Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1976, Tom 21, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapiski do autobiografii Władysław Tatarkiewicz s. 193-247
Związki rosyjskie Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800-1831) Ryszard Wołoszyński s. 249-269
Rozwój wyższego szkolnictwa technicznego w Rosji w pierwszym trzydziestoleciu XIX wieku M. M. Manida s. 271-279
Czas śmierci Witelona i schyłek jego życia w świetle dokumentu z r. 1295 oraz innych świadectw XIII-XIV w. Jerzy Burchardt s. 281-287
Teofil Kowalski (1866-1932) - lektor języka polskiego w Pradze Jan Petr s. 289-293
Analiza postępu technicznego w prehistorii : dyskusja oraz rozwinięcie teorii J. Piaskowskiego B. G. Scott s. 295-311
O zastosowaniu analizy sieciowej w badaniach wczesnych faz rozwoju techniki : odpowiedź na uwagi B. G. Scotta Jerzy Piaskowski s. 313-316
Jan Reychman (1910-1975) Józef Babicz Zbigniew Wójcik s. 317-321
Wybór publikacji Jana Reychmana z zakresu historii nauki i techniki Zbigniew Wójcik s. 322-331
Mikołaj Kostyniuk (1908-1975) Henryk Bukowiecki s. 333-335
Nowoczesna koncepcja dziejów biologii Wanda Grębecka S. R. Mikulinskij (aut. dzieła rec.) s. 337-342
"Historia Universal de la Medicina", Tom I-VI, Pedro Lain Entralgo, Barcelona-Madrid-Buenos Aires-Mexico-Caracas-Bogota-Quito-Santiago de Chile-Rio de Janeiro 1972-1974 : [recenzja] Romuald Wiesław Gutt Pedro Lain Entralgo (aut. dzieła rec.) s. 342-345
"D. I. Mendelejew i fizikochimiczeskije nauki", A. A. Makarenia, Moskwa 1972 : [recenzja] Stefan Zamecki A. A. Makarenia (aut. dzieła rec.) s. 345-349
"Stendhal du còté de la Science", Jean Théodoridès, Aran 1972 : [recenzja] Anna Jasińska Jean Théodoridès (aut. dzieła rec.) s. 349-350
"Pogranicze historii", Jan Górski, Warszawa 1974 : [recenzja] Jan Górski (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"Bibliographie slawischer Publikationen aus der Deutschen Demoratischen Republik. 1968-1972", Heinz Pohrt, Berlin 1974 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Heinz Pohrt (aut. dzieła rec.) s. 352-354
"Bibliography and Research Manual of history of Mathematics", K. O. May, Toronto 1973 : [recenzja] M. Bąk K. O. May (aut. dzieła rec.) s. 354-356
"Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej 1919-1965", Wojciech Jankowerny, Maria Jasińska, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Wojciech Jankowerny (aut. dzieła rec.) Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Gieołogia Leningradskogo Gornogo Instituta", [w:] "Oczerki po istorii gieołogiczeskich znanii", wyp. 17, Moskwa 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik s. 359-361
"Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století). Academia", Luboš Nový, Praha 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 361-363
Czechosłowackie periodyki i inne wydawnictwa ciągłe z zakresu historii przyrodoznawstwa i techniki Zbigniew Wójcik Jiři Majer (aut. dzieła rec.) Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 365-370
"NTM - Schriftenreiche für Geschichte der Naturwissenschaften Technik und Medicin", R. 1972, 1973, 1974 : [recenzja] Joanna Jarzęcka s. 371-372
Posiedzenia Pracowni Historii Nauk Społecznych Henryk Hollender Małgorzata Kinowska Zbigniew Mikołejko s. 373-377
Zebranie Zespołu Historii Botaniki Wanda Grębecka s. 377
Zebranie Zespołu Historii Metodologii Nauki Stanisław Brzozowski s. 377
Zebranie Zespołu Historii Nauk Rolniczych Stanisław Brzozowski s. 377
Stan i potrzeby badań nad historią kartografii w Polsce (I ogólnopolska konferencja historyków kartografii) Zbigniew Rzepa s. 377-381
Z działalności Rady Naukowej Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1975 s. 381-382
Posiedzenie Komisji do Spraw Upowszechniania i Nauczania Komitetu Historii Nauki i Techniki Henryk Hollender s. 382-383
Sympozjum poświęcone Aleksandrowi Macieszy Zofia Podgórska-Klawe s. 383-384
Posiedzenie Komisji Historycznej Rady Prasy Technicznej Marian Belerski s. 384-385
Komeński a współczesność Tadeusz Bieńkowski Stanisław Mauersberg s. 385
Polonika Archiwum Uniwersyteckiego w Lipsku s. 386
Tradycje polonistyki w Niemieckiej Republice Demokratycznej Zygmunt Brocki s. 386-387