Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2010, Tom 55, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Peter Simon Pallas (1741-1811). Struktura świata organicznego i pojęcie gatunku. W dwusetną rocznicę śmierci Andrzej Bednarczyk s. 7-68
Zamieniony portret i fikcyjna stała matematyczna. Adrien-Marie Legendre po latach Krzysztof Maślanka s. 69-84
Działalność oświatowa Stowarzyszenia Kupców Polskich w Radomiu w okresie międzywojennym Elżbieta Kielska s. 85-121
Korespondencja Cypriana Kinnera z Janem Amosem Komeńskim Adam Matuszewski s. 123-138
Polacy wobec koncepcji kolei atmosferycznej Sławomir Łotysz s. 139-153
Polacy odwiedzający paryski gabinet anatomiczny Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w spisie z lat 1832-1896 Piotr Daszkiewicz s. 155-158
Ignacy Klukowski i jego listy z historii sztuki Wolha Horbaczowa Jan Szumski (tłum.) s. 159-169
Dlaczego Bernard Bolzano nie wprowadził (kardynalnej) liczby nieskończonej? Jerzy Dadaczyński s. 171-187
George'a Fitzgeralda hipoteza 'kontrakcji' Tadeusz Pabjan s. 189-205
"Spotkania Klubu Historii Idei. 2004-2007", T. 2, pod red. Ewy Śnieżyńskiej-Stolot, Kraków 2009 : [recenzja] Andrzej T. Nowak Ewa Śnieżyńska-Stolot (aut. dzieła rec.) s. 207-212
"Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939", Grażyna Wrona, Kraków 2005 : [recenzja] Zofia Sokół Grażyna Wrona (aut. dzieła rec.) s. 212-219
"Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne", Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Tomasz Skrzyński Tadeusz Paweł Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 219-227
"Stanisław Staszic", Zbigniew Wójcik, Radom 2008 : [recenzja] Józef Piłatowicz Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 227-230
"Kobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet", pod red. Piotra Perkowskiego, Tadeusza Stegnera, Gdańsk 2009 : [recenzja] Katarzyna Dormus Piotr Perkowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Stegner (aut. dzieła rec.) s. 230-236
"Jan Amos Komeński i bracia czescy w 380. rocznicę przybycia do Leszna (1628-2008)", pod red. A. Koniora, Leszno 2009 : [recenzja] Jarosław Kurkowski Alojzy Konior (aut. dzieła rec.) s. 236-241
Sprawozdanie z Konferencji Historyków Kartografii 26 listopada 2009 r. w Gorzowie Wielkopolskim Aldona Ertman s. 243-244
Historia farmacji w 2009 roku Jadwiga Brzezińska s. 245-249
Odszedł wybitny historyk farmacji - doc. dr hab. Władysław F. A. Szczepański Jadwiga Brzezińska s. 249-252
Techné po raz ósmy Sławomir Łotysz s. 252-254