Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 55
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1986, Tom 31, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zespoły archiwalne" w zbiorach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Paweł Mostowik
Fragmenty autobiografii Tadeusz Krwawicz s. 274-314
Mechanizm powstawania obrazu w oku i wiedzenie obuoczne w Księdze III Perspektywy Witelona Lech Bieganowski Andrzej Bielski Witold Wróblewski s. 315-334
Medicus Sinicus Michała Boyma Edward Kajdański s. 335-370
Polska szkoła biochemii mięśni i jej twórca Profesor Witold Drabikowski Jacek Kuźnicki s. 371-394
Od Redakcji. s. 395
Królewskie ogrody botaniczne w Warszawie za Jana Kazimierza Alina Doroszewska s. 397-410
Prywatne ogrody botaniczne a rozwój nauk przyrodniczych w ośrodku gdańskim w XVI-XVIII wiekach Zofia Schwarz s. 411-444
Geografia Polski w pracach Wydziału Statystycznego przy Towarzystwie Literackim Polskim Aniela Chałubińska s. 445-470
Józefa Rostafińskiego Odezwa do nie botaników o zbieranie ludowych nazw roślin i udział w niej Marii Twardowskiej Piotr Köhler Alicja Piekiełko-Zemanek s. 471-480
Prace Józefa Rostafińskiego na tle tradycji historii botaniki w Polsce Wanda Grębecka s. 491-504
Rola ilustracji w historii botaniki Alicja Piekiełko-Zemanek s. 505-522
Charakterystyka ośrodków hutnictwa żelaza na ziemiach Polski w starożytności i we wczesnym średniowieczu Jerzy Piaskowski s. 523-542
O potrzebie badania historii polskiej techniki okrętowej Witold Urbanowicz s. 543-546
Nie unikać tego, "o czym się nie mówi" : na marginesie artykułu Bronisława Średniawy, "Recepcja teorii względności w Polsce", "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" nr 3-4 (1985) Eugeniusz Olszewski Bronisław Średniawa (aut. dzieła rec.) s. 547-548
Odpowiedź - Olszewski, Eugeniusz. Nie unikać tego, "o czym się nie mówi" : na marginesie artykułu Bronisława Średniawy, Recepcja teorii względności w Polsce. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" nr 3-4 (1985), 2 (1986) Bronisław Średniawa s. 549
"In physicis futurum saeculum respicio. Joachim Jungius und die Naturwissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts", Christoph Meinel, Göttingen 1984 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Christoph Meinel (aut. dzieła rec.) s. 551-556
"History of Theoretical Physics at Jagellonian University in Cracow in XIXth Century and in the First Half of XXth Century", Bronisław Średniawa, Warszawa-Kraków 1985 : [recenzja] Andrzej Kajetan Wróblewski Bronisław Średniawa (aut. dzieła rec.) s. 557-559
"Wspomnienia ze stulecia", Czesław Bobrowski, Lublin 1985 : [recenzja] Janina Rosicka Czesław Bobrowski (aut. dzieła rec.) s. 560-563
"Skarbiec wiedzy Brunetta Latiniego. Trzynastowieczna myśl encyklopedyczna jako wyraz tendencji do upowszechniania wiedzy", Małgorzata Frankowska-Terlecka, Wrocław 1984 : [recenzja] Jan Legowicz Małgorzata Frankowska-Terlecka (aut. dzieła rec.) s. 563-567
"Dzieje naukowych towarzystw medycznych w Poznaniu w latach 1832-1983", Poznań 1985 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 567-569
"Farmaceuci oraz osoby związane z farmacją pochowani na obu cmentarzach ewangelickich w Warszawie", E. Szulc, Warszawa 1984; "Farmaceuci wymienieni w aktach obu parafii ewangelickich w Warszawie, nie pochowani na cmentarzach tych wyznań", E. Szulc, Warszawa 1984 : [recenzja] Teresa Ostrowska Eugeniusz Szulc (aut. dzieła rec.) s. 569-570
"Ludzie zasługi niepospolitej. Wybitni polscy lekarze XIII-XX w.", Witold Lisowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Teresa Ostrowska Witold Lisowski (aut. dzieła rec.) s. 570-571
"Oczerki po istorii gieograficzekich otkrytij. II. Wielikije gieograficzeskije otkrytija (koniec XV - seriedina XVII w.)", I. P. Magidowicz, W. I. Magidowicz, Moskwa 1983 : [recenzja] Roman Karczmarczuk I. P. Magidowicz (aut. dzieła rec.) W. I. Magidowicz (aut. dzieła rec.) s. 572-574
"Diccionario Enciclopedico Escolapio (DENES). Escolapios en Polonia y Lituania", Luis Maria Brandrés Rey, Salamanca 1985 : [recenzja] Adam Siuda Luis Maria Brandrés Rey (aut. dzieła rec.) s. 574-575
"Stulecie chirurgów", Jürgen Thorwald, Kraków 1980 : [recenzja] Teresa Ostrowska Jürgen Thorwald (aut. dzieła rec.) s. 575-576
"Wkład starożytności, średniowiecza i renesansu w rozwój nauk medycznych", pod red. Witolda Wróblewskiego, Toruń 1983 : [recenzja] Teresa Ostrowska Witold Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 576
"Geschichte der Medizin", Dietrich Tutzke, Berlin 1980 : [recenzja] Teresa Ostrowska Dietrich Tutzke (aut. dzieła rec.) s. 577
"Festschrift für Erna Lesky zum 70. Geburtstag", Kurt Ganziger, Manfred Skopec, Helmut Wyklicky, Wien 1981 : [recenzja] Teresa Ostrowska Kurt Ganziger (aut. dzieła rec.) Manfred Skopec (aut. dzieła rec.) Helmut Wyklicky (aut. dzieła rec.) s. 577-578
"XXVI Mieżdunaroden Kongres po Istorija na Medicinata", Vol. I, II, III, Sofia 1980, 1981 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 578-579
"Facultas medica Cracoviensis", Mieczysław M. Skulimowski, Kraków 1981 : [recenzja] Teresa Ostrowska Mieczysław Skulimowski (aut. dzieła rec.) s. 579-580
"Heliodor Święcicki (1854-1923) - wychowawca i lekarz", Poznań 1984 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 580-581
"Eine Bibliographie seiner Veröffentlichungen", Hans Schimank, Stuttgart 1984 : [recenzja] Roman Mierzecki Andreas Kleinert (aut. dzieła rec.) Pia Köppel (aut. dzieła rec.) Christoph J. Scriba (aut. dzieła rec.) s. 581-582
"Wilhelm Ostwald, Chemiker, Wissenschaftstheoretiker, Organisator", Jan-Peter Domachke, Peter Lewandrowski, Leipzig-Jena-Berlin 1982 : [recenzja] Stefan Zamecki Jan-Peter Domachke (aut. dzieła rec.) Peter Lewandrowski (aut. dzieła rec.) s. 581
"Stanowlenije nauki i naucznych kollektiwow Pribałtiki. Tiezisy dokładow XIV Pribałtiskoj konferencii po istorii nauki", pod red. J. P. Stradynia, Ryga 1985 : [recenzja] Stefan Zamecki J. P. Stradyń (aut. dzieła rec.) s. 583
"La revolució Jacquard", Barcelona 1985 : [recenzja] Irena Turnau s. 583-584
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1984. Przegląd treści Stefan Zamecki s. 584-590
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", Seria B: "Historia nauk biologicznych i medycznych", Zeszyt 31: "Z dziejów polskiej balneochemii farmaceutycznej", Warszawa 1984 : [recenzja] Tadeusz Brzeziński s. 590-592
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nauczania Historii Medycyny Jarosław Kurkowski s. 593-596
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Adam Matuszewski s. 596-600
Zebranie Zakładu Historii Organizacji Nauki Tomasz Naganowski s. 600-602
Sesja naukowa poświęcona 200-leciu urodzin wybitnych botaników Wilibalda Bessera (1784-1842) i Antoniego Andrzejowskiego (1785-1868) Wanda Grębecka s. 602-604
Wystawa z okazji 200-lecia urodzin Wilibalda Bessera i Antoniego Andrzejowskiego Elżbieta Nogieć s. 604-608
Zebranie poświęcone 200-leciu ukazania się podręcznika Krzysztofa Kluka Botanika dla szkół narodowych Wanda Grębecka s. 608-614
Jubileusz 55-lecia pracy naukowej i 80 rocznicy urodzin prof. dr Jadwigi Dyakowskiej Alicja Piekiełko-Zemanek s. 614-618
Powstanie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego Wanda Grębecka s. 618
Poznańska sesja naukowa. Józef Kostrzewski - dzieło i dziedzictwo Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 618-620
Zebrania Koła Historii Wojskowej Służby Zdrowia Grzegorz Karczmarz s. 620-622
Drugie Ogólnopolskie Sympozjum Historii Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 622-624
Przełom w historii lecznictwa XIX wieku Jadwiga Brzezińska s. 624-625
Sesja Historycznego Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 625-626
Zabytkowa walcownia blach cynkowych w Lipinach Marian Sadłowski s. 626-627
Wizyta sekretarza generalnego Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO) dra Endre Dudicha (Węgry) w Polsce (11-14 XI 1985 r.) Józef Babicz Jadwiga Garbowska s. 627-628
Międzynarodowa Konferencja Historyków Oświaty w Salamance (9-12 września 1985) Lech Mokrzecki s. 628-630
List otwarty do pana profesora dra med. Jana Nielubowicza rektora Akademii Medycznej w Warszawie Helena Deskur-Ostromęcka s. 631-632