Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1979, Tom 24, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapiski do autobiografii Kazimierz Kuratowski s. 243-290
Prace polskich geografów przy ustalaniu granic państwa polskiego na konferencjach w Wersalu-1919 i w Poczdamie-1945 Stanisław Leszczycki s. 291-308
Piętnaście lat współpracy z Wojciechem Świętosławskim Kazimierz Zięborak s. 309-328
Chemiczny Instytut Badawczy w Warszawie w okresie międzywojennym (1922-1939) Stefan Zamecki s. 329-342
Kontakt: Kraków, ul. Olszewskiego 2 Włodzimierz Hubicki s. 343-348
Relacja Włodzimierza Hubickiego o dziejach Szkoły Chemotechnicznej i Tajnej UJ w Krakowie Michalina Dąbkowska s. 349-354
O zasadzie nieoznaczoności Wernera Heisenberga Zbigniew Strugalski s. 355-366
Niels Henrik Abel-matematyk norweski (1802-1829) Jadwiga Dianni s. 367-376
Projekty hydrotechniczne Stevina dla Gdańska, Elbląga i Braniewa (druga połowa XVI w.) Stanisław Dobrzycki s. 377-388
Stan i potrzeby badań nad historią technik włókienniczych na ziemiach polskich Irena Turnau s. 389-408
O nauczaniu geografii w Szkole Głównej Koronnej i podręczniku geograficznym Jana Śniadeckiego Jadwiga Bzinkowska s. 409-418
<Medycynał polski>-siedemnastowieczny rękopis lekarski Andrzej Bednarczyk s. 419-422
Edward Stenz (1897-1956). Badacz Afganistanu Adam Walaszek s. 423-426
Nauka polska w warunkach zaborów Historia nauki polskiej. Pod redakcją Bogdana Suchodolskiego t. III: 1795-1862 Eugeniusz Tomaszewski s. 427-444
Społeczeństwo w potrzasku - Michalski, Jerzy. Recenzja. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" nr 3-4 (1978), s. 769-780 Daniel Beauvois s. 445-452
W odpowiedzi - Beauvois, Daniel. Społeczeństwo w potrzasku. "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" nr 2 (1988), s. 445-452 Jerzy Michalski s. 453-460
Dzieje jednoczesnego odkrycia naukowego Roman Mierzecki S. Ramaseshan (aut. dzieła rec.) M. M. Suszczinskij (aut. dzieła rec.) s. 461-463
"Prace Muzeum Ziemi", Zesz. 27: "Prace z zakresu historii nauk geologicznych", Warszawa 1977 : [recenzja] Jadwiga Garbowska s. 463-466
"Rutherford Corespondence Catalog", Lawrence Badash, New York 1974 : [recenzja] Zygmunt Kolankowski Lawrence Badash (aut. dzieła rec.) s. 466-467
Z działalności Pracowni Historii Nauk Ścisłych Stefan Zamecki s. 469-470
Zebranie Zakładu Historii Organizacji Nauki Jan Piskurewicz s. 469
Zebranie Zespołu Historii Botaniki Wanda Grębecka s. 470
Zebranie Zespołu Historii Nauk Rolniczych Ligia Hayto s. 470-471
Sesja naukowa Zespołu Historii Farmacji (Problemy polskiego czasopiśmiennictwa naukowego na początku XIX wieku) Zbigniew J. Wójcik s. 471-473
Pierwsze posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Zbigniew J. Wójcik s. 474-477
Uroczyste odsłonięcie posągu Stanisława Staszica Tadeusz Bieńkowski s. 474
Zebranie Komisji Historii Narodów Słowiańskich i Europy Środkowej przy KNH PAN nt. Oświecenie w Europie środkowo-wschodniej Jerzy Grobis s. 478-479
Jubileusz Instytutu Matematyki PAN Danuta Romanowska s. 479-480
Jubileusz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego Andrzej Rembalski s. 480-482
Sesja pn. 60 lat kartografii niepodległej Polski Zbigniew J. Wójcik s. 482-483
Medale okolicznościowe z historii techniki Andrzej Rembalski s. 483-484
Uroczyste posiedzenie poświęcone pamięci Wojciecha Świętosławskiego Stefan Zamecki s. 485-487
Historia nauki na wystawie Muzeum Ziemi PAN Zbigniew Wójcik s. 485
Sesja poświęcona pamięci Włodzimierza Hubickiego Wanda Grębecka s. 487-488
Wystawy Muzeum Techniki NOT w Warszawie (październik 1978 r. - styczeń 1979 r.) Zbigniew J. Wójcik s. 488-492
Z prac Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Historii Medycyny Ryszard Ergetowski Danuta Nespiak s. 492-493
Sympozjum poświęcone historii archeologii Andrzej Abramowicz s. 493-494
Sesja ku czci Albrechta Thaera w Berlinie Stanisław Brzozowski s. 494-495