Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2004, Tom 49, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
John William Draper i Andrew Dickson White wobec wojny nauki z religią : rola metamorfozy historiograficznej Wiktor Werner s. 7-28
Greek star catalogs and the modern astronomical zodiac Robert A. Powell s. 29-46
Pietro Mengoli i szeregi liczbowe : prehistoria funkcji ζ Riemanna Krzysztof Maślanka s. 47-64
Wincenty Lutosławski - człowiek i dzieło Robert Zaborowski s. 65-82
Józef Jundziłł (1794-1877) : materiały do biografii Piotr Köhler s. 83-118
Polskie zwierzyńce i ogrody zoologiczne w Historie des ménageries de l'Antiquité à nos jours Gustawa Loisela Piotr Daszkiewicz s. 119-128
Mało znane listy Jakuba Sachsa von Lawenheimb do Jana Jonstona z lat 1661-1665 jako źródło do poznania współpracy i obiegu informacji naukowych pomiędzy XVII-wiecznymi uczonymi Adam Matuszewski s. 129-132
"Odysseus in America: Combat Trauma and the Trials of Homecoming", J. Shay, New York 2002 : [recenzja] Robert Zaborowski J. Shay (aut. dzieła rec.) s. 133-137
"Wasser im Heiligen Land. Biblische Zeugnisse und archäologische Forschungen", Wiel Dierx, Günter Garbrecht, Mainz 2001 : [recenzja] Katarzyna Kluczek Wiel Dierx (aut. dzieła rec.) Günter Garbrecht (aut. dzieła rec.) s. 137-142
"Miscellanea Historico-Archivistica", Tom XIV, Warszawa 2002 : [recenzja] Zdzisław Mikulski s. 143-145
"Lécouvrir le Léman. 100 ans aprés François-Alphonse Forel", C. Bertola, C. Goumand, J.-F. Rubin, Genéve 2002 : [recenzja] Zdzisław Mikulski C. Bertola (aut. dzieła rec.) C. Goumand (aut. dzieła rec.) J.-F. Rubin (aut. dzieła rec.) s. 145-147
"Dzieje nauczania medycyny na ziemiach polskich", pod red. Mariusza M. Żydowo, Kraków 2001 : [recenzja] Teresa Ostrowska Mariusz M. Żydowo (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Puer eruditus. Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264)", Adam Fijałkowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Krzysztof Stopka Adam Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 149-154
"Europejskość myśli i twórczości naukowej Jana Jonstona po czterech wiekach. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Lesznie 23 maja 2003 r.", pod red. Alojzego Koniora, Leszno 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Alojzy Konior (aut. dzieła rec.) s. 154-155
"Modlitwy księżnej Getrtrudy z << Psałterza Egberta >> z Kalendarzem", Księżna Gertruda, Kraków 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski s. 155
"Enigma. Życie i śmierć Alana Turinga", Andrew Hodges, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrew Hodges (aut. dzieła rec.) s. 155
"Ausgewähler Briefwechsel mit Schifsstellern und Verlegern (Johann Friedrich von Cotta, Johann Georg von Cotta, Therese Huber, Ernst Otto Lindner, Frederike Kempner)", Christian Gottfried Nees von Esenbeck, Halle 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Christian Gottfried Nees von Esenbeck (aut. dzieła rec.) s. 156
"Bolingbroke, Robertson, Gibbon. Znajomość i recepcja ich dzieł w Rzeczypospolitej doby Oświecenia", Paweł Komorowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Paweł Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 156
"Briefwechsel mit Johann Wolfgang von Goethe nebst ergänzenden Schreiben", Christian Gottfried Nees von Esenbeck, Halle 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Christian Gottfried Nees von Esenbeck (aut. dzieła rec.) s. 156
"Powstanie i rozwój jezuickiej << Ratio studiorum >> (1548-1599)", Ludwik Piechnik, Kraków 2003 : [recenzja] Adam Matuszewski Ludwik Piechnik (aut. dzieła rec.) s. 157
"Sacrum czy Profanum. Spór o istotę obchodów Milenium Polskiego (1949-1966)", Bartłomiej Noszczak, Warszawa 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Bartłomiej Noszczak (aut. dzieła rec.) s. 157
"Der Briefwechsel von Johann Bartholomäus Trommsdorff (1770-1837)", Johann Bartholomäus Trommsdorff, Halle 2002 : [recenzja] Adam Matuszewski Johann Bartholomäus Trommsdorff (aut. dzieła rec.) s. 158
Czwarte Spotkanie Staszicowskie w Pile Józef Olejniczak s. 159-161
36-ty Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji Jadwiga Brzezińska s. 161-168
Sesja jubileuszowa 90-lecia Instytutu Botaniki i 220-lecia Ogrodu Botanicznego UJ pt. "Naukowe Szkoły Botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania" (Kraków, 27-28 września 2003) Kamil Kulpiński Alicja Zemanek s. 168-175
W stulecie Nagrody Nobla dla Marii i Piotra Curie. Konferencje i uroczystości w Paryżu Jan Piskurewicz Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 175
Uroczyste posiedzenie Zespołu Historii Kartografii IHN PAN 13.XI.2002 w dniu otwarcia wystawy "Imago Poloniae" w Zamku Królewskim Piotr Grabowski s. 176-183