Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1960, Tom 5, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia nauki a problem jedności i wielorakości myślenia naukowego Bohdan Suchodolski s. 3-15
Z problematyki badań nad dziejami nauki polskiej w XV wieku Paweł Czartoryski s. 17-47
Wynalazca polski Jan Woźniakowski Tamara W. Łobanowa s. 49-60
Rudolf Virchow o dziejach Pomorza Stanisław Schwann s. 61-77
Ludwik Krzywicki a materializm historyczny (W setną rocznicę urodzin) Adam Schaff s. 79-97
Na marginesie artykułu: "Zadania polskiej historii techniki wobec obchodu Millenium", Władysław Jewsiewicki, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" nr 1 (1959) Ryszard W. Wołoszyński Władysław Jewsiewicki (aut. dzieła rec.) s. 99-101
"Studia z dziejów polskiej myśli filozoficznej i naukowej", Bogdan Suchodolski, Wrocław 1958 : [recenzja] Kazimierz Opałek Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 102-107
"Maszyny w dziejach ludzkości. Od czasów najdawniejszych do Odrodzenia", Franz Maria Feldhaus, Warszawa 1958 : [recenzja] Jerzy Jasiuk Franz Maria Feldhaus (aut. dzieła rec.) s. 107-110
"Ideengeschichte der Agrarwirtschaft und Agrarpolitik im deutschen Sprachgebiet", Band I: "Von den Anfängen bis zum ersten Weltkrieg", Sigmund von Frauendorfer, München 1957 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Sigmund von Frauendorfer (aut. dzieła rec.) s. 110-112
"Wzloty i upadki polskiego hutnictwa żelaznego", Mieczysław Radwan, Kraków 1959 : [recenzja] Henryk Jost Mieczysław Radwan (aut. dzieła rec.) s. 112-115
"Technika grecka", Kazimierz Michałowski, Warszawa 1959 : [recenzja] Bolesław Orłowski Kazimierz Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 115-119
"Carl Friedrich Gauss, Titan of Science - A Study of his Life and Work", G. Waldo Dunnington, New York 1955 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki G. Waldo Dunnington (aut. dzieła rec.) s. 119-124
"Narissi z istorii techniki", Wypusk 5, Kijew 1959 : [recenzja] s. 124-125
"Aurel Stodola, 1859-1942. Pamiatke storocnice narodenia", Bratislava 1959 : [recenzja] s. 125-126
"Z dziejów górnictwa solnego w Polsce", Warszawa 1958 : [recenzja] s. 125
"Die neue Oder-Zeitung und Karl Marx als ihr Korrespondent", Stanisław Schwann, [w:] "International Review of Social History", vol. IV, 1959 : [recenzja] Stanisław Schwann (aut. dzieła rec.) s. 126
Nowe czasopismo polskie w Londynie s. 127
Najcenniejsze odkrycia archeologiczne w ostatnich czasach s. 128
Okręty z epoki brązu s. 128-129
Gawędy starego drukarza s. 128
Z historii automatyzacji wydobycia ropy w polskim przemyśle naftowym s. 129
O badaniach nad metrologią staropolską s. 129
Kinematyka obrabiarek z pierwszej połowy XIX wieku s. 130-131
Nowe badania wczesnośredniowiecznych wyrobów dziwerowanych s. 130
Osiągnięcia polskich wiertaczy ropy s. 130
Z dziejów fotochemii s. 131
Rocznica Perroneta s. 131
Z historii wodociągów w Polsce s. 131-132
Jubileusz Petersburskiego Instytutu Inżynierów Komunikacji s. 132
Józef Naronowicz-Naroński o zawodzie inyżniera s. 132
IX Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. s. 133-140
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Komitetu Historii Nauki PAN Włodzimierz Kryszewski s. 141-144
Sesja naukowa ku czci Ludwika Krzywickiego Irena Stasiewiczówna s. 144-148
I Regionalny Zjazd Polskich Historyków Medycyny w Szczecinie Stanisław Szpilczyński s. 148-149
Wizyta w Polsce prof. Roberta S. Woodbury Bolesław Orłowski s. 149-150
Prace w zakresie historii metrologii polskiej prowadzone w Głównym Urzędzie Miar Stefan Górzyński s. 151-153
Reaktywowanie ośrodka muzealnego w Sielpi Wielkiej s. 153-154
Wystawa morska w Gdańsku s. 154
Od Kopernika do sztucznej planety s. 155
Doświadczalny kierunek badań w historii nauki i techniki na VIII Zjeździe Mendelejewowskim Igor Znaczko-Jaworski s. 156-159
Prace bibliograficzne Biblioteki PAN z zakresu historii nauki s. 159-160
Obrona pracy doktorskiej mgra Józefa Babicza Czesława Kaniówna s. 160-161
Medal G. Sartona s. 162
Belgijski Ośrodek Narodowy Historii Nauki s. 162-163
Wystawa z okazji XIV Tygodnia Laboratorium s. 162
Z historii zegarów s. 164
Włoski Ósrodek Historii Szpitalnictwa s. 164