Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1998, Tom 43, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żyć w intelektualnej aktywności : o profesorze Zdzisławie Liberze Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 7-30
Twórczość Mickiewicza w oczach współczesnych Polaków Zdzisław Libera s. 31-36
Metodologia T. S. Kuthana a historia medycyny (uwagi na marginesie 30. rocznicy wydania polskiego Struktury rewolucji naukowych) Bożena Płonka-Syroka s. 37-66
Wschód starożytny w podręcznikach Kajetana Józefa Skrzetuskiego do nauki historii dla klasy III Michał Pędracki s. 67-86
Z dziejów Działu Etnografii Pozaeuropejskiej Muzeum Etnograficznego w Krakowie Janusz Kamocki s. 87-110
Dokumenty dotyczące daru Stanisława Augusta Poniatowskiego dla paryskiego Gabinetu Przyrodniczego Piotr Daszkiewicz s. 111-118
Dokumentacja "Rosyjsko-Akademickiego Towarzystwa" (1899-1924) w Archiwum Uniwersytetu w Lipsku Ryszard Ergetowski s. 119-122
Hiszpański rozrachunek z przeszłością : refleksje na marginesie książki Expulsions i Exilis Michał Zgórzak s. 123-138
Rozszerzona historia Polski : uwagi o syntezie "Europa", Norman Davies, Kraków 1998 Bohdan Brodziński Davies Norman (aut. dzieła rec.) s. 139-146
"Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy 1832-1856", Alicja Kulecka, Warszawa 1997 : [recenzja] Leszek Zasztowt Alicja Kulecka (aut. dzieła rec.) s. 147-151
"L'archéologie: mutations-missions-méthodes", Jean-Marie Pesez, Paris 1997 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Jean-Marie Pesez (aut. dzieła rec.) s. 151-163
"Witelona Perspektywy", księga II i III, Lech Bieganowski, Andrzej Bielski, Roman S. Dygdała, Witold Wróblewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Elżbieta Jung-Palczewska Lech Bieganowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Bielski (aut. dzieła rec.) Roman S. Dygdała (aut. dzieła rec.) Witold Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 163-170
"Wilno - Krzemieniec. Botaniczna szkoła naukowa (1781-1841)", Wanda Grębecka, Warszawa 1998 : [recenzja] Jadwiga Garbowska Wanda Grębecka (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Primitiae physico-medicae... (1750-1753)", Edmund Waszyński, Leszno 1997 : [recenzja] Teresa Ostrowska Edmund Waszyński (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Postępy Biochemii", t. 43, nr 5, 1997 : [recenzja] Teresa Ostrowska s. 176-177
"Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji", Zbigniew Wójcik, Warszawa-Wrocław 1997 : [recenzja] Roman Karczmarczuk Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Karographie und Staat. Interdisziplinäre Beitrage zur Kartographiegeschichte", Uta Lindgren, München 1990 : [recenzja] Wiktor Grygorenko Uta Lindgren (aut. dzieła rec.) s. 181-188
"Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego. 1945-1970", Aleksander Bocheński, Kraków 1997 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Aleksander Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 188-195
"Naturwissenschaft und Technik in der Geschichte 25 Jahre Lehrstuhl für Geschichte und Technik am Historischen Institut der Universität Stuttgart", Helmuth Albrecht, Stuttgart 1993 : [recenzja] W. C. Kowalski K. Skurek-Skurczyńska Helmuth Albrecht (aut. dzieła rec.) s. 195-198
Rola Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w rozwoju badań nad promieniotwórczością w Polsce : uroczysta sesja zorganizowana z okazji 100-lecia odkrycia polonu i radu (Pałac Staszica, Warszawa, 8 października 1997 r.) Zdzisław Mikulski s. 199-201
Wystawa Maria Skłodowska-Curie w 100-lecie odkrycia polonu i radu Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 202-205
Historia botaniki w obradach 51. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Piotr Köhler s. 205-207
"Historia - pamięć - pismo - problemy średniowiecznej i wczesnonowożytnej historiografii Mikołaj Ochmański s. 207-209
Promocja książki dr Wandy Grębeckiej pt. "Wilno-Krzemieniec. Botaniczna Szkoła Naukowa (1781-1841)" Michał Zgórzak s. 209-210
Seminarium Kontekst odkrycia w dziejach dziedziny nauki Małgorzata Olszewska s. 211