Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 92
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1964, Tom 9, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z osiągnięć i zadań historii nauki i techniki w ZSRR Aszot Grigorian s. 347-356
Rozwój i stan obecny historii medycyny w Czechosłowacji Bronisław Seyda s. 357-364
Dalsze próbne wytopy w piecykach dymarskich typu świętokrzyskiego Mieczysław Radwan s. 365-373
Stanisław Ossowski 1897-1963 Wanda Osińska s. 375-377
Edmund Trepka 1880-1964 Barbara Olszewska Tadeusz Zamoyski s. 379-381
Wykaz ważniejszych prac prof. Edmunda Trepki z zakresu historii chemii s. 382
Wykaz ważniejszych prac prof. Edmunda Trepki z zakresu historii chemii. Tadeusz Zamoyski s. 382
"Little Science, Big Science", Derek J. de Solla Price, New York-London 1963 : [recenzja] Janusz Thor Derek J. de Solla Price (aut. dzieła rec.) s. 383-385
Myśliciele i praktycy", Waldemar Voisé, Warszawa 1963 : [recenzja] Jan Legowicz Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 385-387
"Rodowód współczesnej nauki 1300-1800", Herbert Butterfield, Warszawa 1963 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Herbert Butterfield (aut. dzieła rec.) s. 388-389
Wczesna recepcja << Polityki >> Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim", Paweł Czartoryski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Paweł Czartoryski (aut. dzieła rec.) s. 389-392
"Narodziny nowożytnej filozofii człowieka", Bogdan Suchodolski, Warszawa 1963 : [recenzja] Adam Schaff Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 392-395
"Z początków teorii nauki w Polsce. Ignacy Włodek i jego dzieło", Irena Stasiewicz, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Kazimierz Opałek Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 395-397
"Nauka w Pribałtikie w XVIII - naczale XX wieka. Tiezisy dokładow IV Mieżriespublikanskoj konfierencji po istorii nauki w Pribałtikie", Riga 1962 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski s. 398
"Wykres żelazo-węgiel w rozwoju historycznym", Eugeniusz Tyrkiel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Eugeniusz Tyrkiel (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Oersted and the Discovery of Electromagnetism", Bern Dibner, New York 1962 : [recenzja] Bolesław Orłowski Bern Dibner (aut. dzieła rec.) s. 400-401
"W murach uniwersytetu. Patriotyczne tradycje wrocławkich studentów", Mieczysław Pater, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Stefan Bryła", Warszawa 1963 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski s. 402-403
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", seria C: "Historia Nauk Matematycznych, Fizyko-Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych", Warszawa 1963 : [recenzja] Eugeniusz Rybka s. 403-404
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", seria B: "Historia Nauk Biologicznych i Medycznych", z. 8, Warszawa 1963 : [recenzja] Marian Wachowski s. 404-407
Z historii techniki rakietowej Eugeniusz Olszewski s. 407
"Scientific Change. Historical Studies in the Intellectual, Social and Technical Conditions for Scientific Discovery and Technical Invention, from Antiquity to the Present", A. C. Crombie, London 1963 : [recenzja] A. C. Crombie (aut. dzieła rec.) s. 407-408
Seria wydawnictw jubileuszowych Uniwersytetu Jagiellońskiego s. 408-409
"Dzieje medycyny w zarysie", cz. I: "Od czasów najdawniejszych do połowy XVII wieku", Bronisław Seyda, Warszawa 1962 : [recenzja] Bronisław Seyda (aut. dzieła rec.) s. 409
"Resolution and Achievement. The Story of an Inland City that Has Become One of Great Ports of the World", Manchester 1963 : [recenzja] s. 409
"1000 lat naszego rybołówstwa", Andrzej Ropelewski, Gdynia 1963 : [recenzja] Andrzej Ropelewski (aut. dzieła rec.) s. 409
"Einstein", B. G. Kuzniecow, Moskwa 1962 : [recenzja] B. G. Kuzniecow (aut. dzieła rec.) s. 410
"Patrząc ku młodości. Wspomnienia wychowanków Uniwersytetu Jagiellońskiego", Kazimierz Wyka, Kraków 1964 : [recenzja] Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 410
O znaczeniu badań naukoznawczych s. 410-411
Informacja i bibliografia naukoznawcza s. 411
Filozoficzne zagadnienia techniki s. 411-412
Rewizja rzekomej drwiny z Kopernika s. 412-413
O przeszłości i teraźniejszości Uniwersytetu Jagiellońskiego s. 412
Z historii geografii i kartografii s. 413
Historia kartografii bałtyckiej Zygmunt Brocki s. 414
Jubileusz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej s. 414
"Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" o historii techniki w 1963 r. Bolesław Orłowski s. 415-416
Sylwetki polskich inzynierów s. 416
Z fabrycznych kronik s. 416
Z historii górnictwa s. 417
Muzealnictwo techniczne s. 417
Historia techniki w "Mechaniku" s. 418-419
Z historii przemysłu naftowego s. 418
Z dziejów polskiego piśmiennictwa odlewniczego s. 418
Z historii przemysłu drzewnego s. 419
Z historii papiernictwa s. 420
Z historii przemysłu chemicznego s. 420-421
Z historii przemysłu włókienniczego s. 420
50-lecie Mostu Poniatowskiego w Warszawie s. 421-422
150-lecie urodzin Kazimierza Gzowskiego s. 421
Wspomnienia hutnika szkła s. 421
Polemika na temat wczesnośredniowiecznych okrętów skandynawskich Zygmunt Brocki s. 422-423
"Z Otchłani Wieków" o budownictwie okrętowym s. 422
Historia statku w "Młodym Techniku" Zygmunt Brocki s. 422
"Scientiarum Historia". Roczniki 1962 i 1963 s. 423-425
O metodologicznych problemach przyrodoznawstwa i nauk społecznych s. 425-426
Przedmiot X - czyli naukoznawstwo Janusz Thor s. 426-427
Rozwój historii nauki w Wielkiej Brytanii s. 427-428
Miejsce historii przyrodoznawstwa i techniki w systemie nauk historycznych s. 427
O archiwalnym zabezpieczeniu dokumentacji technicznej i naukowej Eugeniusz Olszewski s. 428-429
Z okazji 100-lecia istnienia Biblioteki ZSRR im. W. I. Lenina w Moskwie s. 428
Badania meteorologiczne koło przylądka Horn w 1905 r. s. 429
Interesujące komunikaty w "Woprosach Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" s. 429
Z historii techniki spawalniczej w budownictwie okrętowym Zygmunt Brocki s. 430
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Zofia Skubała-Tokarska s. 431-433
Dwudziestolecie nauki w Polsce Ludowej s. 431
Posiedzenie Rady Naukowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN s. 433-434
Z seminarium metodologicznego Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Maria Władyka s. 434-436
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Stanisław Grzybowski Jerzy Rebeta Karolina Targosz-Kretowa s. 436-439
Sesja na temat historii górnictwa solnego w Wieliczce Kazimierz Maślankiewicz s. 439-446
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 446-448
Habilitacja doktora Pawła Czartoryskiego. s. 448
Habilitacja doktora Tadeusza Kowalika Paweł Czartoryski s. 448-449
Sympozjum na temat efektywności badań naukowych s. 449-450
Historia górnictwa i obróbki metali - konferencja w Katowicach Kazimierz Bielenin s. 450-452
Referaty w Muzeum Techniki s. 452
Wydawnictwa Muzeum Morskiego w Gdańsku Józef Kuszewski s. 452-453
Odczyt o 50-leciu Mostu Poniatowskiego w Warszawie s. 453
Wizyta J. E. Mc Guire'a z Leeds s. 453-454
Berlińska konferencja o stosunkach naukowych niemiecko-słowiańskich Bogdan Suchodolski s. 454-456
Wizyta w Warszawie prof. H. Butterfielda s. 454
Z pobytu w NRD Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 456-457
Przygotowania do obchodu 200-lecia Akademii Górniczej we Freibergu Jan Pazdur s. 457
W dążeniu do koordynacji prac badawczych i wydawniczych s. 458
Z pobytu w Związku Radzieckim Eugeniusz Olszewski s. 458
Osiągnięcia uczniów K. E. Ciołkowskiego s. 458
Austriackie źródła do historii nauk o ziemi w Polsce Józef Babicz s. 459-460
Konferencja mołdawskich historyków nauki i techniki s. 459
O dwóch dysertacjach w Akademii Nauk USSR s. 459
Rozwój historii przyrodoznawstwa i techniki na Ukrainie s. 459
100-lecie de Ferrantiego w londyńskim Muzeum Nauki s. 460
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1963. s. 461-466