Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 127
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1967, Tom 12, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy rozwoju historii nauki i historii techniki w Polsce Eugeniusz Olszewski s. 241-251
Konrad Bitschin z Łukowa zwany Konradem z Byczyny - pedagog chełmiński Zofia Wardęska s. 253-267
Pierwszy znany traktat rękopiśmienny w literaturze matematycznej w Polsce : Algorismus minutiarum Martini Regis de Premislia Jadwiga Dianni s. 269-289
Florencki rzekomy autograf Mikołaja Kopernika Jerzy Dobrzycki s. 291-293
Sztuka nawigacji w Gdańsku w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku Stanisław Gierszewski s. 295-312
Poglądy ekonomiczne Stanisława Staszica Janusz Górski s. 313-330
O przeciwfenomenalistycznej postawie Maxa Plancka Sabina Lewi s. 331-340
Leibniz po 250 latach : na marginesie Journées Leibniz w Paryżu i Internazionaler Leibniz-Konress w Hanowerze Waldemar Voisé s. 341-345
Karol Kniaziewicz i postęp rolniczy Marian Wachowski s. 347-352
Gerhard Harig 1902-1966 Irene Strube s. 353-355
Józef Staszewski 1887-1966 Józef Babicz s. 357-359
Problem "metalu świętokrzyskiego" Mieczysław Radwan s. 361-367
Uwagi w sprawie dyskusji o historii górnictwa i jej popularyzacji Stanisław Czarniecki s. 369-373
Odpowiedź na krytykę mgra B. Ratusińskiego Antoni Gaweł s. 375-376
"The Voices of Time. A Cooperative Survey of Man's Views of Time as Expressed by the Sciences and Humanities", pod red. J. T. Frasera, New York 1966 : [recenzja] Waldemar Voisé J. T. Fraser (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Histoire de la pensée économiqué", Henri Denis, Paris 1966 : [recenzja] Seweryn Żurawicki Henri Denis (aut. dzieła rec.) s. 379-380
"Zarys historii zoologii", Zygmunt Fedorowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Leon Szyfman Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) s. 380-382
"Geschichte und Geographie der wichtigsten Krankheiten", Erwin H. Ackerknecht, Stuttgart 1963 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Erwin H. Ackerknecht (aut. dzieła rec.) s. 382-383
"Historical Studies in the Language of Chemistry", M. P. Crossland, Cambridge Massachusetts 1962 : [recenzja] Włodzimierz Hubicki M. P. Crossland (aut. dzieła rec.) s. 383-384
"A Short History of the Gout and the Rheumatic Diseases", W. S. C. Copeman, Berkeley-Los Angeles 1964; "The Conquest of Tuberculosis", Selman A. Waksman, Berkeley-Los Angeles 1964 : [recenzja] Teresa Ostrowska W. S. C. Copeman (aut. dzieła rec.) Selman A. Waksman (aut. dzieła rec.) s. 383
"Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce", Tadeusz Nowak, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Tadeusz Nowak (aut. dzieła rec.) s. 385-387
"Rodosskaja parallel. Żyzń i diejatelnost' Eratosfiena", A. B. Ditmar, Moskwa 1965 : [recenzja] Józef Babicz A. B. Ditmar (aut. dzieła rec.) s. 385
"Materiały do dziejów tkaniny staroruskiej. Terminologia źródeł pisanych", Andrzej Poppe, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Zygmunt Brocki Andrzej Poppe (aut. dzieła rec.) s. 387-388
"L'interdépendance entre la science scolastique et les techniques utilitaires (XIIe, XIIIe et XIVe siècles)", Guy Beaujouan, Paris 1957; "Motives and Opportunities for Science in the Medieval Universities", Guy Beaujouan, London 1963 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Guy Beaujouan (aut. dzieła rec.) s. 388-391
"Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku", Wacława Szelińska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Ignacy Zarębski Wacława Szelińska (aut. dzieła rec.) s. 391-401
"De revolutionibus orbium coelestium", Nikolaus Kopernikus, Leipzig 1965 : [recenzja] Jerzy Dobrzycki Nikolaus Kopernikus (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Fauna Polski w dziełach Gabriela Rzączyńskiego T. J. (1664-1737)", Zygmunt Fedorowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) s. 402-404
"Malaria in the Interior Valley of North America", Daniel Drake, Urbana 1964 : [recenzja] Teresa Ostrowska Daniel Drake (aut. dzieła rec.) s. 405
"Próby wprowadzenia nauk technicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim", Anna Żeleńska-Chełkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Kamila Mrozowska Anna Żeleńska-Chełkowska (aut. dzieła rec.) s. 405-409
"Początki szkolnej oświaty rolniczej w Wielkopolsce (1840-1914)", Apolonia Głowacka, Poznań 1965 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Apolonia Głowacka (aut. dzieła rec.) s. 409-411
"Prace z etnografii północnych stoków Karpat", Wincenty Pol, Wrocław 1966 : [recenzja] Konrad Wypych Wincenty Pol (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"Wincenty Pol - badacz kultury ludowej", Kazimiera Zawistowicz-Adamska, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Babicz Kazimiera Zawistowicz-Adamska (aut. dzieła rec.) s. 412
"Was ist der Mensch? Philosophische Anthropologie als Geistegeschichte der neuesten Zeit", Hans-Joachim Schoeps, Göttingen 1960 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Hans-Joachim Schoeps (aut. dzieła rec.) s. 413
"Diejatieli sowietskoj gidrobiołogii. W. M. Ryłow, G. J. Wierieszczagin, A. Ł. Biening", pod red. I. A. Kisielewa, B. J. Rajkowa, Moskwa-Leningrad 1963 : [recenzja] Ligia Hayto I. A. Kisielew (aut. dzieła rec.) B. J. Rajkow (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"Ispolzowanije elektriczeskoj eniergii w promyszlennosti Rossii. (Istoriczeskoj oczerk)", Ludmiła Gieorgiewna Dawydowa, Moskwa 1966 : [recenzja] Jerzy Kubiatowski Ludmiła Gieorgiewna Dawydowa (aut. dzieła rec.) s. 414-415
"Historia lotnictwa", Tadeusz Rejniak, Warszawa 1966 : [recenzja] Andrzej Glass Tadeusz Rejniak (aut. dzieła rec.) s. 415-419
"Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918-1939", Janusz Żarnowski, Warszawa 1964; "O inteligencji polskiej lat międzywojennych", Janusz Żarnowski, Warszawa 1965 : [recenzja] Rafał Łąkowski Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 419-421
"Eugeniusz Romer", Łucja Mazurkiewicz-Herzowa, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Babicz Łucja Mazurkiewicz-Herzowa (aut. dzieła rec.) s. 422
"Bibliografia prasy polskiej 1944-1948. Prasa krajowa", pod red. Józefa Skrzypka, Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Józef Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 422-428
"Muzeum Morskie w Gdańsku. Kronika działalności w latach 1960-1964", Przemysław Smolarek, Józef Kuszewski, Gdynia 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Józef Kuszewski (aut. dzieła rec.) Przemysław Smolarek (aut. dzieła rec.) s. 428-429
"Od słowa do słowa", Danuta Jodłowska-Wesołowska, Warszawa 1966 : [recenzja] Danuta Jodłowska-Wesołowska (aut. dzieła rec.) s. 429-430
"Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego", Aleksander Bocheński, Warszawa 1966 : [recenzja] Aleksander Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 429
"Kroniki Jana Bugenhagena i Tomasza Kantzowa o dziejach Pomorza Zachodniego w latach 1370-1464", Wiktor Fenrych, Poznań 1965 : [recenzja] Wiktor Fenrych (aut. dzieła rec.) s. 430
"Ispytajenyje ldom", Farley Mowat, Moskwa 1966 : [recenzja] Farley Mowat (aut. dzieła rec.) s. 430-431
"Wielcy żeglarze", Georges Blond, Warszawa 1966 : [recenzja] Georges Blond (aut. dzieła rec.) s. 430
"Medicine and Health in New Jersey: a History", David L. Cowen, New Jersey 1964 : [recenzja] David L. Cowen (aut. dzieła rec.) s. 431
"Formirowanije tierminołogii fiziki w Rossii. Pieriod priedłomonosowskij: pierwaja triet' XVIII wieka", Lidia Kutina, Moskwa-Leningrad 1966 : [recenzja] Lidia Kutina (aut. dzieła rec.) s. 431
"Sowietskije ekspiedicii w Antarktiku 1961-1963 gg.", A. W. Nudielman, Moskwa 1965 : [recenzja] A. W. Nudielman (aut. dzieła rec.) s. 432-433
"The Cholera Years. The United States in 1832, 1849 and 1866", Charles E. Rosenberg, Chicago 1962 : [recenzja] Charles E. Rosenberg (aut. dzieła rec.) s. 432
"Stylistyka Bally'ego. Wybór tekstów", Warszawa 1966 : [recenzja] s. 432
"100 lat okrętów wojennych", Witold Supiński, Warszawa 1965 : [recenzja] Witold Supiński (aut. dzieła rec.) s. 432
"Muzealnictwo morskie w Polsce. Materiały z konferencji w Gdańsku w dniach 24-25 listopada 1965 r.", Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 433
"Komunikaty na sesję naukową poświęconą dziełom sztuki Pomorza zorganizowaną w 500-lecie pokoju toruńskiego", Toruń 1966 : [recenzja] s. 433
Nowe zeszyty "Studiów i Materiałów z Dziejów Nauki Polskiej". s. 433-434
Trzeci tom "Organonu" s. 434-435
Dawne i niedawne dzieje szkół wyższych na Pomorzu s. 436
Życie naukowe w Gdańsku w wiekach XVII i XVIII Zygmunt Brocki s. 436-438
Jeszcze o gdańskich uczonych s. 438
Zła popularyzacja życiorysu Heweliusza Zygmunt Brocki s. 439-440
O pomnikach dwóch uczonych doby Oświecenia s. 440-441
Z historii Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego s. 441-442
Publikacje nieznanej korespondencji s. 441
Historia matematyki w szkole średniej Henryka Hołda-Róziewicz s. 442
Richard Jones - prekursor ekonomii marksowskiej s. 442
Polski wkład do holografii s. 443
Tematyka historyczna w "Przeglądzie Geologicznym" z okazji milenium s. 443-444
"Polsko-angielskie kontakty geologów s. 444
Uwagi Jarosława Iwaszkiewicza na marginesie książki o Wincentym Polu Zygmunt Brocki s. 444-445
"Kontynenty" o polskich badaczach egzotycznych krain s. 445
Sylwetki geografów w "Geografii w szkole" s. 445
Materiały "Kwartalnika" wykorzystane przez "Trybunę Ludu". s. 445
Przyczynki do historii medycyny wojskowej s. 446
Historyczne i medyczne aspekty architektury szpitalnej s. 446
150 rocznica założenia Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach Jerzy Jasiuk s. 447
Postępowe tradycje polskiego górnictwa i odlewnictwa s. 447
Historia techniki na łamach miesięcznika "Mechanik". s. 448-449
Nowy zespół źródeł do dziejów odlewnictwa s. 448
O lotniczej metodzie poszukiwań archeologicznych s. 448
Rozwój praw i przepisów obowiązujących w przemyśle naftowym s. 449
60 lat Elektrowni Krakowskiej s. 449-450
Wkład Kazimierza Szpotańskiego do rozwoju polskiej elektrotechniki s. 449
"Nautologia" - organ Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Zygmunt Brocki s. 450-452
Jubileuszowy rok zakładów Zeissa s. 450
Przemysł papierniczy w Polsce okresu międzywojennego s. 450
Mieczysław Pietruski - wybitny wynalazca wojennomorski s. 452
Z historii znaku wolnej burty s. 452
Szkutnicy znad Zatoki Puckiej s. 452-453
Z historii opakowań s. 453-454
Zapomniane polskie statki s. 453
Dawne latarnie morskie s. 453
Muzeum Brytyjskiego Transportu s. 453
"Centaurus". Roczniki 1963, 1964 i pierwsze półrocze 1965 Zofia Sidorowicz s. 454-459
"Scientiarum Historia" : roczniki 1964, 1965 i pierwsze półrocze 1966 Zofia Sidorowicz s. 459-462
Prace geograficzno-kartograficzne w zakresie lokalizacji przemysłu s. 462-463
Wkład Polaków do Komisji Kartograficznej Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego s. 463
O muzeach morskich Jugosławii s. 464
Rewelacyjny dokument o wyprawie Dieżniewa s. 464
Uchwała Rady Ministrów w sprawie jubileuszu Kopernika s. 465
Milenijna sesja Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Jagiellońskiego Eugeniusz Olszewski s. 465-466
Nagrody za osiągnięcia z zakresu historii nauki s. 467
Odznaki tysiąclecia dla współpracowników i pracowników Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN s. 467
Pobyt w Warszawie dra S. R. Mikulinskiego s. 467-468
Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Naukowej Janusz Skarbek s. 468-469
Zespół Historii Nauki Polskiej XIX wieku s. 469-470
Seminarium arystotelesowsko-kopernikańskie s. 469
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Metodologii Tadeusz Alek-Kowalski Maria Władyka s. 470-474
Posiedzenia Naukowe Zespołu Odrodzenia Karolina Targosz s. 474-476
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Oświecenia Andrzej Biernacki s. 477-478
400 lat polskiego podręcznika miernictwa Jerzy Jasiuk Zofia Traczewska-Białkowa s. 478-480
Sesja naukowa w Wieliczce poświęcona zagadnieniom górnictwa solnego Kazimierz Maślankiewicz s. 480-483
Nowe próbne wytopy żelaza w dymarkach s. 483-484
Teoria i historia odlewnictwa s. 484-485
Doktorat z zakresu historii nauki. s. 484
50 lat polsko-radzieckich stosunków społecznych i kulturalnych s. 484
Ekspozycja geodezyjna w Muzeum Techniki s. 485-486
Staszicowska Akademia Górnicza na znaczku pocztowym s. 486
Nowi polscy członkowie Międzynarodowej Akademii Historii Nauki s. 487
Towarzystwo Imienia Newcomena Keith Reginald Gilbert s. 487-489
Rozbudowa Londyńskiego Muzeum Nauki s. 489-490
Sympozjum w Pradze na temat ochrony zabytków techniki Jerzy Jasiuk s. 490-491
Jubileusz Jachymowa s. 491-492
Z pobytu w Związku Radzieckim Mieczysław Radwan s. 492-493
Nadanie imienia A. Koyrégo Ośrodkowi Badań nad Historią Nauki i Techniki. s. 494
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1966 Zofia Skubała-Tokarska s. 495-496
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1966. s. 497-503
[W zeszycie 2/1966] Barbara Olszewska s. 504
[Nawiązując do publikacji] Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 504