Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1999, Tom 44, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Natura nie jest nam macochą". Poznawania zasobów naturalnych ziem polskich od końca XV do końca XVIII wieku Tadeusz Bieńkowski
Od Redakcji Stefan Zamecki s. 7
Historia w ujęciu Erica Voegelina Adam Wielomski s. 33-64
Socjalizm rynkowy czy gospodarka planowana - porównanie modelowych ujęć w teoriach Oskara Langego i Jana Drewnowskiego Danuta Drabińska s. 65-76
Rozwój farmakologii w Poznaniu w okresie międzywojennym Anita Magowska s. 77-86
Cechy formalne dawnych przepisów na leki Zbigniew Bela s. 87-96
Na marginesie książki "From Chemical Philosophy to Theoretical Chemistry. Dynamics of Matter and Dynamics of Disciplines, 1800-1950", Mary Jo Nye, Berkeley 1993 Stefan Zamecki Mary Jo. Nye (aut. dzieła rec.) s. 97-124
"Twentieth Century Physics", vol. I-III, L. M. Brown, A. Pais, B. Pippard, New York 1995 : [recenzja] Michał Kokowski L. M. Brown (aut. dzieła rec.) Abraham Pais (aut. dzieła rec.) B. Pippard (aut. dzieła rec.) s. 125-134
"Alchemisches Gold, Paracelsistische Pharmaka. Laboratoriumtechnik im 16. Jahrhundert. Chemiegeschichtliche und archäometrische Untersuchungen am Inventar des Laboratoriums von Oberstockstall/Kirchberg am Wagram", Rudolf Werner Soukup, Helmut Mayer, Wien-Köln-Weimar 1997 : [recenzja] Roman Mierzecki Helmut Mayer (aut. dzieła rec.) Rudolf Werner Soukup (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Tajne lotnicze wynalazki Polaków. Rosja 1870-1917", Stanisław Januszewski, Wrocław 1998 : [recenzja] Łukasz Ulatowski Stanisław Januszewski (aut. dzieła rec.) s. 138-146
"Medycyna Nowożytna" - propozycje i wykonanie Stefan Zamecki s. 146-166
"Izwiestija Instituta nasledija Bronisława Piłsudskogo", 1998 : [recenzja] Antoni Kuczyński s. 167-172
"Zeszyty Staszicowskie", nr 1, 1998 : [recenzja] Antoni Kuczyński s. 172-176
"Pioniere der Wissenschaft bei Siemens. Beruflicher Werdegang und wichtigste Ergebnisse", Ernst Foldtkeller, Herbert Goetzeler, München 1994 : [recenzja] W. C. Kowalski Ernst Foldtkeller (aut. dzieła rec.) Herbert Goetzeler (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939-1941", Elżbieta Trela-Mazur, Kielce 1998 : [recenzja] Antoni Kuczyński Elżbieta Trela-Mazur (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Erdbeben, das Aussergewoehnliche normale. Zur Reception seismischer Activitaeten in literarischen Quellen vom 4 Jahrhundert v. Chr. bis zum 4 Jahrhundert n. Chr.", G. H. Waldherr, Stuttgart 1997 : [recenzja] Barbara Guterch G. H. Waldherr (aut. dzieła rec.) s. 182-184
Sprawozdanie z działalności statutowej Instytutu Historii Nauki PAN w roku 1998 Andrzej Śródka s. 185-197
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1998 roku Halina Lichocka s. 197-203
Sesja Współczesny rzut oka na początki ochrony przyrody w Polsce (Warszawa, 21 grudnia 1998 r.) Piotr Köhler s. 203-205
III Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Losy Polaków na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków. Rzym, 25-26 września 1998 Zygmunt Zieliński s. 205-208
XIX Bałtycka Konferencja Historii Nauki, Wilno-Kowno, 15-17 stycznia 1999 roku Tadeusz Srogosz s. 209-210
VIII Republikańska Naukowa Konferencja Historii Medycyny pt. Medycyna Białorusi XX wieku. Witebsk, 29-30 października 1998 roku Tadeusz Srogosz s. 211-212