Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1972, Tom 17, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Legenda o zniszczeniu biblioteki aleksandryjskiej przez Arabów w VII wieku Jerzy Hauziński s. 639-654
Z dziejów matematyzacji nauk w wieku oświecenia Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 655-668
Ekonomia liberalna a program pracy organicznej Tadeusz Kowalik s. 669-680
Problematyka hipotezy w pracach Engelsa Daniel Poliński s. 681-693
Syntetyczna teoria ewolucji (Julian Huxley) Czesław Nowiński s. 695-718
Uczeni radzieccy członkami Polskiej Akademii Umiejętności Jerzy Róziewicz s. 719-742
Międzynarodowa Konferencja Zastosowań Rachunku Tensorowego w Moskwie w 1934 r. Stanisław Gołąb s. 743-746
Działalność Jana Czarnockiego na stanowisku dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego Edward Rühle s. 747-755
"Naucznoje otkrytije i jego wosprijatije", S. R. Mikulinskij, M. G. Jaroszewskij, Moskwa 1971 : [recenzja] Krzysztof Migoń M. G. Jaroszewskij (aut. dzieła rec.) S. R. Mikulinskij (aut. dzieła rec.) s. 757-759
"Industrial Archeology (An Historical Survey)", Arthur Raistrick, London 1972 : [recenzja] Bolesław Orłowski Arthur Raistrick (aut. dzieła rec.) s. 760-761
Średniowiecze - dalekie czy bliskie? Małgorzata Terlecka Friedrich Heer (aut. dzieła rec.) Jean Jolivet (aut. dzieła rec.) Georges de Lagarde (aut. dzieła rec.) s. 761-764
"Livre et société dans la France du XVIIIe siécle", T. 1-2, François Furet, Paris 1965-1970 : [recenzja] Anna Żbikowska-Migoń François Furet (aut. dzieła rec.) s. 765-767
"Polski emigracyjny ośrodek naukowy we Francji w latach 1831-1892", Danuta Rederowa, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Kłossowski Danuta Rederowa (aut. dzieła rec.) s. 768-770
"Bibliografia filozofii polskiej [T. 3] 1865-1895", Adam Bar, Alicja Kadler, Janusz Jaworowski, Andrzej Przymusiała, Irena Raczyńska, Alicja Sawicka, Warszawa 1971 : [recenzja] Krzysztof Pomian Adam Bar (aut. dzieła rec.) Janusz Jaworowski (aut. dzieła rec.) Alicja Kadler (aut. dzieła rec.) Andrzej Przymusiała (aut. dzieła rec.) Irena Raczyńska (aut. dzieła rec.) Alicja Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 771-773
"Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku (1805-1889). Funkcja artystyczna motywu przyrody", Jacek Kolbuszewski, Kraków 1971 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 773-775
"Początki i rozwój zakopiańskiej medycyny", Roman Talewski, Wrocław 1971 : [recenzja] Henryk Jost Roman Talewski (aut. dzieła rec.) s. 775-778
"Peleryna, ciupaga i znak tajemny", Jan Reychman, Kraków 1971 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 778-780
"Serbski biografiski słownik", Budyšin 1970 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 780-781
"Z zagadnień leksykografii encyklopedycznej", Alfred Mielczarek, Warszawa 1972 : [recenzja] Alfred Mielczarek (aut. dzieła rec.) s. 781-782
"50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego", Wrocław 1972 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 782-783
"The Conflict between Atomism and Conservation Theory (1644-1860)", Wilson L. Scott, London 1970 : [recenzja] Janusz Thor Wilson L. Scott (aut. dzieła rec.) s. 782
"Schriftenreihe für Geschichte der Naturwissenschaften Technik und Medizin" r. 1970-1971 Janusz Kostecki s. 783-786
J. S. Kubary jako przyrodnik s. 786-787
Powołanie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN na lata 1972-1974 Bohdan Jaczewski s. 789
Posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Bohdan Jaczewski s. 789-793
II Polsko-Radzieckie sympozjum o rosyjsko-polskich kontaktach w dziedzinie geologii i geografii Kazimierz Maślankiewicz Zbigniew Wójcik s. 793-799
Rola książki w kształtowaniu kultury umysłowej. Żagań 3-4 maja 1972 r. Jerzy Róziewicz s. 799-804
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Małgorzata Trzcińska s. 804-805
Posiedzenia naukowe Zespołu Historii Nauki XIX wieku Wiesław Mincer s. 805-808
Posiedzenia Konwersatorium Naukoznawczego s. 808-813
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Joanna Kowalska s. 813
Posiedzenie Zespołu Historii Botaniki Stanisław Brzozowski s. 814
Posiedzenie Zespołu Historii Nauk Rolniczych Ligia Hayto s. 814-816
Posiedzenie Zespołu Historii Fizyki Grażyna Rosińska s. 816-818
Posiedzenie Zespołu Teorii Polityki Naukowej s. 818-819
Zebranie Zespołu Historii Rozwoju Konstrukcji Technicznych Bolesław Orłowski s. 818
Przed obchodami kopernikowskimi Joanna Kowalska s. 819-822
Powstanie Zespołu Ekonomicznych Problemów Rozwoju Nauki i Techniki Lech Zacher s. 819
Sesja naukowa w Gdańsku poświęcona Józefowi Wybickiemu s. 822-823
Sesja jubileuszowa poświęcona działalności Stefana Zwolińskiego Zbigniew Wójcik s. 823-824