Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 98
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1968, Tom 13, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszy drukarz Moskwy i Lwowa konstruktorem armat : nieznany list Iwana Fedorowicza Włodzimierz Hubicki s. 3-12
Działalność naukowa Adama Romera ze Stężycy, teoretyka wymowy i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Tadeusz Bieńkowski s. 13-21
O pierwszym polskim podręczniku pomiarów stolikowych Kazimierz Sawicki s. 23-39
Włoski wkład do elektrometalurgii żelaza Bruno Boni Mario Loria s. 41-52
Znaczenie Ossolineum dla nauki polskiej (1946-1966) Jan Trzynadlowski s. 53-58
Postępy etnopsychologii od Herdera do Holznera i perspektywy nacjologii jako nauki o narodach Herbert Wilczewski s. 59-81
Z okazji sześćsetlecia założenia uniwersytetu w Peczu Balázs Bugyi s. 83-89
Tłumaczenia Artis magnae artilleriae K. Siemienowicza Janusz Thor s. 91-102
Pierwsza osobowa kolej linowa w Europie wschodniej Zbigniew Schneigret s. 103-105
Aleksander Birkenmajer 1890-1967 Jerzy Dobrzycki Marian Kurdziałek Barbara Olszewska s. 107-119
Wykaz prac prof. Aleksandra Birkenmajera z zakresu historii nauki i historii filozofii Jerzy Róziewicz s. 119-126
O historii górnictwa i jej popularyzacji Bogusław Ratusiński s. 127-128
"Ogólna metodologia pracy naukowej", Józef Pieter, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Jan Sulowski Józef Pieter (aut. dzieła rec.) s. 129-133
Pogranicze historii filozofii i historii nauki Karol Głombiowski Waldemar Voisé Erhard Albrecht (aut. dzieła rec.) s. 134-137
"Bau und Bildung des Weltalls. Kosmologische Vorstellungen in Dokumenten aus zwei Jahrtausenden", Bernhard Sticker, Freiburg-Basel-Wien 1967 : [recenzja] Waldemar Voisé Bernhard Sticker (aut. dzieła rec.) s. 137-138
"Nauka z lotu ptaka", Isaak Asimov, Warszawa 1967 : [recenzja] Stanisław Szpikowski Isaac Asimov (aut. dzieła rec.) s. 138-140
"Historia nauki o Ziemi w zarysie", Józef Staszewski, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Babicz Józef Staszewski (aut. dzieła rec.) s. 140-143
"Poczet wielkich inżynierów lądowych i wodnych", Bolesław Orłowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Janusz Jankowski Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"Przewrót kopernikański. Astronomia planetarna w dziejach myśli", Thomas S. Kuhn, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Drewnowski Thomas S. Kuhn (aut. dzieła rec.) s. 144-146
"Storia del cannocchaile", Vasco Ronchi, Vaticano 1964 : [recenzja] Eugeniusz Rybka Vasco Ronchi (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Życie codzienne w Gdańsku, wiek XVI-XVII", Maria Bogucka, Warszawa 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Poglądy na naukę w Polsce okresu oświecenia na tle ogólnoeuropejskim", Irena Stasiewicz, Wrocław [etc.] 1967 : [recenzja] Wacław Olszewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Jeometria praktyczna Ignacego Zaborowskiego i jej znaczenie dla rozwoju miernictwa w Polsce i dla kształtowania się formy dydaktycznego podręcznika", Alina Truskolaska-Zakrzewska, Warszawa 1966-1967 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Alina Truskolaska-Zakrzewska (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"The Black Country Iron Industry. A Technical History", W. K. V. Gale, London 1966 : [recenzja] Jerzy Piaskowski W. K. V. Gale (aut. dzieła rec.) s. 156-157
"Du sémaphore au satellite", Genève 1965 : [recenzja] Roman Wajdowicz s. 157-158
"Źródła ikonograficzne do historii rolnictwa polskiego", Bohdan Baranowski, Tadeusz Dziekoński, Julian Bartyś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Marian Wachowski Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) Tadeusz Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 158-163
"Początki mechanizacji rolnictwa polskiego", Julian Bartyś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Stanisław Grzymałowski Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Zapożyczenia polskie w słowniku Jungmanna", Teresa Zofia Orłoś, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Teresa Zofia Orłoś (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Piotr Grigorjewicz Sobolewskij. Żyzń i diejatielnost wydajuszczegosia uczonogo XIX w.", S. J. Płotkin, Moskwa 1966 : [recenzja] Wsiewołod Ostolski Semen J. Płotkin (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Historia rosyjskiej myśli społecznej (Wybór)", T. 1-3, Jerzy Plechanow, Warszawa 1966-1967 : [recenzja] Hanna Gumpricht Jerzy Plechanow (aut. dzieła rec.) s. 169-174
"Na drodze życia i myśli. Pisma pośmiertne uzupełnione wyciągami z << Notatnika wojennego >> Ewy Siedleckiej", Michał Siedlecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966; "Michał Siedlecki (1873-1940)", Zygmunt Fedorowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) Michał Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas", T. 1-4, Walerian Meysztowicz, Romae 1963-1966 : [recenzja] Bogusław Ratusiński Walerian Meysztowicz (aut. dzieła rec.) s. 176-181
"Sources for History of Quantum Physics. An Inventory and Report", Thomas S. Kuhn, John L. Heilbron, Paul L. Forman, Lini Allen, Philadelphia 1967 : [recenzja] Zygmunt Kolankowski Lini Allen (aut. dzieła rec.) Paul L. Forman (aut. dzieła rec.) John L. Heilbron (aut. dzieła rec.) Thomas S. Kuhn (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Czasopisma zagraniczne w bibliotekach Polskiej Akademii Nauk", Wrocław-Warszawa-Kraków 1965-1967 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 183-186
"Made of Iron", Houston 1966 : [recenzja] Jerzy Piaskowski s. 186-187
"Bergbau, Steinbruchtätigkeit und Hüttenwesen", R. J. Forbes, [w:] "Archaeologia Homerica", T. 2, Göttingen 1967 : [recenzja] R. J. Forbes (aut. dzieła rec.) s. 187-188
Trzy nowości angielskiej Biblioteki Myśli Pedagogicznej. M. R. Heafford (aut. dzieła rec.) M. V. C. Jeffreys (aut. dzieła rec.) Cyril Winn (aut. dzieła rec.) s. 188
"Man and Society", T. 1: "Machiavelli through Rousseau", T. 2: "Bentham through Marx", John Plamenatz, New York 1963 : [recenzja]. John Plamenatz (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Marsh's Dinosaurs. The Collections from Como Bluff", John H. Ostrom, John S. McIntosh, New Haven 1966 : [recenzja]. John S. McIntosh (aut. dzieła rec.) John H. Ostrom (aut. dzieła rec.) s. 189
"The Physical Geography of the Sea and its Meteorology", Mathew Fontaine Maure, Cambridge 1963 : [recenzja] Mathew Fontaine Maury (aut. dzieła rec.) s. 189
"Wybór pism", Mikołaj Kruszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Mikołaj Kruszewski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Byłem juniorem", Bolesław Kasprowicz, Gdynia 1965 : [recenzja] Zygmunt Brocki Bolesław Kasprowicz (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Okręty nie chcą umierać", Jan Piwowoński, Gdynia 1967 : [recenzja] Jan Piwowoński (aut. dzieła rec.) s. 191
Czwarty tom "Organonu" s. 192-193
"Zabytkowe budowle drewniane w województwie gdańskim", Franciszek Mamuszka, Gdańsk 1966 : [recenzja] Franciszek Mamuszka (aut. dzieła rec.) s. 192
"Budowle obronne ziemi gdańskiej", Franciszek Mamuszka, Gdańsk 1966 : [recenzja] Franciszek Mamuszka (aut. dzieła rec.) s. 192
Książki i czasopisma naukowe w liczbach Zygmunt Brocki s. 193
O Towarzystwie Naukowym Krakowskim w "Roczniku Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie" Zygmunt Brocki s. 193-195
Nowe dane z życiorysu Wojciecha Kętrzyńskiego s. 195
Tradycje statystyki polskiej Zygmunt Brocki s. 195-196
Polski współtwórca zasad naukowej organizacji pracy Zygmunt Brocki s. 196
Problematyka naukowej organizacji w pracach E. Hauswalda Zygmunt Brocki s. 197
Proza o toniach Zygmunt Brocki s. 197-198
A. Ch. Thebezjusz z Jeleniej Góry - odkrywca zastawki zatoki wieńcowej serca Zygmunt Brocki s. 198
Trzy wieki medycyny pracy Zygmunt Brocki s. 198-199
Historyk medycyny o tekstach staroindyjskich Zygmunt Brocki s. 198
Antoni Magier nazbyt zapomniany Zygmunt Brocki s. 199
Wokół spekulacji o odkrywcach Ameryki Zygmunt Brocki s. 199-200
Jan Czerski, polski badacz Syberii Henryka Hołda-Róziewicz s. 199
Przypomnienie Mapy geologicznej Rzeczypospolitej Polskiej z 1926 r. Zygmunt Brocki s. 200
Metoda happeningu czyli dezinformacja o polskiej prasie technicznej Eugeniusz Olszewski s. 200-202
Stulecie "Przeglądu Technicznego" Eugeniusz Olszewski s. 202-204
Prus nie znany historykom literatury Eugeniusz Olszewski s. 204-205
Zapomniany polski inżynier, Wiktor Czarliński Zygmunt Brocki s. 205-206
Historia muzealnictwa morskiego w Polsce Zygmunt Brocki s. 206
Prawdziwe i fałszywe odgłosy dymarek 67 w prasie Eugeniusz Olszewski s. 207-208
Młode lata żelaznych dróg s. 208
"Echo Krakowa" o dłubankach dunajeckich s. 208
W sprawie terminu "deptak" i "deptacz" s. 208
Polskie budownictwo wczesnośredniowieczne s. 208-209
Zniszczony zabytek techniki we Fromborku Zygmunt Brocki s. 209-210
Polak - budowniczy kanału sueskiego Zygmunt Brocki s. 210-211
Geometria starożytna - tematem sensacyjnym s. 211-212
Roboty pogłębiarskie i podwodne w Polsce w latach 1947-1967 Zygmunt Brocki s. 211
Listy Girarda do Lubeckiego Eugeniusz Olszewski s. 212-213
Jeszcze o Kazimierzu Gzowskim Bolesław Orłowski s. 213
"Afdeling Agrarische Geschiedenis Bijdragen". Roczniki 1953-1965 Stanisław Brzozowski s. 213-214
Biuletyny brytyjskiej Historical Metallurgy Group w latach 1963-1966 Jerzy Piaskowski s. 214-217
Zmiany w statucie. s. 219
Posiedzenie Rady Naukowej s. 219
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 219-221
Posiedzenie naukowe Zespołu Odrodzenia Karolina Targosz s. 221-222
Z działalności Konwersatorium Naukoznawczego PAN w latach 1966 i 1967 Zdzisław Kowalewski s. 223-226
Uroczystości rocznicowe ku czci Marii Skłodowskiej-Curie i Mariana Smoluchowskiego w Lublinie Stanisław Szpikowski s. 226-228
O poznańskim Zjeździe Polskich Historyków Medycyny Barbara Kuźnicka s. 228-230
Tablica pamiątkowa Witolda Broniewskiego s. 231-232
Rok jubileuszowy Władysława Biegańskiego s. 231
Praca doktorska z zakresu historii geodezji s. 231
Sesja naukowa poświęcona dawnej technice odlewniczej Jan Klimowski s. 232-233
Dymarki 67 Mieczysław Radwan s. 233-234
Zakład w Maleńcu przechodzi na emeryturę s. 234
Pięcioletni plan badań Instytutu Historii Przyrodoznawstwa i Techniki AN ZSRR s. 235-236
Pobyt w Polsce wiceprezesa Newcomen Society s. 235
Sympozjum historii geologii w Erewanie i utworzenie Międzynarodowego Komitetu Historii Nauk Geologicznych Stanisław Czarniecki s. 236-239
Prace nad Słownikiem biograficznym uczonych s. 239-240
Nowa ekspozycja komunikacji lądowej londyńskiego Muzeum Nauki. s. 240
Plan badań naukowych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN na lata 1968-1969. s. 241-243
[W zbiorze "Perspektywy rozwoju humanistyki polskiej do roku 1985"]. s. 244