Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1982, Tom 27, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje gromadzenia źródeł materialnych dokumentujących rozwój techniki na ziemiach Czechosłowackich Jiří Majer s. 3-31
Ochrona materialnych źródeł do historii techniki w Polsce Jerzy Jasiuk s. 33-49
Rozwój badań nad historia techniki w Czechosłowacji František Jilek s. 51-76
Prace nad bibliografią historii techniki w Czechosłowacji Jaroslava Jiliková s. 77-90
Stan badań nad historią techniki w Polsce Tadeusz Marian Nowak s. 91-106
O stosowaniu metod kompleksowych w badaniach zabytków górnictwa Danuta Molenda s. 107-124
Światowy priorytet Karola Mayera w dziedzinie radiodiagnostyki : przyczynek do dziejów tomografii Roman Meissner s. 125-138
Znajomość kulistości Ziemi w Kronice Kadłubka : próba interpretacji toposu o piłce wysłanej Aleksandrowi przez Dariusza Marek J. Karp s. 139-148
Kosmogonia Kartezjusza a teorie potopu w przyrodoznawstwie angielskim końca XVII wieku Joanna Popiołek s. 149-168
Po co podróżował Guliwer? Waldemar Voisé s. 169-180
Wokół autorstwa marginaliów na kopiach "De revolutionibus" Kopernika Owen Gingerich s. 181-184
Parę uwag, nieco spóźnionych, o pewnej książce Walczak Walerian Piotrowski Marian Walczak (aut. dzieła rec.) s. 185-188
Jadwiga Stefania Dianni (1886-1981) we wspomnieniach historyków matematyki Zofia Pawlikowska-Brożek Adam Wachułka s. 189-194
Czy tylko dla źródłoznawców? Tadeusz Bieńkowski Małgorzata Hanna Malewicz (aut. dzieła rec.) s. 195-197
Quod scripsi, scripsi nad recenzją T. Bieńkowskiego Małgorzata Hanna Malewicz s. 197-199
"Dějiny přirodnich věd v datech. Chronologický přehled", Jaroslav Folta, Luboš Nový, Praha 1979 : [recenzja] Wanda Grębecka Jaroslav Folta (aut. dzieła rec.) Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Věda v Československu 1918-1952", Luboš Nový, Praha 1979; "Z dejin vied a techniky na Slovensku", Ján Tibenský, Bratislava 1979 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Luboš Nový (aut. dzieła rec.) Ján Tibenský (aut. dzieła rec.) s. 202-206
"Czechoslovak History of Science. Selected Bibliography 1970-1980", Hana Barvíková, Mária Hrochová, Prague 1981 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Hana Barvíková (aut. dzieła rec.) Mária Hrochová (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Z Niwki do Genewy", Robert Jarocki, Kraków 1980 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Robert Jarocki (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"History of Physiology. Advances in Physiological Science", E. Schultheisz, Budapest 1980 : [recenzja] Romuald W. Gutt E. Schultheisz (aut. dzieła rec.) s. 210-211
XVI Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. Bukareszt 26 sierpnia - 3 września 1981 r. Jerzy Róziewicz s. 213-221
IX Sympozjum ICOHTEC-u, Bukareszt 31 VIII - 1 IX 1981 Bolesław Orłowski s. 221
I Międzynarodowy Kongres Historii Tureckiej i Muzułmańskiej Nauki i Techniki w Stambule (14-18.IX.1981 r.) Bolesław Orłowski s. 222-223
Sympozjum Dzieje chemii klinicznej (Wiedeń 1.IX.1981 r.) Eugeniusz Kucharz s. 223-224
Niemiecko-Polski Instytut (Deutsches-Polen Institut) w Darmstadt s. 224-225
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1980 Agnieszka Dziurlikowska s. 225-229
Współpraca naukowa z zagranicą Joanna Jarzęcka s. 229-231
Publikacje książkowe i wydawnictwa ciągłe Krystyna Bińkowska s. 231-232
Stulecie urodzin Wojciecha Świętosławskiego Jan Kozłowski s. 233-234
Zabytki techniki Ziemi Opolskiej Marian Sadłowski s. 234-235
Sympozjum naukowe Historia odkryć i eksploatacji siarki w Polsce Andrzej Rembalski s. 236-237
Jubileusz 35-lecia pracy naukowej profesora Wacława Różańskiego Andrzej Rembalski s. 237-239
Errare humanum est Zbigniew Wójcik s. 241
[Biblioteka PAN w Warszawie] Barbara Sordylowa s. 241-242