Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2000, Tom 45, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie chemicznej teorii atomistyczno-molekularnej Johna Daltona (1793-1810) Stefan Zamecki s. 7-48
Kwadratura koła i "liczba π" w nauczaniu matematyki na uniwersytecie Krakowskim w pierwszej połowie XV w. : recepcja Archimedesa De mensura circuli poprzez Tomasza Bradwardina Geometria speculativa Grażyna Rosińska s. 49-62
Pierwsze okręty wojenne odrodzonej Polski (1918-1921) Mieczysław Prosnak s. 63-88
Nabytki Archiwum PAN w 1999 r. Alicja Kulecka s. 89-97
Paweł Czartoryski (1924-1999) Andrzej Biernacki s. 99-106
Heinz Pohrt (1930-1999) Ryszard Ergetowski s. 107-110
"Studies in Islamic Atomism", Shlomo Pines, Jerusalem 1997 : [recenzja] Krzysztof Miękus Shlomo Pines (aut. dzieła rec.) s. 111-118
"Alberta Einsteina koncepcja nowego eteru. Jej historia, sens fizyczny i uwarunkowania filozoficzne", Ludwik Kostro, Gdańsk 1999 : [recenzja] Stanisław Butryn Ludwik Kostro (aut. dzieła rec.) s. 118-123
"Historia chemii", William H. Brock, Warszawa 1999 : [recenzja] Halina Lichocka William H. Brock (aut. dzieła rec.) s. 123-125
"Untersuchungen von mathematisch-astronomischen Darstellungen auf mittelalterlichen Astrolabien islamischer und europäischer Herkunft", Burhard Stautz, Bassum 1997 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Burhard Stautz (aut. dzieła rec.) s. 126-127
"Ludzie i dzieła. Studia nad historią chemii na ziemiach polskich", Zdzisław Ruziewicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Halina Lichocka Zdzisław Ruziewicz (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Bronisław Radziszewski i lwowska szkoła chemii organicznej", Ignacy Z. Siemion, Wrocław 1999 : [recenzja] Halina Lichocka Ignacy Zenon Siemion (aut. dzieła rec.) s. 128-130
"Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie (od średniowiecza po odzyskanie niepodległości w 1918 r.)", Tadeusz Brzeziński, Warszawa 1999 : [recenzja] Lech Mokrzecki Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 130-134
"Zarys historii kartografii", M. Sirko, Lublin 1999 : [recenzja] Zenon Eugeniusz Roskal M. Sirko (aut. dzieła rec.) s. 134-137
"Bez cenzury. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia", Jerzy Kandziora, Zyta Szymańska, Krystyna Tokarzówna, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Jerzy Kandziora (aut. dzieła rec.) Zyta Szymańska (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Mapa w pracy historyka. Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Wrocław 10-12 września 1998 r.", pod red. Teresy Bogacz, Beaty Konopskiej, Wrocław-Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Teresa Bogacz (aut. dzieła rec.) Beata Konopska (aut. dzieła rec.) s. 138-140
"Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci", pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Etyka i medycyna", Edward Rużyłło, Łomża 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Edward Rużyłło (aut. dzieła rec.) s. 141-142
"Prace Komisji Historii Nauki", pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Adam Strzałkowski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Historiografia polska doby Romantyzmu", Andrzej Wierzbicki, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 142-143
"Iter romano-italicum Polonorum, czyli o związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i w renesansie", Tadeusz Ulewicz, Kraków 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 142
"Nauki weterynaryjne we lwowie do roku 1945", Stanisław Tadeusz Sroka, Rzeszów 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Stanisław Tadeusz Sroka (aut. dzieła rec.) s. 142
"Wybrane problemy deontologii lekarskiej", pod red. Romana Szulca, Poznań 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Roman Szulc (aut. dzieła rec.) s. 143
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki w roku 1999 Andrzej Śródka s. 145-157
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1999 r. Ryszard W. Wołoszyński s. 157-164
Działalność wydawnicza Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk za lata 1994-1999 Witold Sygocki s. 164-171
Konferencja Archiwa naukowe w procesie integracji europejskiej Hanna Krajewska s. 171-174
Rosja i Polska: historyczno-kulturowe kontakty (syberyjski fenomen). Międzynarodowa konferencja naukowa 24-25 czerwca 1999 roku Antoni Kuczyński s. 174-180
Historiografia polska i rosyjska w ostatnich dwóch dziesięcioleciach. Czy rzeczywiście przełom? Janina Owczarek Jerzy Róziewicz s. 180-181
Polacy razem - II Sympozjum (Warszawa, 18-19 października 1999) Zdzisław Mikulski s. 182-185
Polonia w Rosji: historia i dzień dzisiejszy. Konferencja naukowa 21-23 listopada 1999 Antoni Kuczyński s. 185-187
Drugie Spotkanie Staszicowskie w Pile (24 września 1999 r.) Józef Olejniczak s. 187-189
Chaos i wielki żywioł w chemii I połowy XIX wieku? Relacja z Seminarium Zakładu Historii Nauk Biologicznych i Farmacji Anna Trojanowska s. 189-191