Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1985, Tom 30, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapiski do autobiografii : w Polskiej Akademii Nauk. Wspomnienia z lat 1952-1982 Witold Nowacki s. 3-78
Nauki społeczne po II Kongresie Nauki Polskiej (1973-1985) Eugeniusz Tomaszewski s. 79-92
Kto był tłumaczem Joachima Lelewela? : pomyłka Fryderyka Engelsa Andrzej Grabski s. 93-112
Rozwój modelu kopalni i systemów wybierania w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym do połowy XVIII wieku Zygfryd Piątek Eufrozyna Piątek s. 113-130
Polskie początki firmy Patek-Philippe Halina Florkowska-Frančić s. 131-152
Nauczanie historii nauki dla specjalności matematyczno-przyrodniczych na uniwersytetach francuskich Józef Hurwic s. 153-156
"Correspondance du P. Marin Mersenne religieux minime", T. 15, Paul Tannery, Paris 1983 : [recenzja] Karolina Targosz Paul Tannery (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Swift's Anatomy of Misunderstanding. A Study of Swift's Epistemological Imagination in A Tale of a Tub and Gulliver's Travels", Frances Deutsch Luis, London 1981 : [recenzja] Janina Rosicka Frances Deutsch Luis (aut. dzieła rec.) s. 160-163
"Język, myślenie, działanie. Rozważania językoznawcze", Witold Doroszewski, Warszawa 1982 : [recenzja] Halina Horodyska Witold Doroszewski (aut. dzieła rec.) s. 163-167
"Początki wiedzy o morzu w dawnej Rzeczypospolitej. Problematyka morska w nauce gdańskiej doby baroku i oświecenia", Lech Mokrzecki, Wrocław 1983 : [recenzja] Edmund Kotarski Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 167-173
"Biogramy uczonych polskich", Część I: "Nauki Społeczne", Zeszyt 1: "A-J", Andrzej Śródka, Paweł Szczawiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński Teresa Ostrowska Paweł Szczawiński (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 173-175
Biografia Henryka Raabego Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Ludwik Kolankowski 1882-1982", pod red. Andrzeja Tomczaka, Toruń 1983 : [recenzja] Krzysztof A. Kuczyński Andrzej Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 178-180
Nowe czasopismo historycznonaukowe Eugeniusz Olszewski s. 180
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" - rocznik 1983 Stefan Zamecki s. 181-187
"Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego", T. 19, z. 3-4, Radom 1982 : [recenzja] Jan Ryś s. 187-188
Uroczystość dedykowana Tadeuszowi Urbańskiemu z okazji opublikowania w "Kwartalniku Historii Nauki i Techniki" jego autobiografii naukowej Paweł Komorowski s. 189-190
Posiedzenie naukowe Pracowni Badań nad Początkami Myśli Społecznej Anna Koczot s. 190-191
Zebranie naukowe krakowskiej filii Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki Stanisław Sroka s. 192-193
Posiedzenie Zespołu Historii Geodezji Zofia Traczewska-Białkowa s. 192
Pierwsza szkoła historii chemii, Karpacz 1984 Roman Mierzecki s. 193-195
Wystawa poświęcona Janowi Czarnockiemu w Muzeum Narodowym w Kielcach Andrzej Rembalski s. 195-196
Sesja popularnonaukowa poświęcona XIX-wiecznym planom inżynierskim regulacji Wisły Jerzy Róziewicz s. 196-198
Sympozjum naukowe: Historia eksploatacji marmurów w Górach Świętokrzyskich Andrzej Rembalski s. 198-199
Sympozjum naukowe: Produkcja broni w regionie świętokrzyskim Andrzej Rembalski s. 199-201
Działalność Krakowskiego Środowiskowego Zespołu Koordynacyjnego Obchodów 510 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w latach 1982-1984 Bolesław Gomółka s. 201-207
Ufundowanie nagrody im. Franciszka Bujaka. s. 207
Wręczenie pierwszych nagród im. Mieczysława Radwana Andrzej Rembalski s. 207-208