Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1960, Tom 51, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Wiedza o polskim średniowieczu] s. 1-2
"Ad fontes" : nasza mediewistyka literacka Julian Krzyżanowski s. 3-10
Retoryka i studia retoryczne w średniowiecznej Anglii Margaret Schlauch s. 11-67
U średniowiecznych źródeł przysłów polskich Julian Krzyżanowski s. 69-90
Wpływ substratu języka polskiego nałacinę używaną w Polsce średniowiecznej : na podstawie tomu 1 "Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce" Krystyna Weyssenhoff s. 91-107
Metoda ilościowa w badaniach syntaktycznych : studium szyku słów oparte na materiale średnioangielskim Walerian Świeczkowski s. 109-122
"Rozmyslania przemyskie" jako źródło ikonograficzne kwatery Ofiarowania Maryi ołtarza Mariackiego Wita Stosza w Krakowie Władysław Smoleń s. 123-143, 16
Materiały do ikonografii ołtarza Św. Jana Jarmużnika Krystyna Secomska s. 145-152, 6
Związki polsko-czeskie w dziedzinie iluminatorstwa na przełomie w. XIV i XV Barbara Miodońska s. 153-202, 26
Treści literackie miniatur Graduału Olbrachta Zofia Rozanow s. 203-247
Kilka nowych szczegółów do genezy "Psałterza floriańskiego" Piotr Bańkowski s. 249-260
"Historia o Trzech Królach" i "Pieśń przed wojną z Turkami" : dwa zabytki polsko-łacińskiej poezji średniowiecznej Henryk Kowalewicz s. 261-272