Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1989, Tom 80, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o wartość i zasadność interpretacji literackiej Erazm Kuźma s. 3-18
Interpretacja jako wartość Teresa Walas s. 19-37
Powieść źle skrojona : o kłopotach aksjologii z prozą Witkacego Przemysław Czapliński s. 39-63
Jak (można) czytać "Problemy poetyki Dostojewskiego" : z zagadnień socjologii metodologii tekstu literaturoznawczego Aleksander Woźny s. 65-93
O socjokrytyce : rysy charakterystyczne i perspektywy M. Pierrette-Małcużyńska Wojciech Maczkowski (tłum.) s. 95-118
Od socjologii do etyki : o twórczości Kazimierza Brandysa Seweryna Wysłouch s. 119-138
Wokół "Spuści nam" pieśni "Bogurodzica" Wacław Hryniewicz Roman Mazurkiewicz Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 139-166
"Kanikuła" Jana Andrzeja Morsztyna : cykliczność i poetycka kondensacja Walter Koschmal Marcin Cieński (tłum.) s. 167-180
List Sebastiana Grabowieckiego do Jana Zamoyskiego i list Jakuba Mierskiego do Zamoyskiego ze wzmianką o Grabowieckim Maria Wichowa s. 181-191
Trzy libretta Metastasia w polskim przekładzie Józefa Andrzeja Załuskiego Lucio Gambacorta Justyna Łukasiewicz (tłum.) s. 193-203
"Pojedziemy na łów" : w kręgu słowiańskich kolęd noworocznych Władysław Dynak s. 205-231
"Wzorzec modnego pisarza" : Stanisław Przybyszewski w utworach pisarzu niemieckich Gabriela Matuszek s. 233-256
Zarys polifoniczny teorii wypowiadania Oswald Ducrot Anna Dutka (tłum.) s. 257-303
Założenia socjolingwistycznej teorii dyskursu literackiego Roger Fowler Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 305-336
Prawda poetycka - trzy interpretacje Tzvetan Todorov Tomasz Stróżyński (tłum.) s. 337-351
"Braterstwo albo śmierć : zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym", Krzysztof Rutkowski, Paris 1988 : [recenzja] Tomasz Tyczyński Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 353-363
"Młoda proza polska przełomu 1956", Wojciech Wielopolski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Wojciech Tomasik Wojciech Wielopolski (aut. dzieła rec.) s. 363-369
"Autor i jego sobowtór", Ryszard Kazimierz Przybylski, indeks nazwisk opracowała Zofia Smyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Janusz Margański Ryszard Kazimierz Przybylski (aut. dzieła rec.) Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) s. 369-374
"Dyskurs w narracji fikcjonalnej", Andrzej Zalewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Danuta Ulicka s. 374-382
"Postać sceniczna i jej przemiany w teatrze XX wieku", Grzegorz Sinko, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Grzegorz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 382-388
"Fictional Worlds", Thomas G. Pavel, Cambridge, Massachusetts and London 1986 : [recenzja] Anna Łebkowska Thomas G. Pavel (aut. dzieła rec.) s. 388-398
"The Poetics of Gender", editor Nancy K. Miller, New York 1986 : [recenzja] Grażyna Borkowska Nancy K. Miller (aut. dzieła rec.) s. 398-409
Trzy głosy do artykułu Stanisława Dąbrowskiego "Sprawa Irzykowskiego" Henryk Markiewicz s. 411-412