Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1979, Tom 24, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dotychczasowy dorobek nauki polskiej w dziedzinie historii telekomunikacji w Polsce Roman Wajdowicz
Zjazdy naftowe w Polsce w latach 1926-1939 i ich znaczenie dla nauki Jadwiga Ciechanowska Wincenty Pawłowski
Influence of Jerzy Konorski's neurophysiological researches on the proceedings of the polish aphasiological school Jadwiga Szumska
Autobiografia Ksawery Rowiński
The significance of Jerzy Konorski's views for the contemporary psychology Danuta Kądzielawa
Jerzy Konorski and the study of aphasia at the Polish Academy of Sciences Halina Mierzejewska
Jerzy Konorski (1903-1973) - personal reminiscence Włodzimierz Niemierko Stella Niemierko
U źródeł nowoczesnej metody badawczo-naukowej. "Metafizyka światła" Roberta Grosseteste Mieczysław Boczar
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé
Aktualny stan nauczania historii nauki i techniki w NRD Wolfgang Schreier
Od Redakcji. s. 45-47
Prace Leonarda da Vinci i Girolama Cardano nad rozwojem konstrukcji lampy Jerzy Hołubiec s. 137-146
Dzieła klasyków starej medycyny w rosyjskich przekładach Andrzej Bednarczyk s. 157-168
"Historia elektryki polskiej. Tom II. Elektroenergetyka", pod red. Kazimierza Kolbińskiego, Warszawa 1977 : [recenzja] Józef Piłatowicz Kazimierz Kolbiński (aut. dzieła rec.) s. 168-175
"Polskie młynarstwo", Bohdan Baranowski, Wrocław 1977 : [recenzja] Henryk Jost Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Dialektika razwitija chimii", W. I. Kuzniecow, Moskwa 1973 : [recenzja] Stefan Zamecki W. I. Kuzniecow (aut. dzieła rec.) s. 178-184
"Wspomnienia i szkice", Władysław Natanson, Kraków 1977 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Władysław Natanson (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Inwentarz akt Uniwersytetu Wrocławskiego. 1811-1945", Józef Drozd, Wrocław 1977 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Józef Drozd (aut. dzieła rec.) s. 187-188
Historical papers published in the year 1959-1971 by pharmaceutical botanists in Warsaw Henryk Bukowiecki B. Bełdowska (aut. dzieła rec.) H. Bukowiecki (aut. dzieła rec.) R. Figurski (aut. dzieła rec.) M. Furmanowa (aut. dzieła rec.) M. Kostyniuk (aut. dzieła rec.) Z. Michalska (aut. dzieła rec.) A. Parczewski (aut. dzieła rec.) J. Sujka (aut. dzieła rec.) I. Zarębska (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Z dějín věd a techniky na Slovensku", T. VIII, Bratislava 1977 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik s. 192-194
Nowa struktura organizacyjna Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN Stanisław Mauersberg s. 195-196
Wizyta w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN przewodniczącego Sekcji Historii Nauki MUHiFN Tadeusz Bieńkowski s. 196
Konferencja nt. Potrzeby i metody badawcze w zakresie szkolnictwa doby Oświecenia Zbigniew J. Wójcik s. 197-198
Dzieje polskich, rosyjskich i radzieckich badań polarnych (III Sympozjum Polsko-Radzieckie) Jerzy Róziewicz s. 198-202
IV Ogólnopolska konferencja historyków kartografii Zbigniew Rzepa s. 202-205
Zebranie poświęcone pomnikom kartografii polskiej Zbigniew Rzepa s. 205-207
Powołanie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN na lata 1978-1980 Bohdan Jaczewski s. 207-208
Powstanie Sekcji Historii Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego Stefan Zamecki s. 208-209
Apel w sprawie materiałów źródłowych do dziejów chemii Roman Mierzecki Zdzisław Wojtaszek s. 209
Z działalności Komisji Historii Leśnictwa Polskiego Towarzystwa Leśnego Zofia Szymanowska s. 210-211
Sekcja Naukowa Zespołu Sekcji Historycznych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Halina Lichocka s. 210
25-lecie Wydawnictw Geologicznych Zbigniew J. Wójcik s. 211-213
Wystawy biograficzne Muzeum Ziemi PAN w Warszawie Zbigniew J. Wójcik s. 213-214
Tablica poświęcona Janowi Samsonowiczowi w Krzemionkach Opatowskich Zbigniew J. Wójcik s. 214-215
Sympozjum pt. Świętokrzyski Okręg Przemysłowy w rozwoju polskiego górnictwa i hutnictwa żelaza Zbigniew J. Wójcik s. 215-217
Zabytkowa kuźnia wodna w Gdańsku-Oliwie Krzysztof Mrozowski s. 217-220
Wystawa z dziejów topografii wojskowej w Muzeum Techniki NOT w Warszawie Zbigniew J. Wójcik s. 220-221
Międzynarodowa Konferencja Historyczna UNESCO w Wiedniu Wiesław Bieńkowski Stanisław Brzozowski Józef Buszko s. 221-223
Jubileuszowe konferencje nt. zjawiska Ramana Roman Mierzecki s. 224-225
Zjazd Historyków Medycyny NRD i PRL Zofia Podgórska-Klawe s. 225-226
Sympozjum ICOHTEC na temat historii górnictwa i hutnictwa Jerzy Jasiuk Bolesław Orłowski Jerzy Róziewicz s. 226-232
Odczyty z dziejów techniki w Rzymie i Genui s. 233