Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1979, Tom 24, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mit o Einsteinie i pewna próba jego rewizji - O wystawie: Albert Einstein - w 100 rocznicę urodzin Antoni Sym
Dawne mapy bitew i oblężeń - systematyka i główne kierunki rozwoju Tadeusz Nowak
Zapiski do autobiografii Stanisław Lorentz
Biografie Einsteina David C. Cassidy
Geneza i przebieg sporów wokół Alberta Einsteina w Niemczech w latach 1920-1922/23 Wolfgang Schlicker
W stulecie urodzin Einsteina Aszot Grigorian
Od Redakcji. s. 757-758
Teoria względności na Uniwersytecie Jagiellońskim w pięćdziesięcioleciu 1909-1959 Bronisław Średniawa s. 759-788
"Geschichte der Vorgeschichtsforschung", Herbert Kühn, Berlin-New York 1976 : [recenzja] Maria M. Blombergowa Herbert Kühn (aut. dzieła rec.) s. 835-838
"General Pitt-Rivers. Evolution and Archaeology in the Nineteenth Century", M. W. Thompson, Brandford-on-Avon 1977 : [recenzja] Andrzej Abramowicz M. W. Thompson (aut. dzieła rec.) s. 838-839
Podzwonne roku Kopernika A. Kempfi Leon Koczy (aut. dzieła rec.) s. 840-841
"Transatlantyki. Zarys ich dziejów i techniki", Witold Urbanowicz, Gdańsk 1977 : [recenzja] Paweł Piotr Wieczorkiewicz Witold Urbanowicz (aut. dzieła rec.) s. 841-845
"Gieograficzeskije issledowanija diekabristow", W. M. Pasieckij, Moskwa 1977 : [recenzja] Roman Kaczmarczuk W. M. Pasieckij (aut. dzieła rec.) s. 845-847
"Historia hydrologii", Asit. K. Biswas, Warszawa 1978 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Asit. K. Biswas (aut. dzieła rec.) s. 847-849
"Katalog dokumentów technicznych. Materiały archiwalne", T. I, Aleksandra Czarnecka, Poznań 1978 : [recenzja] Julian Janczak Aleksandra Czarnecka (aut. dzieła rec.) s. 849-850
"Katalog wystawy "Albert Einstein, 1879-1955. A Centenary Exhibit of Manuscripts, Books and Portraits Selected from the Humanities Research Center Collections, Austin, USA" : [recenzja] Antoni Sym s. 850-851
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1978 Agnieszka Dziurlikowska s. 853-855
Publikacje książkowe i wydawnictwa ciągłe Krystyna Bińkowska s. 856-857
Współpraca naukowa z zagranicą Joanna Jarzęcka s. 857-858
Zebranie Zakładu Historii Organizacji Nauki Jan Piskurewicz s. 858-859
Posiedzenia Zakładu Historii Nauk Społecznych Jerzy Drewnowski Wanda Grębecka s. 859-860
O kształt monografii: "Dzieje nauk farmaceutycznych w Polsce 1918-1978" Halina Lichocka s. 860-861
Posiedzenie Naukowe Zespołu Historii Nauki XIX wieku Henryka Hołda-Róziewicz s. 861
Zebranie filii IHNOiT PAN w Krakowie Anna Zielińska s. 862
Posiedzenie Zespołu Badań Nautologicznych Walenty Aleksandrowicz s. 862
I Ogólnopolskie Sympozjum Historii Chemii Beata Ciećko s. 862-864
Kieleckie sesje naukowe z historii geologii i techniki Zbigniew J. Wójcik s. 865-866
Sesja 60-lecia Instytutu Geologicznego w Warszawie Zbigniew J. Wójcik s. 866-867
Historia speleologii w tzw. szkołach speleologicznych uniwersytetów śląskich Zbigniew J. Wójcik s. 867-868
Seminarium z historii nauki w Muzeum Ziemi PAN Zbigniew J. Wójcik s. 868-869
Sesja naukowa z historii rolnictwa w Ciechanowcu Ligia Hayto s. 869-870
Wystawa o geodezji kosmicznej w Muzeum Techniki w Warszawie Zbigniew J. Wójcik s. 870-871
Pokaz zbiorów specjalnych w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza Zbigniew J. Wójcik s. 871
X rocznica zgonu Henryka Świdzińskiego Zbigniew J. Wójcik s. 872
Nowa nagroda za osiągnięcia w dziedzinie historii nauki i techniki Zbigniew J. Wójcik s. 872-874
Nagrody za prace magisterskie poświęcone Staropolskiemu Okręgowi Przemysłowemu Andrzej Rembalski s. 874