Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 58
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1973, Tom 18, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy rozwoju badań w dziedzinie historii nauki Bogdan Suchodolski s. 231-244
Przeszłość a przyszłość towarzystw naukowych Waldemar Rolbiecki s. 245-279
"Historia nauki polskiej w monografiach" Polskiej Akademii Umiejętności Jan Hulewicz s. 281-291
O miejscu historii nauki w syntezach historycznych : z rozważań nad podręcznikami historii Henryk Hollender s. 293-302
Memoriał w sprawie nauczania w Polsce historii nauki i historii techniki. s. 303-323
Dwadzieścia lat "Studiów i Materiałów z dziejów Nauki Polskiej" Ryszard Torchalski s. 325-331
Henryk Grajewski (1914-1971) i jego wykład do historii nauki Władysław Sobociński s. 333-340
Bolesław Krupiński (1893-1972) Zbigniew Wójcik s. 341-346
Walery Goetel (1889-1972) Zbigniew Wójcik s. 347-354
"Miechnika ot anticznosti do naszych dniej", A. T. Grigorjan, Moskwa 1971 : [recenzja] Aleksiej Bogolubow A. T. Grigorjan (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Istorija miechaniki. S driewniejszych wriemien do konca XVIII wieka", pod red. A. T. Grigorjana, I. B. Pogriebysskiego, Moskwa 1971 : [recenzja] Aleksandr Iszliński A. T. Grigorjan (aut. dzieła rec.) I. B. Pogriebysski (aut. dzieła rec.) s. 357-359
"The Continuing Revolution. A History of Physics from the Greeks to Einstein", Joseph Agassi, New York 1968 : [recenzja] Alfred Królikowski Joseph Agassi (aut. dzieła rec.) s. 359-361
"Oczerki po istorii otieczestwiennoj urologii", Aszot Michajłowicz Gasparjan, Soren Aszotowicz Gasparjan, Wladimir Nikołajewicz Tkaczuk, Leningrad 1971 : [recenzja] Jan Władysław Chojna Aszot Michajłowicz Gasparjan (aut. dzieła rec.) Soren Aszotowicz Gasparjan (aut. dzieła rec.) Wladimir Nikołajewicz Tkaczuk (aut. dzieła rec.) s. 361-365
"Retrospektywna bibliografia geologiczna Polski oraz prac Polaków z zakresu nauk o Ziemi. 1750-1950. Uzupełnienia", Stanisław Czarniecki, Zofia Martini, Warszawa 1972 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik Stanisław Czarniecki (aut. dzieła rec.) Zofia Martini (aut. dzieła rec.) s. 365-368
"Polska bibliografia z zakresu medycyny morskiej i tropikalnej od początków XIX wieku do 1970 roku", Krystyna Sajkiewicz, Gdynia 1971 : [recenzja] Zygmunt Brocki Krystyna Sajkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 368-370
"W stulecie utworzenia Akademii Umiejętności", Stanisław Czarniecki, Janusz Wiltowski, Warszawa-Kraków 1972 : [recenzja] Ryszard Torchalski Stanisław Czarniecki (aut. dzieła rec.) Janusz Wiltowski (aut. dzieła rec.) s. 370-372
"Marceli Nencki 1847-1901", Marcel H. Bickel, Bern 1972 : [recenzja] Henryk Adler Marcel H. Bickel (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Polskie towarzystwa naukowe od XV wieku. Wykaz", Michał Flis, Julian Wójcik, Helena Kotarbina, Warszawa 1972 : [recenzja] Michał Flis (aut. dzieła rec.) Helena Kotarbina (aut. dzieła rec.) Julian Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 374-375
"Problematyka morska w piśmiennictwie polskim do końca XVIII wieku (zarys bibliograficzny)", Zbigniew Nowak, Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Historia budownictwa okrętowego na Wybrzeżu Gdańskim", pod red. Edmunda Cieślaka, Gdańsk 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 375
"Listy J. Baudouina de Courtenay do A. Černego", Teodor Bešta, Witold Doroszewski, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Brocki Teodor Bešta (aut. dzieła rec.) Witold Doroszewski (aut. dzieła rec.) s. 378
"Wspomnienia z jesieni 1939", Kazimierz Tymieniecki, Wrocław 1972 : [recenzja] s. 378-379
"Pribałtijskim sowietskim riespublikam tridcat let. Matieriały k naucznoj konfieriencji institutow istorii akadiemii nauk Litowskoj, Łotwijskoj i Estonskoj SSR (20-21 oktjabra 1970 goda)", Wilnius 1970 : [recenzja] Zygmunt Brocki s. 378
"Studia i Mateirały z Dziejów Nauki Polskiej". Seria B: "Historia Nauk Biologicznych i Medycznych, z. 22, 23, 1972; Seria C: "Historia Nauk Matematycznych, Fizyko-Chemicznych i Geologiczno-Geograficznych", z. 16, 17, 1972 : [recenzja] s. 379-380
Posiedzenie Prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Bohdan Jaczewski s. 381-385
Sympozjum "Historia nauki i techniki w edukacji permanentnej" Waldemar Rolbiecki s. 385-391
Konferencja naukowa Komisji Historii Techniki Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Bolesław Orłowski s. 391-393
Dyskusja nad projektem filmoteki dziejów nauki polskiej Bohdan Jaczewski s. 393-394
Sesja naukowa w setną rocznicę Akademii Umiejętności w Krakowie Stanisław Brzozowski Zdzisław Gajda Zofia Pawlikowska-Brożek s. 394-399
Obchody 150 rocznicy urodzin i 90 rocznicy śmierci Ignacego Łukasiewicza Stanisław Brzozowski Jan Józef Cząstka s. 399-404
Wagowie w kulturze polskiej. Sesja popularnonaukowa w Łomży, 25-26 listopada 1972 r. Jerzy Róziewicz s. 404-408
Ogólne zebranie naukowe Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN s. 408-409
Posiedzenie Pracowni Historii Nauk Społecznych Jerzy Róziewicz s. 409-410
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Waldemar Rolbiecki s. 410-412
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Julian Dybiec s. 412-413
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Medycznych s. 413-415
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Rolnych Ligia Hayto s. 415-416
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Leśnych s. 416
Wspólne zebranie Zespołów Historii Fizyki, Historii Matematyki i Historii Astronomii Grażyna Rosińska s. 417-418
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Chemicznych Ignacy Stroński s. 418-419
Zebrania Zespołu Badań nad Zagadnieniami Rewolucji Naukowo-Technicznej Bogusław Hadyniak Henryk Hollender s. 419-423
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Geologicznych Wojciech Narębski s. 423-425
Pięćdziesięciolecie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego Zygmunt Brocki s. 425-430
Pobyt w Polsce dra Radoslava Fundarka s. 425
Sesja naukowa poświęcona pamięci Ignacego Łukasiewicza s. 430
Wystawa "Polska książka morska 1512-1972" Zygmunt Brocki s. 430-431
Nowy status Muzeum Morskiego w Gdańsku s. 431
Od fonografu do automatu muzycznego. Nowy dział ekspozycji w Muzeum Techniki w Warszawie Jerzy Jasiuk s. 431-432
Elementy historyczne w programach Akademii Rolniczej w Warszawie s. 432
O Towarzystwie Przyjaciół Książki i pierwszym sympozjum bibliofilskim s. 433
Odznaczenie polskiego historyka farmacji dra W. W. Głowackiego s. 434
Prace doktorskie z historii nauki s. 434-435
Przed obchodami kopernikowskimi Joanna Kowalska s. 435-437
Następne Międzynarodowe Kongresy Historii Nauki s. 437-438
Stulecie Muzeum Politechnicznego w Moskwie Jerzy Jasiuk s. 438-440
Uroczysta sesja naukowa na Uniwersytecie Charkowskim z okazji stulecia urodzin Dymitra Sobolewa Helena Ozonkowa s. 440
Jeszcze o Encylopedii wiedzy o książce. s. 441-442
Odpowiedź recenzenta Ksawery Świerkowski s. 442-443