Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1956, Tom 1, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-7
Albert Einstein R. Gajewsk J. Plebański s. 9-20
Z zagadnień postępu naukowego Stefan Nowak s. 21-46
Rola postępu technicznego w rozwoju historycznym Eugeniusz Olszewski Jan Pazdur s. 47-70
Pierwszy most warszawski Stanisław Furman Wojciech Suchorzewski s. 71-108
Czesław Witoszyński : studium biograficzne Jerzy Bukowski s. 109-158
"History of Psychology", Georg Sidney Brett, London 1953 : [recenzja] Maria Uklejska Georg Sidney Brett (aut. dzieła rec.) s. 159-170
"Istoriko-matiematiczeskije issledowanija", Wypusk VII, pod red. G. F. Rybkina, A. P. Juszkiewicza, Moskwa 1954 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki A. P. Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) G. F. Rybkin (aut. dzieła rec.) s. 171-175
"Sowriemiennyj kapitalizm i tiechnika", A. A. Zworykin, Moskwa 1954 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski A. A. Zworykin (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Marian Smoluchowski - Życie i twórczość", Armin Teske, 1955 : [recenzja] Wojciech Starzyński Armin Teske (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Aristoteles' Werk und Geist", Josef Zürcher, Paderborn 1952 : [recenzja] Waldemar Voisé Josef Zürcher (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Geschichte der Chemie. I. Vom Altertum bis zur Entdeckung des Sauerstoffs", Georg Lockemann, Berlin 1950 : [recenzja] W. Hubicki Georg Lockemann (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Histoire des découvertes astronomiques", Pierre Humbert, Paris 1948 : [recenzja] A. Birkenmajer Pierre Humbert (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Istoria jestestwoznanija", A. Grygorian, D. Iwanow, N. Figurowski, Moskwa 1955 : [recenzja] L. Szyfman N. Figurowski (aut. dzieła rec.) A. Grygorian (aut. dzieła rec.) D. Iwanow (aut. dzieła rec.) s. 183
"Russkaja tiechniczeskaja litieratura pierwoj czetwierti XVIII wieka", W. W. Danilewskij, 1954 : [recenzja] W. W. Danilewskij (aut. dzieła rec.) s. 184
"A short History of Educational Ideas", S. J. Curtis, M. E. A. Boultwood, London 1954 : [recenzja] M. E. A. Boultwood (aut. dzieła rec.) S. J. Curtis (aut. dzieła rec.) s. 184
"A History of Civil Engineering", Hans Straub, London 1952 : [recenzja] Hans Straub (aut. dzieła rec.) s. 185
"History of Strength of Materials", Stephen P. Timoshenko, London 1953 : [recenzja] Stephen P. Timoshenko (aut. dzieła rec.) s. 185
"A history of mechanical inventions", Abbott Payson Usher, Harvard 1954 : [recenzja] Abbott Payson Usher (aut. dzieła rec.) s. 186
"K istorii razwitija priedstawlenij o prostranstwie i wriemieni w klassiczeskoj fizikie", M. B. Wilnickij, Kijew 1955 : [recenzja] M. B. Wilnickij (aut. dzieła rec.) s. 186
"Oczerki po istorii razwitija elektriczeskich maszin", S. A. Gusiew, Moskwa-Leningrad 1955 : [recenzja] S. A. Gusiew (aut. dzieła rec.) s. 187
"Istorja tiepłoeniergietiki", I. J. Konfiedieratof, Moskwa-Leningrad 1954 : [recenzja] I. J. Konfiedieratof (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Moskowskij Uniwiersitiet - kratkij istoriczeskij oczerk", Moskwa 1955 : [recenzja] s. 187
"Ignacy Łukasiewicz", Jan Dębski, Warszawa 1955 : [recenzja] Jan Dębski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Trudy Instituta Istorii Jestestwoznanija i Tiechniki" : [recenzja] s. 188
Pracownia Historii Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Zakładu Historii Nauki PAN we Wrocławiu (wraz z dokumentacją). s. 189-190
Od arystotelizmu do obiektywizmu : (z badań nad rozwojem myśli lekarskiej w dobie Odrodzenia) Stanisław Szpilczyński s. 190-193
Tło społeczne medycyny gdańskiej w epoce Odrodzenia Stanisław Sokół s. 193-199
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu z punktu widzenia potrzeb historii medycyny na Śląsku (Komunikat) Karol Głombiowski s. 199-202
Katalog wystawy rękopisów i starodruków lekarskich. s. 202-205
Pracownia Historii Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Zakładu Historii Nauki PAN w Lublinie Wł. Hubicki s. 205-206
Podjęcie prac badawczych w zakresie historii motoryzacji i transportu drogowego Jerzy Bukowski s. 207-210
Z prac nad historią polskiej techniki filmowej Maria Daszkiewicz-Kuthan s. 210-214
Prace badawcze nad historią górnictwa i hutnictwa tatrzańskiego s. 214-216
Sekcja Historii Nauk Biologicznych i Medycznych Komitetu Historii Nauki s. 216-219