Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2008, Tom 53, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Andrzej Wyczański 1924-2008 Adam Manikowski s. 7-16
Wstęp = Introducing Jarosław Włodarczyk s. 17-22
O tomie III Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika Andrzej Wyczański s. 23-26
Ostatni etap prac nad tomem trzecim "Opera Omnia" Mikołaja Kopernika Kalina Bartnicka s. 27-41
Kulisy edycji Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika pod kierunkiem profesora Pawła Czartoryskiego : garść wspomnień Jacek Soszyński s. 43-50
Kopernik jako pisarz łaciński : (uwagi o ideologii i stylu twórczości) Tadeusz Bieńkowski s. 51-60
Toruńskie Copernicana Andrzej Woszczyk s. 61-68
Co dalej z Mikołajem Kopernikiem? : historia, stan aktualny i perspektywy badań kopernikańskich w Polsce Michał Kokowski s. 69-82
Perspektywy serii "Studia Copernicana" Jarosław Włodarczyk s. 83-86
Symbolika pieczęci Mikołaja Kopernika Stanisław Mossakowski s. 87-100
Sesja naukowa "Mikołaja Kopernika Opera Omnia - zwieńczenie edycji 2007" Natalia Lietz s. 101-106
Historia matematyki w Polsce po 1945 r. : (stan historiografii) Roman Duda s. 107-202
Kazimierz Kuratowski - matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Warszawskiego (okres do 1945 r.) Małgorzata Przeniosło s. 203-226
Podstawowe założenia teoretyczne Principles of Geology (1830-33) Charlesa Lyella Joanna Gęgotek s. 227-257
Darwin o celowości w przyrodzie Piotr Bylica s. 259-273
Polscy słuchacze wykładów botaniki w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w latach 1803-1925 Piotr Daszkiewicz s. 275-287
Statut cyrulików kołobrzeskich z 1598 r. - organizacji cechu chirurgów na Pomorzu Zachodnim Jadwiga Brzezińska s. 289-299
Osip Mandelsztam i Jean-Baptiste Lamarck Andrzej Bednarczyk s. 301-341
Albert Einstein i stała kosmologiczna Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 343-361
Przeciwko nieracjonalnemu kultowi popularyzowania historii nauki : w odpowiedzi Jarosławowi Włodarczykowi Michał Kokowski s. 363-372
Nihil novi sub sole Jarosław Włodarczyk s. 373-374
"Wśród Śniegów i Bagien Tajgi. Relacje leśników deportowanych w 1940 r. z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb Związku Radzieckiego", Józef Broda, Poznań 2004 : [recenzja] Maria Magdalena Blombergowa Józef Broda (aut. dzieła rec.) s. 375-381
"Zarysy z dziejów krain dawnych inflanckich czyli Inflant właściwych (tak szwedzkich jako i polskich), Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej", Gustaw Manteuffel, Kraków 2007 : [recenzja] Mirosław Jankowiak Gustaw Manteuffel (aut. dzieła rec.) s. 381-387
"Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitarnej. (Historia działań sanitarnych i przeciwepidemicznych w Krakowie i Małopolsce)", pod red. Janusza Bukowskiego, Macieja Bileka, Kraków 2007 : [recenzja] Stefan Rostafiński Maciej Bilek (aut. dzieła rec.) Janusz Bukowski (aut. dzieła rec.) s. 388-391
Recenzje książek Andrzeja Wróbla Jan Majewski Andrzej Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 391-395
"Pamiętnik XVI Sympozjum Historii Farmacji. Krasiczyn 2007", pod red. Lidii Marii Czyż, Rzeszów 2007 : [recenzja] Anna Trojanowska Lidia Maria Czyż (aut. dzieła rec.) s. 395-398
"Dawna medycyna i weterynaria", pod red. Mariusza Z. Felsmanna, Józefa Szarka, Mirosławy Felsmann, Chełmno 2007 : [recenzja] Anna Trojanowska Mariusz Z. Felsmann (aut. dzieła rec.) Mirosława Felsmann (aut. dzieła rec.) Józef Szarek (aut. dzieła rec.) s. 398-401
"COP. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 70 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego", Jan Konefał, Stalowa Wola 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Jan Konefał (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Znaki pamięci. Pomniki i tablice pamiątkowe Leszna", Zbigniew Gryczka, Leszno 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Zbigniew Gryczka (aut. dzieła rec.) s. 403
"Emigranci i jankesi. O amerykańskich historykach w Rosji", Mirosław Filipowicz, Lublin 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Mirosław Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 403
"Od szkoły do Senatu. Wykształcenie senatorów w Koronie w latach 1501-1586, Studia", Anna Kamler, Warszawa 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Anna Kamler (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"Mity polskiej historiografii nauki", Jaromir Jeszke, Warszawa 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 404
"Universitas Rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863-1917", Joanna Schiller, Warszawa 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Joanna Schiller (aut. dzieła rec.) s. 405-406
"Historia techniki polskiej", Bolesław Orłowski, Radom 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 405
"Przedstawiciele nauk medycznych. Członkowie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w latach 1907-1952", Andrzej Śródka, Edward Towpik, Warszawa 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Edward Towpik (aut. dzieła rec.) Andrzej Śródka (aut. dzieła rec.) s. 406
"Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX wieku. W kręgu edukacji i polityki", Leszek Zasztowt, Warszawa 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 406-407
Florian Znaniecki Colloquium "Rzeczywistość Kulturowa: poznanie i działanie" Stefan Zamecki s. 409-410
XVIII Naukowa Sesja Wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Marcin Dolecki s. 411-415
Noc Muzeów 2008 w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 415-417
Konkurs wiedzy o życiu i działalności Marii Skłodowskiej-Curie Małgorzata Sobieszczak-Marciniak s. 417-420
Sesja naukowa ku czci Hoene-Wrońskiego, Warszawa, 12-13 I 2007 r. Krzysztof Maślanka s. 420
Zespół Historii Matematyki Krzysztof Maślanka s. 421-425
Seminarium Zakładu Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Instytutu Historii Nauki PAN Marcin Dolecki s. 426-427
Humanizacja w medycynie weterynaryjnej Anna Trojanowska s. 427-428
Sprawozdanie Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm za 2007 rok Jadwiga Brzezińska s. 428-433