Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 60
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1972, Tom 17, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i twórczość Keplera w świetle najnowszych badań Waldemar Voisé s. 3-9
Dzieło astronomiczne Sędziwoja z Czechla : z problematyki i metod krakowskiej astronomii w XV wieku Grażyna Rosińska s. 11-24
Warszawskie wodociągi do 1939 roku : projekty i realizacje Marian Gajewski s. 25-44
Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu (1870-1882) Jadwiga Dianni s. 45-58
Społeczne funkcje metodologii medycyny w Polsce na przełomie XIX i XX wieku Mieczysław Stański s. 59-69
Václáv Láska (1862-1943) Eugeniusz Berezowski s. 71-77
Przegląd botanicznych badań teratologicznych w Polsce w ciągu ostatnich stu lat Jakub Mowszowicz s. 79-87
Z historii krakowskiego cywilnego portu lotniczego Rakowice-Czyżyny Mieczysław Mikulski s. 89-106
Troska o integrację nauk o nauce Waldemar Rolbiecki s. 107-113
Odpowiedź na troskę Bogdan Suchodolski s. 115-117
"Oczerki istorii i tieorii nauki", pod red. W. S. Biblera, B. S. Grjaznowa, S. R. Mikulinskogo, Moskwa 1969 : [recenzja] Wanda Osińska W. S. Bibler (aut. dzieła rec.) B. S. Grjaznow (aut. dzieła rec.) S. R. Mikulinski (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"Das Problem der Kontinuität", Eike Haberland, Friedrich Kaulbach, Georg May, Günther Mühle, Hans Schaeffer, Peter Schneider, Otto Saame, Mainz 1970 : [recenzja] Waldemar Voisé Eike Haberland (aut. dzieła rec.) Friedrich Kaulbach (aut. dzieła rec.) Georg May (aut. dzieła rec.) Günther Mühle (aut. dzieła rec.) Otto Saame (aut. dzieła rec.) Hans Schaeffer (aut. dzieła rec.) Peter Schneider (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Wissenschaft, Begriff und Sprache. Die Überwindung der zur Kommunikation von wissenschaftlichen Bergriffen untauglichen Sprache als unabdingbare Voraussetzung für die Inthronisierung der Philosophie als Grunddisziplin aller Wissenschaft. Eine Studie über den wissenschaftlichen Begriff", Werner Zawade, Baden-Baden 1968 : [recenzja] Joanna Jarzęcka Werner Zawade (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Grosse Naturwissenschaftler Biographisches Lexicon", Fritz Krafft, Adolf Meyer-Abich, Frankfurt am Mein-Hamburg 1970 : [recenzja] Leszek Kuźnicki Fritz Krafft (aut. dzieła rec.) Adolf Meyer-Abich (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Myśl społeczna siedemnastego wieku", Waldemar Voisé, Warszawa 1970 : [recenzja] Izydora Dąmbska Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 126-127
"Albrecht Dürer", Jan Białostocki, Warszawa 1970 : [recenzja] Waldemar Voisé Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 128-130
"Iwan Fedorow i jego działalność w latach 1569-1583 na tle epoki", Mieczysław Gębarowicz, Wrocław 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Mieczysław Gębarowicz (aut. dzieła rec.) s. 130-133
"John Wilkins 1614-1672. An Intellectual Biography", Barbara J. Shapiro, Berkeley-Los Angeles 1969 : [recenzja] Waldemar Voisé Barbara J. Shapiro (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Joachim Pastorius gdański pedagog XVII wieku", Kazimierz Kubik, Gdańsk 1970 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Kazimierz Kubik (aut. dzieła rec.) s. 135-139
"The Anatomy of a Scientific Institution. The Paris Academy of Sciences, 1666-1803", Roger Hahn, Berkeley 1971 : [recenzja] Małgorzata Trzcińska Roger Hahn (aut. dzieła rec.) s. 139-140
"História slovenského drahého opálu z Dubnika", Štefan Butkovič, Bratislava 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Štefan Butkovič (aut. dzieła rec.) s. 140-142
"Korespondencja Polaków z Janem Ewangelistą Purkyniem", Jarosław Wit Opatrny, Wrocław 1969 : [recenzja] Marek Szrenica Jarosław Wit Opatrny (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni", Juliusz Bardach, Wrocław 1971 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) s. 144-149
"Moje wspomnienia turystyczne", Mieczysław Orłowicz, Wrocław 1970 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Mieczysław Orłowicz (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Prace Muzeum Ziemi" Nr 15: "Prace z zakresu historii nauk geologicznych. Cz. I", Warszawa 1970 : [recenzja] Józef Babicz s. 152-155
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej". Seria B: "Historia Nauk Biologicznych i Medycznych", z. 15-21, 1969-1971; Seria C: "Historia Nauk Matematycznych, Fizyko-Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych", z. 14-15, 1970-1971; Seria D: "Historia Techniki i Nauk Technicznych", z. 5-6, 1969-1971; Seria E: "Zagadnienia ogólne", z. 4, 1970 : [recenzja] Ryszard Torchalski s. 155-158
"Filosofija wydajuszczichsja russkich jestiestwoispytatielej wtoroj połowiny XIX - naczała XX w.", Pawieł Tichonowicz Bielow, Moskwa 1970 : [recenzja] Teresa Niementowska Pawieł Tichonowicz Bielow (aut. dzieła rec.) s. 158-159
"Histoire de la France", T. 1-3, Paris 1970-1972 : [recenzja] s. 159-160
"Dějiny československého lékařství", M. Vojtová, Praha 1970 : [recenzja] Teresa Ostrowska M. Vojtová (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Doki suche", Bolesław Mazurkiewicz, Gdańsk 1970 : [recenzja] Bolesław Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 161
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" poświęcone XIII Międzynarodowemu Kongresowi Historii Nauki Jerzy Róziewicz s. 161-166
"Aspects of the History of Wooden Shipbuilding", J. S. Morrison, Ole Crumlin-Pedersen, G. D. van der Heide, London 1970 : [recenzja] Zygmunt Brocki Ole Crumlin-Pedersen (aut. dzieła rec.) G. D. van der Heide (aut. dzieła rec.) J. S. Morrison (aut. dzieła rec.) s. 161
Rozwój terminologii technicznej a historia techniki s. 167
Sesja naukowa poświęcona życiu i działalności Johannesa Keplera Jerzy Róziewicz s. 169-174
Zebranie Prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN s. 174-175
Wizyta japońskich historyków nauki s. 175-176
Posiedzenie Rady Naukowej Małgorzata Terlecka s. 176
Projekty założenia Polskiego Towarzystwa Naukoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Historyków Nauki i Techniki s. 177
Posiedzenia Konwersatorium Naukoznawczego s. 178-180
Zebranie naukowe w sprawie opracowania historii semiotyki Jan Sulowski s. 180-182
Zebranie Zespołu Badań Nautologicznych Herbert Wilczewski s. 182-184
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki XIX wieku s. 182
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Prawnych i Administracyjnych Bohdan Jaczewski s. 185-186
Zebranie Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny s. 186-187
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Rolnych i Zespołu Historii Nauk Leśnych Zofia Szymanowska s. 187-188
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geologii Antoni Gaweł Zbigniew Wójcik s. 188-192
Ocena kwartalnika "Zagadnienia Naukoznawstwa" na zebraniu Komitetu Naukoznawstwa PAN Waldemar Rolbiecki s. 192-194
Pięćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Geologicznego Zbigniew Wójcik s. 194-196
Z dziejów krakowskiej geologii s. 196-197
O sympozjum historii farmacji słów kilka Barbara Kuźnicka s. 197-200
Przed obchodami kopernikowskimi Jadwiga Kozicka s. 200-202
Szkolne Archiwum Dziejów Fotografii s. 202
Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji Franciszek Nowak s. 203-204
Drugi kongres naukowców polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych Janina Żurawicka s. 204-207
IV międzynarodowa konferencja z historii kartografii s. 207-208
Rzekomy autograf Mikołaja Kopernika Jerzy Dobrzycki Włodzimierz Hubicki s. 208-209
F. Ratzel, P. Vidal de la Blanche i im współcześni tematem kolowkium w Budapeszcie s. 208
Czternaste międzynarodowe seminarium studiów nad humanizmem w epoce Odrodzenia Jadwiga Kozicka s. 209-210
Z pobytu w Egipcie Bolesław Orłowski s. 210-211
Japońskie wydawnictwa z zakresu historii nauki i techniki s. 211-212