląsku", E. L. G. Abt, Katowice 1957 : [recenzja] Stanisław Miczulski E. L. G. Abt (aut. dzieła rec.) s. 363
"O pierwszym polskim podręczniku logiki - z rozważań nad filozofią Oświecenia", Olgierd Narbutt, Łódź 1958 : [recenzja] Tadeusz Czeżowski Olgierd Narbutt (aut. dzieła rec.) s. 364
"Stanisław Kostanecki, życie i działalność naukowa", Wiktor Lampe, Warszawa 1958 : [recenzja] Edmund Trepka Wiktor Lampe (aut. dzieła rec.) s. 364-365
"Polish Medical History and Science Bulletin", Vol. I, nr 1-7; Vol. II, nr 1-2, Chicago 1956-59 : [recenzja] Bolesław Skarżyński s. 365-367
"Medical History", Tom II, z. 2, 1958 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 367-368
"Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa", Tom II, pod red. Jana Pazdura, Wrocław 1958 : [recenzja] Henryk Jost Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 368-373
"Philosophy of Science. The Link Between Science and Philosophy", Philipp Frank, New York 1957 : [recenzja] Philipp Frank (aut. dzieła rec.) s. 373-374
"Les aventures de la science. Essai sur l'évolution de l'esprit scientifique", Emil Girardeau, Paris 1957 : [recenzja] Emil Girardeau (aut. dzieła rec.) s. 374
"Człowiek. Wstęp do etnografii powszechnej i etnologii", Kazimierz Moszyński, Warszawa 1958 : [recenzja] Kazimierz Moszyński (aut. dzieła rec.) s. 374-375
"Theories of the Universe from Babylonian myth to modern science", Milton K. Munitz, New York 1957 : [recenzja] Milton K. Munitz (aut. dzieła rec.) s. 375
"Modern Science and the Nature of Life", William S. Beck, New York 1957 : [recenzja] William S. Beck (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Geschichte der Geologie und des geologischen Weltbildes", C. Christoph Beringer, Stuttgart 1954 : [recenzja] C. Christoph Beringer (aut. dzieła rec.) s. 376
"Metoda historyczna w biologii", K. A. Timiriazew, Warszawa 1957 : [recenzja] K. A. Timiriazew (aut. dzieła rec.) s. 376
"Rencontres de la géographie et de la sociologie", Max Sorre, Paris 1957 : [recenzja] Max Sorre (aut. dzieła rec.) s. 377
"Geografia antyczna", M. S. Bodnarski, Warszawa 1957 : [recenzja] M. S. Bodnarski (aut. dzieła rec.) s. 377
"Alexander von Humboldt und seine Zeit", Helmut de Terra, Wiesbaden 1956 : [recenzja] Helmut de Terra (aut. dzieła rec.) s. 377-378
"Beiträge zur Geschichte der Erkenntnis des Erdmagnetismus", Heinz Balmer, Aarau 1956 : [recenzja] Heinz Balmer (aut. dzieła rec.) s. 377
"Die Polarforschung. Geschichte der Entdeckungsreisen zum Nord- und Südpol", Kurt Hassert, München 1956 : [recenzja] Kurt Hassert (aut. dzieła rec.) s. 378
"Dwieście lat istnienia Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego w Zagwiździu 1754-1954", Jan S. Dworak, Zagwiździe 1956 : [recenzja] Jan S. Dworak (aut. dzieła rec.) s. 378-379
"Urzeitlicher Bergbau auf Kupfererz und Spurenanalyse. Beiträge zum Problem der Relation Lagerstätte-Fertigobjekt", Richard Pittioni, Wiedeń 1957 : [recenzja] Richard Pittioni (aut. dzieła rec.) s. 378
"Rozwój przemysłu górniczo hutniczego w Bytomiu i w regionie bytowskim (od połowy XIX do wieku do 1917 roku)", Karol Jonca, Katowice 1956 : [recenzja] Karol Jonca (aut. dzieła rec.) s. 379
"Zur Geschichte des erzgebirgischen Bergbaues", Siegfried Sieber, Halle an der Saale 1954 : [recenzja] Siegfried Sieber (aut. dzieła rec.) s. 379-380
"Górnicy i Hutnicy w Królestwie Polskim 1864-1866", Natalia Gąsiorowska, Warszawa 1957 : [recenzja] Natalia Gąsiorowska (aut. dzieła rec.) s. 380
"Niels Bohr and the development of physics", W. Pauli, L. Rosenfeld, V. Weisskopf, London 1955 : [recenzja] W. Pauli (aut. dzieła rec.) L. Rosenfeld (aut. dzieła rec.) V. Weisskopf (aut. dzieła rec.) s. 380
"The Organisation of Science in England", D. S. L. Cardwell, Melbourne-London-Toronto 1957 : [recenzja] D. S. L. Cardwell (aut. dzieła rec.) s. 381
Dyskusja o periodyzacji historii nauki Eugeniusz Olszewski I. J. Konfiedieratow (aut. dzieła rec.) A. A. Zworykin (aut. dzieła rec.) s. 381-384
Ankieta tygodnika "Arts" o kryzysie uniwersyteckim we Francji s. 384-386
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 387-393
Międzynarodowy Kongres Historii Medycyny w Montpellier (1958) Stanisław Szpilczyński s. 393-394
Kongres Historii Medycyny w Niemieckiej Republice Federalnej (1958) Stanisław Szpilczyński s. 394-395
Sprawozdanie z działalności Komitetu i Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 1958 Zofia Skubała-Tokarska s. 397-409
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Komitetu Historii Nauki PAN w dniu 16 grudnia 1958 r. Zofia Skubała-Tokarska s. 410-412