Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1993, Tom 38, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rektorzy i profesorowie Gimnazjum Gdańskiego w XVII w. Edmund Kotarski s. 3-34
Michał Abraham Troc w kulturze naukowej lat czterdziestych XVIII w. Aleksandra Iwanowska s. 35-60
Zainteresowania arystokracji polskiej angielska techniką w II połowie XVIII w. Jerzy Szczepański s. 61-72
Badania i prace historyczne Jerzego Jarosa Zbigniew Wójcik s. 73-104
Początki wykładów nauk hydrologicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim Zdzisław Mikulski s. 105-112
Historia i główne nurty współczesnej astronomii kulturowej (archeoastronomii) Stanisław Iwaniszewski s. 113-128
Śp. doc. dr inż. Bolesław Chwaściński (1909-1992) Bolesław Orłowski s. 129-138
"Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce", Juliusz Domański, Warszawa 1992 : [recenzja] Michał Zgórzak Juliusz Domański (aut. dzieła rec.) s. 139-147
"Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1986-1990", Wiesława Wernerowa, Warszawa 1992 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Wiesława Wernerowa (aut. dzieła rec.) s. 147-150
"Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza. Studium analityczne ksiąg X-XII", Piotr Dymmel, Warszawa 1992 : [recenzja] Jacek Soszyński Piotr Dymmel (aut. dzieła rec.) s. 150-152
"Paracelsus, Arzt und Gottsucher an der Zeitwende, Eine Auswahl aus seinem Werk von Jolante Jacobi, mit einer Einführung vom Gerhardt Wehr", Olten-Freiburg 1991 : [recenzja] Roman Mierzecki s. 153-164
"Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX w.", pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 164-168
"Problemy klasyfikowania pierwiastków chemicznych w XIX wieku. Studium historyczno-metodologiczne", Stefan Zamecki, Warszawa 1992 : [recenzja] Rajmund Sołoniewicz Stefan Zamecki (aut. dzieła rec.) s. 168-175
"20 Jahre Limnologische Station Seeon des Zoologischen Instituts der Ludwig-Maximilians-Universitäts München 1970-1990. Eine Dokumentation der << Gesellschaft der Freunde und Förderer der Limnologischen Station Seeon der Ludwig Maximilians-Universität München e.V" mit Unterstützung durch das Landratsamt Traunstein und zahlreicher witerer Förderer", München 1990 : [recenzja] Zdzisław Mikulski s. 175-178
"Osiągnięcia inżynierskie Wiekiej Emigracji", Bolesław Orłowski, Warszawa 1992 : [recenzja] Józef Piłatowicz Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 178-182
Między tradycją i współczesnością. Poznawanie naturalnego świata. Rola muzeów i kolekcji. Międzynarodowe sympozjum w Kopenhadze (4-6 maja 1993 r.) Krzysztof Jakubowski s. 183-188
Europejskie sympozjum na temat archeoastronomii i etnoastronomii Stanisław Iwaniszewski s. 189-193
Rozprawy z historii nauk geologicznych w "Pracach Muzeum Ziemi". s. 193-194
V Seminarium Historii Chemii Rajmund Sołoniewicz s. 194-196
"Folia Fromborcensia" - nowe pismo fundacji im. Mikołaja Kopernika. s. 196-197
Nowa kadencja Komitetu Historii Nauki i Techniki. s. 197