Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1984, Tom 29, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapiski do autobiografii naukowej Tadeusz Urbański s. 2-34
Ostatnie lata pobytu Wojciecha Świętosławskiego w Kijowie (1909-1910) Janina Świętosłwska-Żółkiewska s. 35-54
U źródeł siedemnastowiecznych teorii Ziemi Joanna Popiołek s. 55-80
Nauki geologiczne w Polsce w latach 1918-1939 - problemy i kierunki badań : próba ujęcia tematu Janusz Skoczylas s. 81-100
Orientacja niektórych dawnych planów Warszawy a zmiany wiekowe deklinacji magnetycznej Tadeusz Olczak s. 101-122
Kontekst odkrycia teorii kwantów : szkic historyczno-heurystyczny Wacław Šmid s. 123-144
O Ekspozyturze Politechniki Warszawskiej w Zakopanem Henryk Jost s. 145-158
Mechanizacja jedwabnictwa europejskiego w okresie od XIII do końca XVIII w. Irena Turnau s. 159-176
Kurs fizyki popularnej Stefana Kuczyńskiego w latach 1862-1866 Eleonora Sapia-Drewniak s. 177-180
Bolesław Prus a matematyka Stanisław Dobrzycki s. 181-188
Prof. dr Stefan Krupko - polski wybitny specjalista w dziedzinie embriologii roślin (1890-1976) Tomasz Majewski s. 189-198
Franciszek Bieda 1896-1982 Zbigniew Wójcik s. 199-204
"The history of analytical chemistry", F. Szabadváry, A. Robinson, [w:] "Comprehensive Analytical Chemistry", Vol. X, G. Svehla, Amsterdam-Oxford-New York 1980 : [recenzja] Stefan Zamecki A. Robinson (aut. dzieła rec.) F. Szabadváry (aut. dzieła rec.) s. 205-211
"Akadēmiskis Pauls Valdens. Biobibliogrāfiskais rādītājs", Riga 1983 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 211-213
"Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni", Jānis Stradiņs, Rīgē 1982 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Jānis Stradiņs (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Wybitni ludzie dawnego Torunia", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa-Poznań-Toruń 1982 : [recenzja] Lech Mokrzecki Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 215-217
O książce Gabriela Brzęka dwugłos Roman Karczmarczuk Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 217-222
"Wegenetz europäischen Geistes. Wissenschaftszentren und geistige Wechselbeziehungen zwischen Mittel- und Südosteuropa vom Ende des 18 Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg", Wien 1983 : [recenzja] Stanisław Sroka s. 222-224
"Zur Kulturkunde der Länder des Deutschen Sprachraumes", Michał Cieśla, Warszawa 1982 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Michał Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 224-226
"Tiechnika w istoriczeskom razwitii", T. 1, 2, Moskwa 1979, 1982 : [recenzja] A. J. Czerniak s. 226-229
"Universitätsbibliotheken und Bibliotheken der Akademie der Wissenschaften in Polen", Ryszard Ergetowski, Bern 1981 : [recenzja] Jan Kozłowski Ryszard Ergetowski (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Inventory of published letters to and from physicists, 1900-1950. Berkeley Papers in History of Science", Volume 6, Bruce R. Wheaton, J. L. Heilbron : [recenzja] J. L. Heilbron (aut. dzieła rec.) Bruce R. Wheaton (aut. dzieła rec.) s. 230
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1982 Stefan Zamecki s. 231-235
Zebrania Zakładu Historii Organizacji Nauki Tomasz Naganowski Elżbieta Sztraj s. 237-239
Seminarium Pracowni Badań nad Początkami Myśli Społecznej Zakładu Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski s. 239-240
Sesja jubileuszowa 200-lecia Krakowskiego Ogrodu Botanicznego Alicja Piekiełko-Zemanek s. 240-242
Kultura techniczna a środowisko naturalne Jerzy Jasiuk s. 243-246
160 lat Huty Baildon i 50 lat produkcji elektrod Marian Sadłowski s. 246-248
Polskie balony : w 200-lecie lotów balonowych. Wystawa w Muzeum Techniki w Warszawie Jarosław G. Gozdecki Jan Tarczyński s. 248-251
Historia nauki i techniki w Meksyku Kazimiera Calińska s. 251-253