Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1994, Tom 39, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Putting it togheter" : whitelo's book for 4 of the perspectiva aesthetics and the art of making critical editions Carl Kelso jr
Z problematyki najstarszych ogrodów botanicznych w Polsce (XVI-XVIII w.) Alicja Zemanek s. 3-26
Problematyka leczenia "moralnego" psychicznie chorych w polskiej literaturze medycznej lat trzydziestych i czterdziestych XIX stulecia Bożena Urbanek s. 27-38
Piotr Seifman - pierwszy dyrektor Kazańskiego Instytutu Weterynaryjnego Olga Gilmutdinowa s. 39-46
Erazma Majewskiego korespondencja w sprawach archeologicznych z badaczami rosyjskimi, ukraińskimi i białoruskimi Maria Magdalena Blombergowa s. 47-56
Przyczynek do działalności Stanisława Lorenza w latach 1939-1945 Tadeusz Paweł Rutkowski s. 57-64
Powstanie Szkoły Głównej Planowania i Statystyki Danuta Drabińska s. 65-72
Jan Marian Dobrowolski - botanik i znawca zielarstwa (1886-1958) Anita Magowska s. 73-84
Polskie doktoraty na Politechnice Wiedeńskiej w latach 1902-1942 Stanisław Brzozowski s. 85-92
Rośliny z terenu Białorusi w zielniku Józefa Jundziłła Piotr Köhler s. 93-102
Archiwalia wiedeńskie z zakresu historii nauk geologicznych Jadwiga Garbowska s. 103-108
Kulisy Nagrody Nobla z fizyki i chemii Józef Hurwic s. 109-116
Marcin Śmiglecki: Logika (1618), Zamość, Oxford i perspektywy Waldemar Voisé s. 117-124
Eugeniusz Olszewski jako historyk techniki Bolesław Orłowski s. 135-140
Dr Joanna Jarzęcka (1923-1994) : ułamki wspomnień Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 141-144
"Geschichte der Biologie", Band 1: "Biologie von der Antike bis zur Renaissance"; Band 2: "Zoologie der Renaissance - Renaissance der Zoologie", Änne Bäumer, Frankfurt am Main 1991 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Änne Bäumer (aut. dzieła rec.) s. 145-157
"Rozwój horyzontu geograficznego", Andrzej Piskozub, Gdańsk 1993 : [recenzja] Andrzej Mielcarek Andrzej Piskozub (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Lubiąż - losy i kutura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642)", Kostanty Klemens Jażdżewski, Wrocław 1993 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Konstanty Klemens Jażdżewski (aut. dzieła rec.) s. 160-163
"Wybrane wydarzenia z historii dentystyki", Symcha Wajs, Warszawa 1994 : [recenzja] Teresa Ostrowska Symcha Wajs (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Encyklopedia uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego i jej rola w edukacji obywatelskiej czasów stanisławowskich", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa 1994 : [recenzja] Andrzej Feliks Grabski Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 165-175
"Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III", Jarosław Kurkowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Jarosław Kurkowski (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Wały przeciwpowodziowe dolnej Wisły, historyczne kształtowanie, obecny stan i zachowane w czasach znacznych wezbrań", Jerzy Makowski, Gdańsk 1993 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Jerzy Makowski (aut. dzieła rec.) s. 177-179
"At Sea with the Scientifics. The Challenger Letters of Joseph Matkin", Philip F. Rehbock, Honolulu 1993 : [recenzja] Zdzisław Mikulski Philip F. Rehbock (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"Szkoły naukowe chemików polskich. Materiały IV Szkoły Historii Chemii (Karpacz, czerwiec 1990) i V Seminarium Historii Chemii (Pieczyska, maj 1993)", pod red. Romana Mierzeckiego, Warszawa 1993 : [recenzja] Halina Lichocka Roman Mierzecki (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934", oprac. Krystyna Kabzińska, Małgorzata H. Malewicz, Jan Piskurewicz, Jerzy Róziewicz, Warszawa 1994 : [recenzja] Leszek Zasztowt Krystyna Kabzińska (aut. dzieła rec.) Małgorzata H. Malewicz (aut. dzieła rec.) Jan Piskurewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Róziewicz (aut. dzieła rec.) s. 183-185
Ekologia człowieka - historia i współczesność. Relacja z obrad sympozjum Beata Wysakowska s. 187-188
Sesja Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN poświęcona historii zoologii w Polsce Wanda Grębecka s. 189-191
Sprawozdanie z sesji naukowej Historia polskiej faunistyki, Warszawa 25 listopada 1993 r. Wanda Grębecka s. 189
Naukowa sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN na Białoruś Aldona Ertman s. 191-194
Konferencja Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność (Wrocław-Bagno 27-30 czerwca 1994 r.) Monika Leonowicz s. 194-197
Zjazd historyków medycyny i farmacji we Wrocławiu Bożena Urbanek s. 197-198
Konferencja naukowa pt. Obraz człowieka i ludzkiego ciała. Społeczno-kulturowy kontekst medycyny, Wrocław, 16-17 maja 1994 Bożena Płonka-Syroka s. 198-200
Konferencja naukowa pt. Problemy metodologiczne i metod badawczych w historii nauk przyrodniczych i medycyny, Wrocław, 22 listopada 1993 r. Bożena Płonka-Syroka s. 200-201
Sesja Zespołu Historii Farmacji i Chemii poświęcona problemom muzealnictwa Beata Wysakowska s. 201-202
Zebranie Komisji Historii Nauk Ścisłych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, poświęcone 200-leciu śmierci A. W. Lavoisiera Krystyna Kabzińska s. 202-203
Obchody dwustulecia śmierci Antoniego Lavoisiera w Paryżu Roman Mierzecki s. 203-208
Jubileusz 500-lecia urodzin Georgiusa Agricoli: 1494-1555. Chemnitz 24-27.03.1994 Józef Babicz s. 208-209
Towarzystwo Georga Agricoli popierania historii nauk przyrodniczych i techniki (Georg-Agricola-Gesellschaft zur Förderung der Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik E.V.) Zdzisław Mikulski s. 209-211