Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 48
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1971, Tom 16, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia lamp naftowych Jerzy Hołubiec s. 739-768
Dzieje Polskiego Towarzystwa Eugenicznego Ryszard Zabotniak s. 769-787
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa : zarys historyczny 1925-1970 Zbigniew Heidrich s. 789-804
Stanisław Poroń 1892-1971 Franciszek Nowak s. 805-810
"Naucznoje tworczestwo", pod red. S. R. Mikulinskogo, M. G. Jaroszewskogo, Moskwa 1969 : [recenzja] Waldemar Tłokiński M. G. Jaroszewski (aut. dzieła rec.) S. R. Mikulinski (aut. dzieła rec.) s. 811-813
"Z problemów bibliografii", Warszawa 1970 : [recenzja] Czesław Gutry s. 814-816
"Eléments de bibliographie de l'histoire des sciences et des techniques", Francois Russo, Paris 1969 : [recenzja] Maria Janeczek Francois Russo (aut. dzieła rec.) s. 816-817
"Krótka historia chemii", Isaak Asimov, Warszawa 1970 : [recenzja] Stefan Zamecki Isaac Asimov (aut. dzieła rec.) s. 817-821
"Krótki zarys dziejów nauki o krwi", Romuald Wiesław Gutt, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Romuald Wiesław Gutt (aut. dzieła rec.) s. 821-822
"Grosse griechische Erfinder", A. G. Drachmann, Zürich 1967 : [recenzja] Henryk Jost A. G. Drachmann (aut. dzieła rec.) s. 822-824
"Strabon et la science de son temps", Germaine Aujac, Paris 1966 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Germaine Aujac (aut. dzieła rec.) s. 824-825
"Ibn Sina (Awicenna) 980-1037", Wasilij Nikołajewicz Tiernowskij, Moskwa 1969 : [recenzja] Krzysztof Migoń Wasilij Nikołajewicz Tiernowskij (aut. dzieła rec.) s. 825-827
"The Royal Apothecaries", Leslie G. Matthews, London 1967 : [recenzja] Barbara Kuźnicka Leslie G. Matthews (aut. dzieła rec.) s. 828-830
"Jan Amos Komenský a ideál harmonického človeka", Marie Vojtová, Praha 1970 : [recenzja] Teresa Ostrowska Marie Vojtová (aut. dzieła rec.) s. 830-832
"Pieriepiska I. P. Pawłowa", Leningrad 1970 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 832-835
"Ibn Al-Haitham. Proceedings of the celebrations of 1000th Anniversary", Pakistan-Karachi 1970 : [recenzja] s. 836-837
"Obecné dějiny lékařství", Marie Vojtová, Praha 1970 : [recenzja] Teresa Ostrowska Marie Vojtová (aut. dzieła rec.) s. 836
"Mikołaja Kopernika Lokacja łanów opuszczonych", Marian Biskup, Olsztyn 1970 : [recenzja] Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 837-838
"Bolezni i wraczewanija w driewniej Pribałtikie", V. Derums, Riga 1970 : [recenzja] V. Derums (aut. dzieła rec.) s. 837
"Glosy i teksty polskie w XV-wiecznym rękopisie lekarskim ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej nr 132/50 akc.", Felicja Wysocka, Wrocław 1971 : [recenzja] Zygmunt Brocki Felicja Wysocka (aut. dzieła rec.) s. 837
"Jego hutnicza mość", Jerzy Sikora, Katowice 1970 : [recenzja] Henryk Jost Jerzy Sikora (aut. dzieła rec.) s. 838
"Zdobnictwo okrętów", Zofia Drapella, Gdańsk 1969 : [recenzja] Zofia Drapella (aut. dzieła rec.) s. 838-839
"Polska bibliografia rybołówstwa morskiego 1945-1970", pod red. Zygmunta Brockiego, Gdynia 1971 : [recenzja] Zygmunt Brocki (aut. dzieła rec.) s. 839
"Studia o Książce" - nowa seria księgoznawcza. s. 839-840
O wyrazach: wszechnic i uczelnia s. 840
50-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego s. 840-841
Z dziejów Obserwatorium Geofizycznego w Helu s. 840
Historia nauki w tomie 28/29 "Slavii Occidentalis" s. 841
O Władysławie Łędze s. 841
Ze stosunków naukowych łużycko-kaszubskich s. 841
Z historii badań orientalistycznych i afrykanistycznych s. 842-843
O zasługach dla lituanistyki Mikołaja Akielewicza s. 842
Z historii językoznawstwa w jubileuszowym zeszycie "Poradnika Językowego" s. 842
Wybitni towaroznawcy s. 843-844
Historia łodzi podwodnych... ręcznie pisana s. 844
"Journal for the History of Astronomy", r. 1: 1970 i 2: 1971 Henryk Baranowski s. 844-846
Stosunek Kopernika do pospólstwa s. 846
M. Akielewicz jako leksykograf s. 846
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Nauki XIX wieku s. 847-848
Konwersatorium "Nauka a wartości" s. 847
Rewolucje przemysłowe i rewolucje techniczne Lech Zacher s. 848-851
Zebrania Zespołu Badań nad Zagadnieniami Rewolucji Naukowo-Technicznej Lech Zacher s. 851-856
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Medycznych Barbara Kuźnicka Stanisław Szpilczyński s. 856-858
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Rozwoju Konstrukcji Technicznych Bolesław Orłowski s. 858-859
Przed obchodami kopernikowskimi Jadwiga Kozicka s. 859-860
Dzieje Instytutu Bałtyckiego Zygmunt Brocki s. 861
Miniskansen w Zakopanem Henryk Jost s. 861-862
Przedkongresowe spotkanie historyków nauki krajów socjalistycznych s. 862