Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1984, Tom 29, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki Marii Skłodowskiej-Curie z nauką rosyjską i radziecką Jerzy Róziewicz s. 534-556
Nieznany list Marii Skłodowskiej-Curie Józef Hurwic s. 557-558
Historia przewidywania i odkrycia galu L. S. Dmitriew s. 559-568
Z dziejów chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim Zofia Kluz Krystyna Łopata s. 569-584
Konspiracyjna działalność Akademii Górniczej w latach 1939-1945 Andrzej Bolewski s. 585-604
Polska sieć triangulacyjna z lat 1828-1829 na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego Eugeniusz Berezowski s. 605-614
Relacje między teoriami grawitacji Zbigniew Ciok s. 615-626
Klub Techników w Cieszynie Barbara Poloczkowa s. 627-636
Identyfikacja "szkolnych tablic astronomicznych" Kopernika Grażyna Rosińska s. 637-644
Z badań nad kierunkami rozwoju nauk humanistycznych w Gdańsku w okresie staropolskim Lech Mokrzecki s. 645-652
Jeszcze o osobowych stratach wojennych wśród matematyków Walerian Piotrowski s. 653-660
Nabytki Archiwum PAN w 1983 roku Stanisław Chankowski s. 661-670
"Literature on the history of physics in the 20th century", J. L. Heilbron, B. R. Wheaton, Berkeley 1981; "An inventory of published letters to and from physicists, 1900-1950", B. R. Wheaton, J. L. Heilbron, Berkeley 1982 : [recenzja] Andrzej Kajetan Wróblewski John L. Heilbron (aut. dzieła rec.) Bruce R. Wheaton (aut. dzieła rec.) s. 671-673
"Bibliotieka D. I. Mendelejewa", Roman Borisowicz Dobrotin, Nina Gieorgijewna Karpiło, Leningrad 1980 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Roman Borisowicz Dobrotin (aut. dzieła rec.) Nina Gieorgijewna Karpiło (aut. dzieła rec.) s. 674-676
"Geschichte der antiken Ethnographie und ethnologischen Theoriebildung. Von den Anfängen bis auf die byzantinischen Historiographen", Teil I-II, Klaus E. Müller, Wiesbaden 1972-1980 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Klaus E. Müller (aut. dzieła rec.) s. 677-679
O dziejach naukowych związków niemiecko-słowiańskich. Przegląd treści tomu tomu- Wegbereiter der deutsch-slawischen Wechselseitigkeit / Eduard Winter, Günther Jarosch. - Berlin, 1983 Michał Cieśla Günther Jarosch (aut. dzieła rec.) Eduard Winter (aut. dzieła rec.) s. 680-686
Trójgłos o wykazie pracowników nauki polskiej Eugeniusz Olszewski Walerian Piotrowski Jerzy Róziewicz Janina Żurawicka (aut. dzieła rec.) s. 687-699
"Oczerki po istorii gieograficzeskich otkrytij. Gieograficzeskije otkrytija narodow driewniego mira i sriedniewiekowija (do pławanij Kołumba)", I. P. Magidowicz, W. I. Magidowicz, Moskwa 1982 : [recenzja] Roman Karczmarczuk I. P. Magidowicz (aut. dzieła rec.) W. I. Magidowicz (aut. dzieła rec.) s. 700-703
"Początki odlewnictwa żeliwa w Polsce", Kazimierz Sękowski, Kraków 1983 : [recenzja] Paweł Murza-Mucha Kazimierz Sękowski (aut. dzieła rec.) s. 703-704
"The Manual of Braiding", Noémi Speiser, Basel 1983 : [recenzja] Irena Turnau Noémi Speiser (aut. dzieła rec.) s. 705-706
"A Dictionary of Dyes and Dyeing", Kenneth George Ponting, London 1980 : [recenzja] Irena Turnau Kenneth George Ponting (aut. dzieła rec.) s. 706-707
"Dicconario Encyclopedico Escolapio", pod red. Claudio Vila Pală, Luisa Marii Bandre'śa Reya, Salamanca 1983 : [recenzja] Paweł Komorowski Claudio Vila Pală (aut. dzieła rec.) Luis Maria Bandre'ś Rey (aut. dzieła rec.) s. 708-709
"A Dictionary of Lace", Pat Earnshaw, Haverfordwest 1982 : [recenzja] Irena Turnau Pat Earnshaw (aut. dzieła rec.) s. 709-710
Z zagranicznych publikacji dotyczących historii techniki i molinologii Henryk Jost s. 710-711
Sprawozdanie z działalności za rok 1983 Bohdan Jaczewski s. 713-715
Sprawozdanie z prac naukowo-badawczych Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN za rok 1983 Józef Miąso s. 715-717
Publikacje książkowe i wydawnictwa ciągłe Krystyna Bińkowska s. 717-718
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych IHNOiT PAN Paweł Komorowski Adam Matuszewski Anna Nawarecka s. 719-725
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Organizacji Nauki IHNOiT PAN Jan Piskurewicz Elżbieta Sztraj s. 725-728
Zebranie Zespołu Historii Nauk Rolniczych Ligia Hayto s. 728-730
Zebranie naukowe kakowskiej filii IHNOiT PAN Stanisław Sroka s. 728
Dzieje nauk farmaceutycznych w Polsce 1918-1978. Zakończenie prac Halina Lichocka s. 730-731
200 lat wykładów chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim Roman Mierzecki s. 731-734
200-lecie mineralogii i geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim Zbigniew J. Wójcik s. 734-735
Letnia szkoła historii chemii Roman Mierzecki s. 735-736
Spotkanie w Muzeum Ziemi PAN poświęcone uczczeniu pamięci profesor dr Antoniny Halickiej (1908-1973) w dziesiątą rocznicę śmierci Stefania Mączyńska s. 736-740
Konferencja źródłoznawcza bibliologów w Jodłowym Dworze Grażyna Gulińska s. 740-743
Tradycje i dorobek Towarzystwa Miłośników Ostrowca w zakresie ochrony zabytków techniki Marian Banaszek s. 743-745
Zabytki hutnictwa na Podtatrzu Marian Sadłowski s. 745-747
125 rocznica śmierci Aleksandra Humboldta Józef Babicz s. 747-749
[Komunikuję uprzejmie, iż] Eugeniusz Olszewski s. 750