Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1994, Tom 85, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Malwina", czyli głos i pismo w powieści : część II Ewa Szary-Matywiecka s. 3-16
"Gody życia" Adolfa Dygasińskiego : od naturalizmu do młodopolskiej ornamentyki Grzegorz Grochowski s. 17-35
"ONA - sztuka" : funkcje postaci kobiecych w "Próchnie" Wacława Berenta Izabella Kaluta s. 36-61
Źródło, czyli tekstu historii ciąg dalszy : na przykładzie "Końca «Zgody Narodów» Tadeusza Parnickiego Stefan Szymutko s. 62-94
Młoda proza polska lat siedemdziesiątych wobec narracji klasycznej : Łoziński - Schubert - Anderman Jan Galant s. 95-115
Miniatura poetycka Piotr Michałowski s. 116-135
Wartościowanie peryferyjnych obszarów mowy w "Czarnej poezji" Andrzeja Bursy Ewa Rewers s. 136-149
Mickiewiczowskie "Rozmowy chorych" Dobrosława Świerczyńska s. 150-153
Fredroviana w pamiętnikach prawnuczki Bogdan Zakrzewski s. 154-185
Wprowadzenie [Zagadnienia krytyki teksty : I] Adam Karpiński s. 186-187
Krytyka tekstu : (fragmenty) Paul Maas Katarzyna Sybilska (tłum.) s. 188-206
Rekonstrukcje tekstu Dmitrij Lichaczow Anna Symonowicz (tłum.) s. 207-215
"Kronika polska", Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), przeł. i oprac. Brygida Kürbis, indeks sporządziła Danuta Zydorek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Stanisław Szczęsny Brygida Kürbis (aut. dzieła rec.) Mistrz Wincenty (aut. dzieła rec.) Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.) s. 216-222
"Wybór pism", przeł. z tekstów łac., wybrał i oprac. Ignacy Lewandowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Andrzej Borowski Ignacy Lewandowski (aut. dzieła rec.) Szymon Starowolski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Prowincja oświecona : kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia : 1750-1815", Jerzy Snopek, Warszawa 1992 : [recenzja] Danuta Hombek Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 224-231
"Literatura i kultura polska po „Potopie”", pod red. nauk. Barbary Otwinowskiej i Janusza Pelca, przy współudziale Barbary Falęckiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Paweł Stępień Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 231-238
"Romantyczne światy : czas i przestrzeń w dramatach Słowackiego", Włodzimierz Próchnicki, indeks oprac. Maria Próchnicka, Kraków 1992 : [recenzja] Janusz Skuczyński Maria Próchnicka (aut. dzieła rec.) Włodziemierz Próchnicki (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku", Marek Piechota, Katowice 1992 : [recenzja] Maria Piasecka Marek Piechota (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"Peereliada : komentarz do słów : 1976-1981", Michał Głowiński, Warszawa 1993 : [recenzja] Wojciech Tomasik Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"Tekstowy świat : poststrukturalizm a wiedza o literaturze", Ryszard Nycz, Warszawa 1993 : [recenzja] Małgorzata Czermińska Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 248-252
"Fiction et diction", Gérard Genette, Paris 1992 : [recenzja] Nina Pluta Gérard Genette (aut. dzieła rec.) s. 252-258