Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1978, Tom 23, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mój życiorys naukowy T. Kielanowski s. 561-592
Rys historyczny organizacji kształcenia kadr medycznych w Polsce Ludowej Ksawery Rowiński s. 593-602
Spory wokół ogólnych poglądów teoretycznych Albrechta von Hallera (8 X 1708 - 12 XII 1777) : w dwusetną rocznicę śmierci Andrzej Bednarczyk s. 603-635
Niektóre ogólne problemy biologiczne w polskiej literaturze przyrodniczej XVIII wieku : na marginesie książki H. Sandra "Historia naturalna ekonomiczna rolnicza" Wanda Grębecka s. 637-653
Wspomnienia o Wiktorze Kaplanie i o powstaniu dzieła jego życia Jaroslav Slavik Krystyna Słabkowiczowa (tłum.) s. 655-679
Rozwój zastosowań turbin wodnych Kaplana w Polsce Marian Hoffmann s. 681-692
Emigranci polsce na studiach technicznych we Francji w latach 1832-1848 Barbara Konarska s. 693-714
Rozwój metaloznawczych badań starożytnych i wczesnośredniowiecznych przedmiotów żelaznych w kraju i za granicą Jerzy Piaskowski s. 715-731
Aparat do transfuzji krwi pomysłu braci M. A. Otrębskich Wojciech Otrębski Eugeniusz Piotrowski s. 733-739
Nabytki Archiwum PAN w 1977 roku Stanisław Chankowski s. 741-744
Poglądy Karola Linneusza na jednostki systematyczne Adam Paszewski s. 745-752
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 753-758
Tadeusz Przypkowski (1905-1977) Eugeniusz Rybka s. 759-767
"Lumières et société en Europe de l'Est. L'université de Vilna et les écoles polonaises de l'empire russe (1803-1832)", Daniel Beauvois, Lille-Paris 1977 : [recenzja] Jerzy Michalski Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 769-780
"Polskie piśmiennictwo kartograficzne (1659-1939)", Tadeusz Gwardak, Wrocław 1977 : [recenzja] Z. J. Wójcik Tadeusz Gwardak (aut. dzieła rec.) s. 780-782
"Rozwój koparek w przekroju historycznym", Alfred Wiślicki, Warszawa 1976 : [recenzja] Bolesław Orłowski Alfred Wiślicki (aut. dzieła rec.) s. 783-784
Tematyka historyczna w "Zeszytach Naukowych" Akademii Rolniczych Stanisław Brzozowski Z. Kosiek (aut. dzieła rec.) A. Żabko-Potopowicz (aut. dzieła rec.) s. 784-787
"Zarys historii rozwoju kalorymetrii", W. Zielenkiewicz, Zakopane 1976 : [recenzja] Stefan Zamecki W. Zielenkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 787
Działaność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki w 1977 roku Agnieszka Dziurlikowska s. 789-793
Publikacje książkowe i wydawnictwa ciągłe Krystyna Bińkowska s. 793-795
Współpraca naukowa z zagranicą Joanna Jarzęcka s. 795-797
Zebranie Pracowni Historii Nauk Społecznych Halina Lichocka s. 797
Zebranie Zespołu Historyków Geodezji PAN Zofia Traczewska-Białkowa s. 797-798
Zebranie Zespołu Historii Nauk Medycznych Roman Dzierżanowski s. 798-799
Działalność Zespołu Historii Nauk Medycznych w latach 1966-1977 Barbara Kuźnicka s. 799-801
Posiedzenie Pracowni Historii Organizacji Nauki Lidia Rozwens s. 801
Zebranie Ośrodka Krakowskiego Ryszard Terlecki Anna Zielińska s. 801-802
Działalność Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1977 Bohdan Jaczewski s. 802-804
Z działalności muzeów Zbigniew Wójcik s. 804-805
Historia nauki i techniki na wystawach muzealnych Janina Górska Zbigniew Wójcik s. 805-806
Nowe wystawy Muzeum Techniki NOT w Warszawie Zbigniew Wójcik s. 806-807
Tablica poświęcona Janowi Wyżykowskiemu Zbigniew Wójcik s. 807-808
Nie zidentyfikowany posąg Stanisława Staszica Tadeusz Bieńkowski Zbigniew Wójcik s. 808-809
Wystawa darów dla Biblioteki Narodowej Zbigniew Wójcik s. 809
Edmund Romer o Eugeniuszu Romerze Zbigniew Wójcik s. 809-810
Program linneuszowskich uroczystości jubileuszowych w Uppsali w 1978 roku Henryk Bukowiecki s. 810-811
Z historii nauk geologicznych na Słowacji Stanisław Czarniecki s. 811-813
Sympozjum historyków farmacji w NRD Witold Włodzimierz Głowacki s. 813-814