Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1989, Tom 34, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historyk XIX stulecia w polskich warunkach twórczości XX w. : próba autobiografii Marian Tyrowicz s. 425-462
Zainteresowania Kolumbem w Polsce XIX i XX wieku Janusz Tazbir s. 463-482
Socjalizm utopijny Piotra Ściegiennego w latach czterdziestych XIX w. Władimir Djakow s. 483-500
Programy nauczania w Wileńskim Okręgu Naukowym a Szkoła Krzemienicka Kalina Bartnicka s. 501-522
Brytyjskie patenty Polaków w okresie Wielkiej Emigracji (1832-1870) Bolesław Orłowski s. 523-548
Władysław Olewiński (1832-1862) : sylwetka człowieka i uczonego, przyjaciela Dymitrija Mendelejewa Nina Gieorgijewna Karpiło Jerzy Róziewicz s. 549-588
Prace chemiczne Władysława Olewińskiego Ludmiła Karcowa Aleksiejewna Nina Gieorgijewna Karpiło s. 589-604
Model "latającego smoka" Tita Livia Burattiniego i nieznane reperkusje jego projektu Karolina Targosz s. 605-612
O narodzinach pojęcia prawdopodobieństwa Ewa Łakoma s. 613-632
W sprawie badań historii subdziedziny chemii Stefan Zamecki s. 633-646
Na marginesie książki: A history of Platinum and its Allied Metals Stefan Zamecki Leslie B. Hunt (aut. dzieła rec.) Donald McDonald (aut. dzieła rec.) s. 647-664
Profesor Eugeniusz Rybka 1898-1988 Jan Mietelski s. 665-668
Ze wspomnień o profesorze Romualdzie W. Gutcie (1921-1988) Teresa Ostrowska s. 669-678
"Od A do Z czyli o encyklopediach i encyklopedystach", Joanna Olkiewicz, Warszawa 1988 : [recenzja] Janina Chodakowska Joanna Olkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 679-683
"Polscy członkowie rosyjskich towarzystw archeologicznych 1839-1914", Maria Magdalena Blombergowa, Wrocław 1988 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Maria Magdalena Blombergowa (aut. dzieła rec.) s. 683-686
"Ludy dalekie a bliskie. Antologia polskich relacji o ludach Syberii", wybór i komentarz Antoni Kuczyński, Wrocław 1989 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) s. 686-688
"Aleuty, oczerki etniczeskoj istorii", R. G. Ljapunowa, Leningrad 1987 : [recenzja] Roman Karczmarczuk R. G. Ljapunowa (aut. dzieła rec.) s. 688-690
"Reakcje imienne chemików Polaków", Ignacy Zenon Siemion, Warszawa 1987 : [recenzja] Halina Lichocka Ignacy Zenon Siemion (aut. dzieła rec.) s. 690-691
"IV Dziesięciolecie Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 1978-1988", pod red. Eugeniusza Miętkiewskiego, Warszawa 1988 : [recenzja] Teresa Ostrowska Eugeniusz Miętkiewski (aut. dzieła rec.) s. 692-694
"Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Warsztat pracy badawczej i kolebka nowoczesnej limnologii polskiej", Gabriel Brzęk, Lublin 1988 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 694-698
"The current situation of the history of science and technology in Poland", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warsaw 1988 : [recenzja] Henryk Hollender Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 698-701
W odpowiedzi Drowi Henrykowi Hollendrowi Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 701-703
Sesje biograficzne geologów Zbigniew J. Wójcik s. 705-711
Sprawozdania ze zjazdu Stulecie paleobotaniki w Polsce, Kraków 22-23 wrzesień 1988 Elżbieta Wcisło-Luraniec s. 711-713
Dzieje polskich badań jądrowych Krystyna Kabzińska s. 713-715
Międzynarodowa konferencja poświęcona życiu i działalności Ferdynanda Verbiesta s. 715-716
Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Atenach (15-18 kwietnia 1989 r.) Iwona Arabas s. 716-718
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1988 Józef Miąso s. 719-726
[Pan Prof. dr. T. Bieńkowski] Jerzy Dobrzycki s. 727
[Proszę o zamieszczenie] Mieczysław Subotowicz s. 727-728
[Szanowny Pan Prof. dr hab. Tadeusz Bieńkowski] Krzysztof G. Jeziorski s. 728-732
Odpowiedź na list p. Krzysztofa G. Jeziorskiego Barbara Kuźnicka s. 732-735