Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 56
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1975, Tom 20, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Most Cezara przez Ren Michał Czapski s. 3-14
Witelo, pierwszy polski przyrodnik, matematyk i filozof (XIII w.) Jerzy Burchardt s. 15-24
Rozwój nauk matematyczno-fizycznych w Rosji i ZSRR Aszot Grigorian s. 25-35
Józef Andrzej Załuski jako popularyzator wiedzy lekarskiej Jan Władysław Chojna s. 37-49
Społeczne aspekty w medycynie polskiej XIX wieku Ksawery Rowiński s. 51-61
Różnica jednego słowa : Bronisława Chlebowskiego trzy wersje poglądu na historię literatury Andrzej Biernacki s. 63-70
O strukturze rewolucji technicznych : na marginesie artykułu E. W. Constanta II Eugeniusz Olszewski s. 71-77
Société d'anthropologie et d'ethnographie polonaise de Paris (1878-?) Andrzej Abramowicz s. 79-88
Tadeusz Jaczewski (1899-1974) Krystyna Kowalska s. 89-96
Wacław Olszewicz (1888-1974) Józef Babicz Zbigniew Wójcik s. 97-103
Eugeniusz Geblewicz (1904-1974) Stefan Zamecki s. 105-108
Zdzisław Opial (1930-1974) Zofia Pawlikowska-Brożek s. 109-112
"Geschichte der pharmazeutischen Chemie", Wolfgang Schneider, Weinheim 1972 : [recenzja] Witold Włodzimierz Głowacki Wolfgang Schneider (aut. dzieła rec.) s. 113-114
Dawna historiografia i nowe kłopoty z historią Waldemar Voisé Gioacchino Gargallo di Castel Lentini (aut. dzieła rec.) s. 114-115
"Die Aufklärung in Ost- und Südosteuropa. Aufsätze, Vorträge, Dokumentationen", Erna Lesky, Heinz Ischreyt, Köln 1972 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Heinz Ischreyt (aut. dzieła rec.) Erna Lesky (aut. dzieła rec.) s. 115-119
"Toruńskie Gimnazjum Akademickie (1681-1871)", Stanisław Salmonowicz, Warszawa 1973 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) s. 119-124
"Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego", T. 1: "XVI-XVIII w.", pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, Toruń 1972 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) s. 124-127
"Stanislaus Polonus, polski drukarz i wydawca wczesnej doby w Hiszpanii", Alojzy Ruppel, Kraków 1970 : [recenzja] Ksawery Świerkowski Alojzy Ruppel (aut. dzieła rec.) s. 127-130
"Stanisław Staszic", Jerzy Sikora, Katowice 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Jerzy Sikora (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"History of the Carpathian-Balkan Geological Association", Bratislava 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik s. 132-133
"Malá encyklopédia bádatel'ov a vynálezcov", Juraj Bober, Bratislava 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Juraj Bober (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"The Scientific World of Copernicus. On the Occasion of the 500th Anniversary of his Birth 1473-1973", Barbara Bieńkowska, Dordrecht 1973 : [recenzja] Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 135-136
"Francis Bacon and Socialized Science", Antoinette Mann Peterson, Springfield 1973 : [recenzja] Waldemar Voisé Antoinette Mann Peterson (aut. dzieła rec.) s. 136
"Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego. 1580-1814", Zbigniew Nowak, Przemysław Szafran, Warszawa 1974 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Przemysław Szafran (aut. dzieła rec.) s. 137
"Gotfryd Ernest Groddeck, profesor Adama Mickiewicza", Kazimierz Mężyński, Gdańsk 1974 : [recenzja] Kazimierz Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 137
"Bibliografia polskiej historiografii farmaceutycznej 1816-1971", Wojciech Roeske, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Wojciech Roeske (aut. dzieła rec.) s. 138
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki", nry 1/42-4/45, Moskwa, 1973 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 139-142
"500 zagadek ze świata arabskiego", Franciszek Bocheński, Warszawa 1974 : [recenzja] Franciszek Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 139
"The American Neptune. A quarterly journal of maritime history", Massachusetts, 1971, 1972, 1973 : [recenzja]. s. 142
O działalności naukowej J. Melicha s. 142-143
O warsztatach dymarskich na Węgrzech Kazimierz Bielenin s. 143
Setna rocznica urodzin Oty Wićaza s. 143
Zebranie Pracowni Historii Nauk Społecznych Zbigniew Wójcik s. 145-146
Posiedzenia Konwersatorium Naukoznawczego s. 146-153
Posiedzenie Zespołu Historii Botaniki Wanda Grębecka s. 153-154
Posiedzenie Zespołu Badań Nautologicznych s. 153
Posiedzenie Zespołu Historii Nauk Leśnych Wanda Grębecka s. 154
Posiedzenia Zespołu Historii Nauk Medycznych s. 155-156
Posiedzenie Zespołu Historii Geodezji s. 156-157
Zebranie Zespołu Historii Rozwoju Konstrukcji Technicznych Bolesław Orłowski s. 157-158
Powołanie nowej Komisji do Spraw Historii Techniki i Nauk Technicznych Bolesław Orłowski s. 158-159
250 rocznica utworzenia Akademii Nauk ZSRR s. 159-161
Nauka polska w 30-leciu PRL. Wystawa w Bibliotece PAN w Warszawie Michał Flis s. 161
Średniowieczna kutlura na Śląsku (Sesja naukowa w Brzegu, 18-20 października 1974 r.) Stanisław Szpilczyński s. 162-163
Pokaz zabytkowych aparatów fotograficznych Jerzy Jasiuk s. 163-164
Setne zebranie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny Teresa Ostrowska s. 163
Polacy sławni w świecie s. 164
XXIV Międzynarodowy Kongres Historyków Medycyny Stanisław Szpilczyński s. 164-166
Osiągnięcia nauki polskiej w trzydziestoleciu PRL s. 166-167
XIV Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. Tokio-Kioto 19-27 sierpnia 1974 r. Bogusław Leśnodorski s. 169-171
Problematyka polityki naukowej Ignacy Malecki s. 171-175
Historia matematyki, fizyki i astronomii Jerzy Dobrzycki s. 175-177
Historia chemii (wraz z farmakologią) Włodzimierz Hubicki s. 177-180
Historia techniki i nauk technicznych Irena Pietrzak-Pawłowska s. 180-182
Zgromadzenie Ogólne Sekcji Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki Eugeniusz Olszewski s. 182-184
Zgromadzenie Ogólne Komitetu Międzynarodowej Współpracy w Zakresie Historii Techniki Eugeniusz Olszewski s. 184-185