Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1958, Tom 3, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tytuł dzieła astronomicznego Mikołaja Kopernika Ryszard Gansiniec s. 195-222
Z historii papiernictwa w dawnej Polsce Kazimierz Sarnecki s. 223-241
Z dziejów wydawnictw dzieł zbiorowych Karola Marksa Stanisław Schwann s. 243-264
Historia pierwszego projektu elektryfikacji Warszawy Czesław Mejro s. 265-278
Wspomnienie pośmiertne o Ryszardzie Gansińcu. s. 279
"Kultura Materialna Starożytnej Grecji", pod red. Kazimierza Majewskiego, Warszawa-Wrocław 1956 : [recenzja] Bolesław Orłowski Kazimierz Majewski (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Les automates. Figures artificielles d'hommes et d'animaux. Histoire et technique", Alfred Chapuis, Edmond Droz, Neuchatel 1949 : [recenzja] Mirosław Frančić Alfred Chapuis (aut. dzieła rec.) Edmond Droz (aut. dzieła rec.) s. 284-286
Doświadczenie naukowe w twórczości Leonarda da Vinci Henryk Jost s. 286-297
"Russkaja techniczeskaja litieratura pierwoj czetwierti XVIII wieka", W. W. Danilewski, Moskwa-Leningrad 1954 : [recenzja] Mirosław Frančić W. W. Danilewski (aut. dzieła rec.) s. 297-301
"Serce i retorta, czyli żywot chemii poświęcony", S. Sękowski, S. Szostkiewicz, Warszawa 1957 : [recenzja] Bolesław Skarżyński S. Szostkiewicz (aut. dzieła rec.) Stefan Sękowski (aut. dzieła rec.) s. 301-302
"Ośrodek Krakowski w latach 1908-1956", Bronisław Jasicki; "Józefa Majera życia i zasługi naukowe", Adam Wrzosek; "Izydor Kopernicki", Michał Godycki; "Ośrodek Lwowski", Jan Czekanowski; "Ośrodek Wileński", Michał Reicher, Witold Sylwanowicz, "Sto lat antropologii polskiej (1856-1956)", Wrocław 1956; 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Jan Czekanowski (aut. dzieła rec.) Michał Godycki (aut. dzieła rec.) Bronisław Jasicki (aut. dzieła rec.) Michał Reicher (aut. dzieła rec.) Witold Sylwanowicz (aut. dzieła rec.) Adam Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 302-305
"J. M. Charcot 1825-1893. Sa vie et son oeuvre", Georges Guillain, Paris 1955 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Georges Guillain (aut. dzieła rec.) s. 305-306
"Die Anthropogeographie Friedrich Ratzels und ihre ideengeschichtliche Wurzeln", Johannes Steinmetzler, Bonn 1956 : [recenzja] Józef Babicz Johannes Steinmetzler (aut. dzieła rec.) s. 306-310
"American Women of Science", Edna Yost, Philadelphia-New York 1955 : [recenzja] Bolesław Skarżyński Edna Yost (aut. dzieła rec.) s. 310-313
"Nel Pantheon degli scienziati, da Archiemede ad Einstein", Ugo Maraldi, Milano 1956 : [recenzja] Ugo Maraldi (aut. dzieła rec.) s. 313-314
"The Classics and Renaissance Thought", Paul Oskar Kristeller, Cambridge (Massachusetts) 1955 : [recenzja] Paul Oskar Kristeller (aut. dzieła rec.) s. 314-315
"Studies in ancient technology", R. J. Forbes, Vols. I-IV, Leiden 1955-1956 : [recenzja] R. J. Forbes (aut. dzieła rec.) s. 314
"Galileo Galilei", Ludovico Geymonat, 1957 : [recenzja] Ludovico Geymonat (aut. dzieła rec.) s. 315-316
"Zabytki Wielickie - przewodnik", Alfons Długosz, Warszawa 1957 : [recenzja] Alfons Długosz (aut. dzieła rec.) s. 316
"Oliwa - wykaz zabytków według stanu z grudnia 1956 r.", M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Gdańsk-Gdynia 1957 : [recenzja] M. Kilarski (aut. dzieła rec.) Franciszek Mamuszka (aut. dzieła rec.) J. Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 316-317
"Izbrannyje soczinienija po jestiestwoznaniju", Johann Wolfgang Goethe, 1957 : [recenzja] Johann Wolfgang Goethe (aut. dzieła rec.) s. 317-318
"Kleine Geschichte der Deutschen Eisenbahn", Berthold Stumpf, Mainz-Heidelberg 1955 : [recenzja] Berthold Stumpf (aut. dzieła rec.) s. 318
"Przechadzki po mieście", Marceli Motty, Warszawa 1957 : [recenzja] s. 318-319
"Fünfzig Jahre Motorflug", Franz Burda, Offenburg 1953 : [recenzja] Franz Burda (aut. dzieła rec.) s. 319
"Die 2 Etappe - Die Geschichte der Flugzeugturbine und des Turbinenflugzeuges", C. Walther Vogelsand, Lahr-Schwarzwald 1955 : [recenzja] C. Walther Vogelsand (aut. dzieła rec.) s. 319-320
Kilka uwag o rozwoju historii nauki w Anglii Aleksander Gella s. 321-325
Kongres Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Przyrodoznawstwa i Techniki w Regensburgu. (Ratyzbona) 28. IX.-3.X.1957 Stanisław Szpilczyński s. 326-328
Powstanie Zjednoczenia Historyków Przyrodoznawstwa i Techniki s. 328-329
Ze Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu Stanisław Szpilczyński s. 328
La Société de Secours des Amis des Sciences (Towarzystwo Pomocy dla Miłośników Nauki) s. 329
Kongres Francuskiej Unii Postępu Naukowego s. 329-330
Réaumur jako entomolog s. 330
Międzynarodowe Colloquium na temat nauki w XVI w. w Royaumont s. 330-331
300-lecie Accademia del Cimento s. 331-332
Uroczystości ku czci L. Eulera w Bazylei s. 332
"Chymia" - rocznik poświęcony historii chemii s. 332
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki przy Prezydium PAN za rok 1957 Zofia Skubała-Tokarska s. 333-340
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki PAN za rok 1957 Jerzy Michalski s. 340-344
Przegląd zawartości działu "spuścizn" Archiwum PAN. s. 344-348
Wykaz alfabetyczny działu "spuścizn" Archiwum PAN. s. 348-349